PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (263-272)
Informacja w procedurze udzielana patentu na wynalazek i jej znaczenie dla rozwoju innowacyjnych technologii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warmi(sko-Mazurski w Olsztynie.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (12)
1.
Adamczak A., Głędek M., Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2009.
 
2.
du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008.
 
3.
Grzegorczyk P., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa 2007.
 
4.
Hansen J., Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, (red.) Kraków2010.
 
5.
Kotański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, (red.) Warszawa 2010.
 
6.
Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, (red.)Warszawa 2006.
 
7.
Pyrża A., Poradnik wynalazcy, (red.), Warszawa 2009.
 
8.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania rozpatrywania zgłoszeń i wzorów użytkowych, Dz. U. Nr 102, poz. 1119.
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 8, poz. 59.
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. 91, poz. 564.
 
11.
Szymanek T., Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.
 
12.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
 
Journals System - logo
Scroll to top