PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (327-339)
Informacja determinantem procesu decyzyjnego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (12)
1.
Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 
2.
Gladstone B., Zarządzanie wiedzą, Petit, Warszawa 2004.
 
3.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2001.
 
4.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.
 
5.
Kwećka R., Informacja w walce zbrojnej, AON, Warszawa 2001.
 
6.
Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970.
 
7.
Nosal Cz. S., Psychologia myślenia i działania menedżera, Wrocław 2001.
 
8.
Penc J., Decyzje menedżerskie o sztuce zarządzania, Warszawa 2001.
 
9.
Penc J., Leksykon biznesu, Warszawa 1997.
 
10.
Regulamin Działań Wojsk Lądowych, DWL, Warszawa 2008,.
 
11.
Sienkiewicz P., Podstawy teorii systemów, AON, Warszawa 1993.
 
12.
Weeler J., The Ghost In the Atom, New York 1986, [za:] Nawrocki Witold, W poszukiwaniu istoty informacji, [w:] Analiza pojęcia informacja, Semper, Warszawa 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top