PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (121-135)
Wpływ czynników technologicznych w dziedzinie produkcji biopaliw na politykę handlową
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (12)
1.
Bielański A., Podstawy chemii, PWN, Warszawa 2004.
 
2.
Caesar W.K., Riese J., Seitz T., Betting on biofuels, The McKinsey Quarterly 2007.
 
3.
Chemical Engineering, Fischer-Tropsch rises yet again, 2005.
 
4.
European Environment Agency’s, http:// www.eea.europa.eu.
 
5.
Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov.
 
6.
Instytut Energetyki Odnawialnej IEO ECBREC, http://www.ieo.pl.
 
7.
Kulczycki A., Dołęga A., Biopaliwa w Polsce. Konferencja nt. Rynek paliw- Strategia rządowa, Infor-media, Warszawa 2008.
 
8.
Kupczyk A., Ruciński D., Wójcik A., Nowa polityka energetyczna Europy (UE) i wzrost cen Ŝywności, Przegląd mleczarski 2009.
 
9.
Proposal for a directive of the European Parlament and the council 23/01/2008.
 
10.
Strategia energetyczna dla Europy, Komisja stawia czoła wyzwaniom, jakie stoją przed energetyką w XXI wieku, MEMO/07/7 Bruksela 2007.
 
11.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/biotechnologia.
 
12.
Zakrzewski T., Biopaliwa analiza sytuacji w Polsce i na świecie, Krajowa Izba Biopaliw, 2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top