PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (97-105)
Modelowanie numeryczne konstrukcji zasobnika ciepła
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska Zespół Energetyki Procesowej, Katedra Metalurgii, Katowice.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (13)
1.
Thirugnanasambandam M., Iniyan S., Goic R.; A review of solar thermal technologies, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14 (2010).
 
2.
Bałys M.R., Buczek B.; Akumulacja ciepła w monolitach węglowych dlamagazynowania energii – rozważania modelowe, Polityka energetyczna 12(2009).
 
3.
Wita A., Balcerzak A., Mirosław-Świątek D., System grzewczy z gruntowym akumulatorem energii cieplnej - wyniki eksperymentów, XIV Konferencja naukowa – metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych, Korbielów 2002.
 
4.
Vaivudh S., Rakwichian W., Chindaruksa S., Heat transfer of high thermal energy storage with heat exchanger for solar trough power plant, Energy Conversion and Management 49 (2008).
 
5.
Zheng D., Cao W., Retrofitting for DME process by energy-flow framework diagram, Chemical Engineering and Processing 46 (2007).
 
6.
Schmidt T., Mangold D., Müller-Steinhagen H., Central solar heating plants with seasonal storage in Germany, Solar Energy 76 (2004).
 
7.
Raab S., Mangold D., Müller-Steinhagen H., Validation of a computer model for solar assisted district heating systems with seasonal hot water heat store, Solar Energy 79 (2005).
 
8.
Ming T., Liu W., Pan Y., Xu G., Numerical analysis of flow and heat transfer characteristics in solar chimney power plants with energy storage layer, Energy Conversion and Management 49 (2008).
 
9.
Pahud D., Central solar heating plants with seasonal duct storage and short-term water storage: design guidelines obtained by dynamic system simulations, Solar Energy 69 (2000) 495–509.
 
10.
Ohga H., Mikoda K., Energy performance of borehole thermal energy storage systems. Proceedings of Seventh International IBPSA Conference, Rio de Janeiro (2001).
 
11.
Lin M.C., Chun L.J., Lee W.S., Chen S.L., Thermal performance of a two-phase thermosyphon energy storage system, Solar Energy 75 (2003).
 
12.
Denholm P., Kulcinski G.L., Life cycle energy requirements and greenhouse gas emissions from large scale energy storage systems, Energy Conversion and Management 45 (2004).
 
13.
Ragoonanan V., Davidson J.H., Homan K.O., Mantell S.C., The benefit of dividing an indirect thermal storage into two compartments: Discharge experiments, Solar Energy 80 (2006).
 
Journals System - logo
Scroll to top