PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (313-325)
Bezpieczeństwo informacji jako jeden z istotnych elementów strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
analityk w Kancelarii Senatu RP.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (15)
1.
Antczak A., L. Elak, żołnierze CIMIC i oficerowie prasowi w operacjach międzynarodowych – wybrane aspekty, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.
 
2.
Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M., Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2003.
 
3.
Ciborowski L., Walka informacyjna, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 1999.
 
4.
Dudek W., Międzynarodowe aspekty mass mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991.
 
5.
Jałoszyński K., Skosolas J., Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem, Collegium Civitas, Warszawa 2008.
 
6.
Mazur M., Cybernetyka i charakter, Wydawnictwo AULA, Podkowa Leśna 1976.
 
7.
Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 
8.
Kwećka R., Informacja w walce zbrojnej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
9.
Przybyłowicz P., Wstęp do teorii informacji i kodowania, Centrum Modelowania Matematycznego Sigma, Stalowa Wola 2008.
 
10.
Sienkiewicz P., Jemioło T., Zacher L. (red.), Szanse i zagrożenia rozwojowe w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
11.
Sun Zi, Sztuka wojny, Helion, Gliwice 2004.
 
12.
Tipton H.F., Krause M. (red.), Information Security Management, Auerbach Publications, New York 2003.
 
13.
Toffler H. i A., Wojna i antywojna, Świat Książki, Warszawa 1998.
 
14.
Ursuł A. D., Informacja, 1971 za: Kulikowski J. L., Informacja i świat w którym żyjemy, 1978.
 
15.
Wójtowicz W., Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top