PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (263-272)
Informacja w procedurze udzielana patentu na wynalazek i jej znaczenie dla rozwoju innowacyjnych technologii
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warmi(sko-Mazurski w Olsztynie.
 
 
ABSTRACT
Abstract. Information In the procedure of granting a patent for an invention and its importance for the development of innovative technologies. Exclusive rights, in the form of patent protection is an essential instrument of technical innovation. To obtain patent protection requires the legislature to disclose the substance of the invention in the patent. Statutory monopoly on the invention is limited in time and after a period of protection of an invention becomes a public good. Description of the invention, which is presented in its essence, is published by the Patent Office. Patent offices are of great importance as centers to promote the protection of inventions and initiate any actions which seek to innovate. The tasks of the Patent Office should conduct a central collection of Polish and foreign patent. Regular browsing databases provide essential information about inventions protected by patents, which can be obtained licenses and the possible development of new technologies by using existing information. Effective management of the processes of innovation at all its stages, from conception until a solution and its implementation, requires the regular use of patent information. Enterprise-oriented R&D activities, which are the result of inventions and innovations to be patentable, maintain a strong position in the market.
 
REFERENCES (12)
1.
Adamczak A., Głędek M., Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa 2009.
 
2.
du Vall M., Prawo patentowe, Warszawa 2008.
 
3.
Grzegorczyk P., Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Warszawa 2007.
 
4.
Hansen J., Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, (red.) Kraków2010.
 
5.
Kotański P., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, (red.) Warszawa 2010.
 
6.
Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, (red.)Warszawa 2006.
 
7.
Pyrża A., Poradnik wynalazcy, (red.), Warszawa 2009.
 
8.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania rozpatrywania zgłoszeń i wzorów użytkowych, Dz. U. Nr 102, poz. 1119.
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 8, poz. 59.
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. 91, poz. 564.
 
11.
Szymanek T., Prawo własności przemysłowej. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.
 
12.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
 
Journals System - logo
Scroll to top