PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (55-66)
Odnawialne źródła energii jako element wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Obrony Narodowej
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (14)
1.
Bielawski R., Jab!oński S., Energia odnawialna jako alternatywa utrzymania suwerenności energetycznej Polski, Serwis, Energia.org.pl, 17.11.2008 r., http://energia.org.pl/plugins/....
 
2.
Bringowrth B. J.,Energia Słoneczna w służbie człowieka, PWN, Warszawa, 1997 r.
 
3.
Ochrona środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009r.
 
4.
Energetyka odnawialna. Czy Polska posiada odpowiednie zasoby i infrastruktur!, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Warszawa 2009 r.
 
5.
Geografia gospodarcza Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 
6.
Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Instytut Energii Odnawialnej, Warszawa 2010 r.
 
7.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., httpv://www.kape.gov.pl.
 
8.
Kozmana M., Zielonej energii będzie do 2030 r. dziesięć razy więcej, „Rzeczpospolita”, 14.01.2020 r.
 
9.
Kuciński K., Energia w czasach kryzysu, Wydawnictwa Difin, Warszawa 2006 r.
 
10.
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce do roku 2020, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2007 r.
 
11.
Państwowy Instytut Geologiczny, http://www.pgi.gov.pl.
 
12.
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów dnia 10 listopada 2009 r.
 
13.
Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, http://www.pigeo.org.pl.
 
14.
Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, http://www.elektrownie-wiatrow....
 
Journals System - logo
Scroll to top