PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (327-339)
Informacja determinantem procesu decyzyjnego
 
More details
Hide details
1
Instytut Dowodzenia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
 
 
ABSTRACT
Abstract. Information determinant of decision-making process. This article contains possibility in uses decision process, which depended from received information which can improve chose effective decision. Because of growing up the role of information on the battlefield we should know that reconnaissance system will be one of the priority target for enemy in a battle area. The quality decisions and success of commanders are usually close related and depends from information. The situation on the battlefield is changing, what influence on new challenge and threat for armed forces. Actually, the most important condition for properly working command system is effective and flexible information system which gives opportunity to improve coordination and effective command on the battlefield area.
 
REFERENCES (12)
1.
Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 
2.
Gladstone B., Zarządzanie wiedzą, Petit, Warszawa 2004.
 
3.
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2001.
 
4.
Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993.
 
5.
Kwećka R., Informacja w walce zbrojnej, AON, Warszawa 2001.
 
6.
Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970.
 
7.
Nosal Cz. S., Psychologia myślenia i działania menedżera, Wrocław 2001.
 
8.
Penc J., Decyzje menedżerskie o sztuce zarządzania, Warszawa 2001.
 
9.
Penc J., Leksykon biznesu, Warszawa 1997.
 
10.
Regulamin Działań Wojsk Lądowych, DWL, Warszawa 2008,.
 
11.
Sienkiewicz P., Podstawy teorii systemów, AON, Warszawa 1993.
 
12.
Weeler J., The Ghost In the Atom, New York 1986, [za:] Nawrocki Witold, W poszukiwaniu istoty informacji, [w:] Analiza pojęcia informacja, Semper, Warszawa 2003.
 
Journals System - logo
Scroll to top