PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (121-135)
Wpływ czynników technologicznych w dziedzinie produkcji biopaliw na politykę handlową
 
More details
Hide details
1
Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
ABSTRACT
Abstract. The inß uence of the technological factors in the biofuel production on a trade policy. The aim of this article is to show the inß uence of the technological factors in the biofuel production on a trade policy. In the article are presented: the general characteristics of biofuels, technological conditions and market biofuels in trade policy particularly in brazilian biofuel market. This market has the highest level of technological development in alternative energy. The access to foreign markets will give the development of biofuel in terms of technology but also becomes an alternative, effective and efÞ cient energy policy which may solve that world’s energy problems.
 
REFERENCES (12)
1.
Bielański A., Podstawy chemii, PWN, Warszawa 2004.
 
2.
Caesar W.K., Riese J., Seitz T., Betting on biofuels, The McKinsey Quarterly 2007.
 
3.
Chemical Engineering, Fischer-Tropsch rises yet again, 2005.
 
4.
European Environment Agency’s, http:// www.eea.europa.eu.
 
5.
Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov.
 
6.
Instytut Energetyki Odnawialnej IEO ECBREC, http://www.ieo.pl.
 
7.
Kulczycki A., Dołęga A., Biopaliwa w Polsce. Konferencja nt. Rynek paliw- Strategia rządowa, Infor-media, Warszawa 2008.
 
8.
Kupczyk A., Ruciński D., Wójcik A., Nowa polityka energetyczna Europy (UE) i wzrost cen Ŝywności, Przegląd mleczarski 2009.
 
9.
Proposal for a directive of the European Parlament and the council 23/01/2008.
 
10.
Strategia energetyczna dla Europy, Komisja stawia czoła wyzwaniom, jakie stoją przed energetyką w XXI wieku, MEMO/07/7 Bruksela 2007.
 
11.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/biotechnologia.
 
12.
Zakrzewski T., Biopaliwa analiza sytuacji w Polsce i na świecie, Krajowa Izba Biopaliw, 2006.
 
Journals System - logo
Scroll to top