PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (107-120)
Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego w wybranych krajach Unii Europejskiej na przykładzie kryzysu gazowego z 2009 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Międzynarodowy Stosunków Gospodarczych
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (15)
1.
Bohi D., Toman M., The Economics of Energy Security, Kluwer Academic Publishers, Massachuessets 1990.
 
2.
Bułgaria zaŜądała odszkodowania za wojnę gazową, [w:] http://fakty.interia.pl/raport....
 
3.
Dopke J., Gazowy konflikt Ukraina- Rosja, [w:] www.cire.pl.
 
4.
EU Energy and Transport in figures – Statistical Pocketbook 2009.
 
5.
European countries affected by Gazprom cutoff, [w:] http:/www.eubusiness.com/news-eu/1231166828.9/.
 
6.
Gas crisis In January 2009 – review and Outlook, Materiały prasowe spółki dystrybucyjnej SPP, [w:] http:/www.spp.sk/download/presskit/2009-01-27-SPP-Presskit-ENG-final-WEB.pdf.
 
7.
Gazowy konflikt Rosji i Ukrainy uwidacznia zaleŜność surowcową UE,[w:] http://gospodarka.gazeta.pl/go..._ Ukrainy_uwidacznia_zaleznosc.html.
 
8.
Górska A., Konończuk W., [w:] Rosyjsko- ukraińska wojna gazowa, Analizy i komentarze OSW, Nr 1(2009).
 
9.
Jaszberenyi Z., The rising value of underground European gas storage – Toll to survive crisis situation, [w:] www.gie.eu.com/conference/.../2009/ Zoltan%20Jaszberenyi_final.ppt.
 
10.
Kaderjak P., The January 2009 crisis: what happened in Central and South Europe?, Regional Centre for Energy Policy Research, Corvinius University of Budapest, [w:] http://www2.e-control.at/porta... ECONTROL_HOME/NEWS/INFOVERANSTALTUNG/Kaderjak_Gascrisis_Vienna.pdf.
 
11.
Torres J., Alvarez A., Lauge A., Sarriegi J., Russian- Ukrainian Gas Conflict Case Study, [w:] www.systemdynsmics.org/cgi-bin/sdsweb?P1240+.
 
12.
Kryzys gazowy. Polska na razie bezpieczna, [w:] www.money.pl.
 
13.
Polityka Energetyczna 2030, [w:] http://www.mg.gov.pl/NR/rdonly... A66E2C700CC0/37509/PEPwer3210092007.pdf.
 
14.
Russian Gas Crisis Seeps into Europe, [w:] http://businessweek.com/ globalbiz/content/jan2009/gb2009017_919865.htm.
 
15.
Slovakia wants EU united for gas compensation cuts, [w:] htpp://in.reuters.com/article/oilRpt/idINLJ59326220090119.
 
Journals System - logo
Scroll to top