PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (137-150)
Ewolucja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii we Francji
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Katedra Prawa Finansowego.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (10)
1.
Chwaszczewski S., Elektroenergetyka europejska XXI wieku na tle bilansu surowców energetycznych. Polityka energetyczna, tom 6, zeszyt specjalny, 2004.
 
2.
Duluc V., Geni S., Potentiel de développement des energies renouvelables en France pour le remplacement du nucléaire, INSEE maj 2009, s. 5.
 
3.
Geitmann S., Énergies renouvelables & Carburants alternatifs, Hydrogeit Verlag, août 2007.
 
4.
Michon A., Le Sens du vent: Notes sus la nucléarisation de la France au temps illusions renouvelables, editions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2010.
 
5.
Motowidlak T., Polityka Energetyczna, lipiec 2010.
 
6.
Sadowski T., Świderski G., Lewandowski W., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce i w krajach UE, Politechnika Białostocka 2008.
 
7.
Sacadura J-f, Initiation aux transferts thermiques, Lavoisier, Paris 2003.
 
8.
Więcka A., Kwasieborski M., Rynek energetyki cieplnej w Polsce. Odnawialne źródła energii. EG Raport 6/2008.
 
9.
Vervier J., Les énergies renouvelables, Pressem universitaires de France Paris, 2005.
 
10.
Terneyre P., Énergies renouvelables. Contrats d’impantation, Lamy Droit 2009.
 
Journals System - logo
Scroll to top