PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
PEER REVIEW INFORMATION
Article has been screened for originality
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski Ks. dr Dariusz Smolarek
 
REFERENCES (386)
1.
[brak autora], Kronika diecezji, „Gość Niedzielny. Opole” 78 (2001), nr 17, s. 17.
 
2.
[brak red.], Osoba nowego biskupa opolskiego. Biografia i dokonania naukowe, WUDO 64 (2009), nr 9, s. 424–425.
 
3.
[brak autora], Nowe tłumaczenie Konstytucji Liturgicznej Soboru Watykańskiego II, LitS 9 (2003), nr 2, s. 245–273.
 
4.
[brak autora], Przegląd Scholi Liturgicznych, „Informator dla organistów i muzyków kościelnych diecezji gliwickiej” 1 (2004), nr 1, s. 3.
 
5.
[brak autora], Rekolekcje zamknięte w roku 1967 na Górze św. Anny w domu pielgrzyma, WUDO 22 (1967), nr 3–4, s. 94.
 
6.
[brak autora], Wstęp, w: Psallite Domino Sapienter. Akompaniament organowy, t. II, Opole 2012, s. 5.
 
7.
[brak autora], Zapraszamy Liturgiczną Służbę Ołtarza, „Opolski Gość Niedzielny” 75 (1998), nr 14, s. 21.
 
8.
[brak autora], Zaproszenie na Mszę Krzyżma, Opolski „Gość Niedzielny” 76 (1999), nr 12, s. 21.
 
9.
Archiwum Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. G. Poźniak, Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2015/2016, s. 1–9.
 
10.
Archiwum Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. G. Poźniak, Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2016/2017, s. 1–6.
 
11.
Archiwum Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. G. Poźniak, Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2017/2018, s. 1–6.
 
12.
Archiwum Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu. G. Poźniak, Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2018/2019, s. 1–9.
 
13.
Adam A., Muzyka w służbie Bożej, ComP 21 (2001), nr 2 (122), s. 20–28.
 
14.
Albert A., Najnowsza historia Polski 1918–1980, Londyn 1989.
 
15.
Annusz A. i A., „Samotnie wśród wiernych”. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944–1994), Warszawa 1994.
 
16.
Balaryn J., Sytuacja demograficzna Opolszczyzny po II wojnie światowej, Opole 1975.
 
17.
Bartusz M., Wkład Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w rozwój śląskiej kultury muzycznej, Opole 1995 (mps pracy magisterskiej w Bibliotece UO).
 
18.
Bernat Z., Pawlak I., Śpiew i muzyka kościelna, w: R. Zielasko (red.), Liturgia ogólna, Lublin 1973, s. 143–147.
 
19.
Bernat Z., Organista, Warszawa 1999.
 
20.
Blachnicki F., Piosenka religijna a Ewangelizacja, Kat 14 (1970), nr 5 (79), s. 195–199.
 
21.
Blok M., Wysiedlenie sióstr zakonnych ze Śląska Opolskiego w 1954 r., Lublin 1989.
 
22.
Borowiak P., Rola muzyki w formacji do kapłaństwa. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu, Opole 2019.
 
23.
Chudalla J., XVIII Pielgrzymka chórów kościelnych na Górę św. Anny, WUDO 49 (1994), nr 10–11, s. 511–512.
 
24.
Chudalla J., Koncerty muzyki religijnej, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 22.
 
25.
Chudalla J., Koncerty muzyki w opolskiej katedrze, Mwl-op 4 (1989), nr 2 (9), s. 21.
 
26.
Chudalla J., I i II Przegląd Chórów Kościelnych Diecezji Opolskiej i Gliwickiej, Mwl-op 7–8 (1993–1994), nr 1–2 (14–15), s. 36–37.
 
27.
Chudalla J., II Przegląd Chórów Kościelnych Diecezji Opolskiej i Gliwickiej, WUDO 49 (1994), nr 7–8, s. 369–370.
 
28.
Chudalla J.,Od studium organistowskiego do Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu, w: G. Poźniak (red.), Szkoła Organistowska w Opolu w latach 1974–2014, Opole 2014, s. 23–34.
 
29.
Chudalla J., Spotkania dyrygentów chóralnych, Mwl-op 1 (1986), nr 2, s. 19.
 
30.
Chudalla J., Wartości historyczne i liturgiczne chorałów organowych wydawanych w języku polskim na Górnym Śląsku w XIX w. i początkach XX wieku, w: R. Pośpiech, P. Tarlinski (red.), Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Zakład Muzyki Kościelnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim w dniach 21–22.11.1995 z okazji 20-lecia Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, (Sympozja 23), Opole 1997, s. 181–182.
 
31.
Chudalla J., Wprowadzenie, w: J. Kinder (opr. muz.), Pieśni kościelne na orkiestrę dętą. Akompaniament organowy, t. I, Opole 2000, s. 5–6.
 
32.
Chudalla J., Wprowadzenie, w: J. Kinder (opr. muz.), Pieśni kościelne na orkiestrę dętą. Akompaniament organowy, t. II, Opole 2004, s. 3.
 
33.
Czaja A., Przemowa, w: Kalwaryjka Góry św. Anny, Góra św. Anny 2018, s. 5.
 
34.
Czerwik S., Odnowa liturgii w świetle konstytucji i instrukcji liturgicznej, RBL 18 (1965), nr 3, s. 169–176.
 
35.
Czubiński A., Najnowsze dzieje Polski 1914–1983, Warszawa 1987.
 
36.
Ćwiek H., Kształcenie organistów w latach 1972–1987 w diecezji sandomierskiej i sandomiersko-radomskiej, w: J. Zimny (red.), Muzyka i śpiew kościelny. Kształcenie organistów, Sandomierz 2004, s. 28–35.
 
37.
Denisiewicz P., III Przegląd chórów kościelnych diecezji gliwickiej i opolskiej, LitS 1 (1995), nr 3–4, s. 247.
 
38.
Dąbek S., Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. 1900–1995, Warszawa 1996.
 
39.
Dola K., Dwadzieścia pięć lat Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie – Opolu, WUDO 29 (1974), nr 11–12, s. 334–336.
 
40.
Dola K., Dzieje Kościoła na Śląsku, cz. I: Średniowiecze, Opole 1996.
 
41.
Dola K., Kościół katolicki na Opolszczyźnie w latach 1945–1965, NP 22 (1965), nr 4, s. 69–114.
 
42.
Dola K., Niższe Seminarium Duchowne, WUDO 29 (1974), nr 11–12, s. 373.
 
43.
Dola K., Śląsk miejscem spotkania kultury polskiej i niemieckiej w dobie humanizmu, RTSO 8 (1980), nr 1, s. 279–289.
 
44.
Dolny J., XI Pielgrzymka chórów na Górze św. Anny, Mwl-op 3 (1988), nr 1 (6), s. 15.
 
45.
Dolny J., XV pielgrzymka chórów kościelnych, Mwl-op 6 (1991), nr 1 (12), s. 15–16.
 
46.
Dolny J., Adwentowe dni skupienia dla organistów, Mwl-op 3 (1988), nr 1 (6), s. 19.
 
47.
Dolny J., Diecezjalna pielgrzymka chórów, Mwl-op 5 (1990), nr 1 (10), s. 15–16.
 
48.
Dolny J., Diecezjalna pielgrzymka chórów, Mwl-op 6 (1992), nr 1 (13), s. 27–28.
 
49.
Dolny J., Koncerty muzyki religijnej, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 22.
 
50.
Dolny J., Koncerty organowe, Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 20.
 
51.
Dolny J., Pielgrzymka chórów kościelnych na Górę św. Anny, Mwl-op 7/8 (1993/1994), nr 1–2 (14–15), s. 33–34.
 
52.
Dolny J., Pielgrzymka chórów kościelnych na Górę św. Anny. II 1993, Mwl-op 7/8 (1993/1994), nr 1–2 (14–15), s. 35–36.
 
53.
Dolny J., Działalność chórów kościelnych, Mwl-op 1 (1986), nr 3, s. 19–21.
 
54.
Dolny J., Działalność chórów kościelnych, Mwl-op 3 (1988), nr 1 (6), s. 15.
 
55.
Dolny J., Pielgrzymka chórów na Górę św. Anny, Mwl-op 4 (1989), nr 1 (8), s. 15–16.
 
56.
Dolny J., Rekolekcje dla organistów, Mwl-op 1 (1986), nr 2, s. 18–19.
 
57.
Dolny J., Rekolekcje dla organistów diecezji opolskiej, Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 17–18.
 
58.
Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995.
 
59.
Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006.
 
60.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. IV, Kraków 2000, s. 283.
 
61.
Dziewulski W., Dzieje ludności polskiej na Śląsku Opolskim od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów, Opole 1972.
 
62.
Filaber A., Możliwości zastosowania muzyki chóralnej w liturgii soborowej, LitS 3 (1997), nr 1 (9) s. 114–123.
 
63.
Filaber A., Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997.
 
64.
Glaeser A., Modlitewnik „Droga do nieba” – treść i znaczenie pastoralne, w: R. Pierskała (red.), Stulecie „Drogi do nieba” księdza Ludwika Skowronka (Sympozja 52), Opole 2003, s. 135–142.
 
65.
Glaeser A., W służbie człowiekowi. Teologiczno-pastoralny wymiar modlitewnika „Droga do nieba” (Opolska Biblioteka Teologiczna 2), Opole 1994.
 
66.
Gola A. M., Modlitewniki z Góry św. Anny. Inwentaryzacja i typologia, Lublin 1993 (mps w Bibliotece Instytutu Teologii Pastoralnej KUL w Lublinie).
 
67.
Gołos J., Polskie organy, Bydgoszcz 1966.
 
68.
Gowin J., Kościół po komunizmie, Kraków 1995.
 
69.
Górecki J., Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach 1869–1914, Katowice 1994.
 
70.
Górecki J., Pielgrzymi szlak na Górę św. Anny, Katowice 2003, s. 210–214.
 
71.
Hanich A., Czas przełomu. Kościół katolicki na Śląsku Opolskim w latach 1945–1946, Opole 2008.
 
72.
Hanich A., Kronika ważniejszych wydarzeń w diecezji opolskiej w 1984 r., WUDO 39 (1984), nr 11–12, s. 367–369.
 
73.
Hanich A., Ks. infułat Bolesław Kominek, pierwszy administrator apostolski Śląska Opolskiego (1945–1951), Opole 2012.
 
74.
Hanich A., Likwidacja „stanu tymczasowości administracji kościelnej” na Śląsku Opolskim przez władze komunistyczne w 1951 roku, „Forum duszpasterskie. Biuletyn Pastoralny Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu” (2003), nr 52, s. 38–54.
 
75.
Hanich A., Radio diecezji opolskiej na tle mediów katolickich w Polsce w latach 1989–2002, Opole 2002.
 
76.
Hanich A., Ruch pielgrzymkowy na Górze św. Anny w latach 1945–1985. Studium historyczno-pastoralne, Lublin 1991.
 
77.
Hinz E., Z dziejów muzyki kościelnej diecezji chełmińskiej, Pelplin 1994.
 
78.
Hinz E., Zarys historii muzyki kościelnej, Pelplin 2000.
 
79.
Gawelczyk J., Kościół katolicki na Śląsku wobec sprawy narodowości, w: P. Jaskóła, H.J. Sobeczko (red.), Kościoły chrześcijańskie w Europie narodów, Opole 1992.
 
80.
Jan Paweł II, Do końca ich umiłował, III wizyta w Polsce 8–14 VI 1987.
 
81.
Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Rzymie w czasie Mszy św. Jubileuszu Roku Odkupienia dla artystów, 18 II 1984.
 
82.
Jan Paweł II, Katecheza Każdy żyjący niech wychwala Pana, Audiencja generalna z 26 II 2003, „Niedziela” (2003), nr 10, s. 3.
 
83.
Jan Paweł II, Przemówienie po wysłuchaniu koncertu w teatrze „La Scala” w Mediolanie, 21 V 1983.
 
84.
Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO, 2 VI 1980.
 
85.
Jaschinski E., Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? Die Entstehung der Aussagen über die Kirchenmusik in der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium” (1963) und bis zur Instruktion „Musicam sacram” (1967), Regensburg 1990.
 
86.
Jezusek W., Wspomnienie o śp. ks. biskupie Franciszku Jopie, WUDO 32 (1977), nr 1, s. 60–67.
 
87.
Jop F., Rekolekcje na Górze św. Anny – w domu pielgrzyma, WUDO 21 (1966), nr 4, s. 94.
 
88.
Jop F., Rekolekcje w domu pielgrzyma w roku 1968 (Góra św. Anny), WUDO 23 (1968), nr 5, s. 127.
 
89.
Jop S., Rodzinna miejscowość (Słupia Stara), rodzina, fragmenty dotyczące śp. ks. biskupa Franciszka Jopa (1897–1976), RTSO 8 (1980), nr 1, s. 285–294.
 
90.
Jop F., Statut Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, WUDO 23 (1968), nr 4, s. 95.
 
91.
Jop F., W sprawie dni skupienia dla organistów, WUDO 24 (1969), nr 3, s. 90.
 
92.
Jop F., Zarządzenie w sprawie polskich i łacińskich śpiewów w odnowionej liturgii, WUDO 31 (1976), nr 6, s. 178–181.
 
93.
Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań 1958, s. 609.
 
94.
Kallas M., Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 1997.
 
95.
Kądziela P., Kościół a państwo w Polsce 1945–1965, Wrocław 1990.
 
96.
Kądziołka W., Chór w życiu parafii, Mwl-op 2 (1987), nr 1 (4), s. 8.
 
97.
Kądziołka W., Chór w życiu parafii (2), Mwl-op 3 (1988), nr 2 (7), s. 7–9.
 
98.
Kicinger B., Geneza i rozwój Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: R. Pośpiech, P. Tarlinski (red.), Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku. Materiały sympozjum zorganizowanego przez Zakład Muzyki Kościelnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim w dniach 21–22.11.1995 z okazji 20-lecia Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, (Sympozja 23), Opole 1997, s. 195–215.
 
99.
Kicinger B., Kształcenie organistów w diecezji opolskiej po Soborze Watykańskim II w latach 1965–1991, Opole 1992.
 
100.
Kicinger B., Rola scholi w niedzielnym śpiewaniu, w: E. Mateja, R. Pierskała (red.), Niedziela w społeczeństwie pluralistycznym, Opole 2001.
 
101.
Kinder J., Pieśni kościelne na orkiestrę dętą. Akompaniament organowy. Boże Narodzenie, Wielkanoc, pogrzeb chrześcijański oraz części stałe Mszy Świętej, Opole 2000.
 
102.
Kinder J., Pieśni kościelne na orkiestrę dętą. Akompaniament organowy. Pieśni eucharystyczne, do Osób Trójcy Świętej, ku czci Matki Bożej i części stałe Mszy Świętej, Opole 2004.
 
103.
Kisielewski S., Abecadło Kisiela, Warszawa 1990, s. 100.
 
104.
Kłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, t. II, Paryż 1991.
 
105.
Kobienia J., Muttersprachliche Elemente im Rituale. Eine Studie zu den Breslauer Diözesanritualien von 1319 bis 1931, Opole 2002.
 
106.
Komisja Redakcyjna Chorału Opolskiego, Słowo wstępne, w: Chorał opolski, t. I, Opole 1985, s. 7–8.
 
107.
Komisja Redakcyjna Chorału Opolskiego, Słowo wstępne, w: Chorał opolski, t. II, Opole 1987, s. 7–8.
 
108.
Kopiec J., Czaja A., Przedmowa, w: H. J. Sobeczko (red.), Agenda liturgiczna. Wydanie nowe i poszerzone, Opole 2013, s. 5–6.
 
109.
Kopiec J., Czaja A., Przemowa, w: Fatimskiej Pani, Opole 2012, s. 5–7.
 
110.
Kopiec J., Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991.
 
111.
Kopiec J., Kościół w Polsce po 1945 roku. Materiały pomocnicze dla studentów teologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 
112.
Kopiec J., Listy i odezwy pasterskie biskupa Franciszka, RTSO 6 (1978), nr 1, s. 89–95.
 
113.
Kopiec J., Metropolie i diecezje Kościoła katolickiego w Polsce. Diecezja Opolska, w: A. Mazurek (red.), Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus”, Warszawa 2012.
 
114.
Kopiec J., Rola ks. Bolesława Kominka w Opolu w latach 1945–1951, Katowice 2005.
 
115.
Kopiec J., Zarys dziejów Kościoła na Śląsku Opolskim, Rocznik Diecezji Opolskiej 1996, s. 50–57.
 
116.
Kopeć J., Ruch liturgiczny, reforma i odnowa liturgiczna, RBL 2 (1985), nr 4–5, s. 276–278.
 
117.
Kowolik J., IX Pielgrzymka Chórów Diecezji Opolskiej, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 18.
 
118.
Kowolik J., Adwentowe dni skupienia dla organistów, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 19.
 
119.
Kowolik J., Dni skupienia chórów kościelnych, Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 18.
 
120.
Krzystek A., Odnowa życia religijnego poprzez liturgię według encykliki Piusa XII „Mediator Dei”, LitS 5 (1999), nr 1 (13), s. 45–55.
 
121.
Kucharz E., Sprawozdanie z dwudniowego kursu dekanalnych referentów w Raciborzu w klasztorze „Annuntiata” (19–20 IV 1971), WUDO 26 (1971), nr 7–8, s. 283–287.
 
122.
Kuś J., Biskup Franciszek Jop jako wikariusz kapitualny w Krakowie (1952–1956), RTSO 6 (1978), nr 1, s. 35–45.
 
123.
Lamm M., Twórczość mszalna kompozytorów diecezji opolskiej od początku jej istnienia, Warszawa 2014.
 
124.
Lewkowicz W., Historia śpiewu gregoriańskiego, Warszawa 1961.
 
125.
Liszka J., Powojenna działalność duszpasterska na Śląsku Opolskim. Dei Virtus: kardynałowi Bolesławowi Kominkowi w hołdzie, Wrocław 1974, s. 239.
 
126.
Łysy H., Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka, Opole 2011, s. 122–125.
 
127.
Mainka H., Koncerty muzyki religijnej, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 23.
 
128.
Mazur D., Dźwięk we wnętrzach kościołów chrześcijańskich na przestrzeni dziejów, LitS (1998), nr 1 (11), s. 110–121.
 
129.
Micewski A., Kardynał Wyszyński – Prymas i mąż stanu, Paryż 1982.
 
130.
Mika B., Więziotwórczy wymiar pieśni religijnej na Śląsku, w: K. Turek (red.), Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, Katowice 2004, s. 107–121.
 
131.
Mikołajec J., Pasterska działalność biskupa Franciszka Jopa, w: P. Górecki (red.), Życie i posługa biskupa Franciszka Jopa (1897–1976), Opole 1992.
 
132.
Mikołajec J., Pasterz. Działalność biskupa Franciszka Jopa w diecezji opolskiej (1956–1976), Opole 1992.
 
133.
Misztal J., Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim, Opole 1984.
 
134.
Myszor J., Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821–1914, Katowice 1991.
 
135.
Nossol A., Diecezjalny dzień muzyki kościelnej w Opolu, WUDO 47 (1992), nr 4/5, s. 141.
 
136.
Nossol A., Wieczorek J., Przedmowa, w: Chorał „Droga do nieba”, t. I, Opole 2008, s. 4. Nossol A., Przedmowa, w: Chorał opolski, Opole 1985, s. 5.
 
137.
Nossol A., Regulamin dla muzyków kościelnych diecezji opolskiej, w: H. J. Sobeczko i in. (red.), Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002–2005). Statuty i aneksy, Opole 2005, s. 297–301.
 
138.
Nossol A., Wierny Bogu, Kościołowi i sobie. Ksiądz biskup Franciszek Jop, RTSO 6 (1978), nr 1, s. 7–9.
 
139.
Ochot T., Modlitewniki górnośląskie do 1914 r., RTSO 1 (1968), s. 357–408.
 
140.
Orłowski G., Franciszek Jop (1897–1976) – biskup trzech diecezji, „Śląsk Opolski” 2 (2003), s. 39–43.
 
141.
Ożga S., 5 lat działalności Chóru Cecyliańskiego przy parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie, Mwl-op 1 (1986), nr 3, s. 22.
 
142.
Ożga S., Rekolekcje dla muzyków kościelnych, Mwl-op 7/8 (1993/1994), nr 1–2 (14–15), s. 32.
 
143.
Ożga S., Rekolekcje dla organistów diecezji opolskiej, Mwl-op 2 (1988), nr 2 (7), s. 20–21.
 
144.
Ożga S., Rekolekcje dla organistów diecezji opolskiej, Mwl-op 5 (1990), nr 2 (11), s. 19–20.
 
145.
Ożga S., Rekolekcje dla muzyków kościelnych, Mwl-op 7/8 (1993/1994), nr 1–2 (14/15), s. 32.
 
146.
Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995.
 
147.
Paliński J., Odnowa liturgiczna w Polsce dzisiaj, w: P. Kurzela, A. Liskowacka (red.), Umiłować Chrystusa. Program duszpasterski na rok 2002/2003, Katowice 2002, s. 208.
 
148.
Pastuszka J., Moje wspomnienia o biskupie Franciszku Jopie, w: G. Poźniak (red.), Konteksty piosenki religijnej (Opolska Biblioteka Teologiczna 129), Opole 2013, s. 71–85.
 
149.
Pawiński S., Piosenka religijna w przepowiadaniu słowa Bożego do dzieci, RTSO 6 (1978), nr 1, s. 9–25.
 
150.
Pawlak I., Biblia w muzyce: Kantyki Nowego Testamentu w polskiej monodii liturgicznej po Soborze Watykańskim II, „Studia Nauk Teologicznych PAN” 4 (2009), s. 311–334.
 
151.
Pawlak I., Charakterystyka „Śpiewnika liturgicznego”, w: R. Pośpiech (red.), Śpiew wiernych w odnowionej liturgii. Materiały sesji muzykologicznej zorganizowanej w Opolu w dniach 18–19 IX 1991 przez sekcję Wykładowców Muzyki Kościelnej przy Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej oraz Studium Muzyki Kościelnej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii KUL w Opolu, Opole 1993, s. 51–54.
 
152.
Pawlak I., Chorał gregoriański – śpiew muzealny czy aktualny?, LitS 14 (2008), nr 1, s. 83–105.
 
153.
Pawlak I., Chorał gregoriański jako źródło melodyki polskich śpiewów mszalnych po Soborze Watykańskim II, w: T. Jeż (red.), Complexus effectuum musicologiae. Studia Miroslao Perz septuagenario dedicata, Kraków 2003, s. 449–454.
 
154.
Pawlak I., Chorał gregoriański w posoborowej liturgii, CT 46 (1976), nr 1, s. 103–105.
 
155.
Pawlak I., Chór, Warszawa 2000.
 
156.
Pawlak I., Funkcje muzyki w liturgii, Mwl-op 6 (1992), nr 1 (13), s. 3–13.
 
157.
Pawlak I., Kilka uwag o muzyce w liturgii, HD 48 (1979), nr 1 (175), s. 22–25.
 
158.
Pawlak I., Kształcenie organistów, CT 43 (1973), nr 2, s. 91–93.
 
159.
Pawlak I., Liturgia i muzyka – wzajemne relacje, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 5 (2014), s. 49–62.
 
160.
Pawlak I., Muzyka – radością liturgii, w: P. Wiśniewski (red.), Muzyka w liturgii. Materiały z II sesji naukowej dla organistów i muzyków kościelnych diecezji płockiej, Płock 2007, s. 17–38.
 
161.
Pawlak I., Muzyka liturgiczna między prawem a życiem, HD 50 (1981), nr 6 (188), s. 276–281.
 
162.
Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000.
 
163.
Pawlak I., Muzyka instrumentalna w świetle dokumentów Kościoła, „Musica Ecclesiastica” 5 (2010), s. 17–25.
 
164.
Pawlak I., Muzyka jako istotny element liturgicznej celebracji, w: F. Koenig (red.), Muzyka w służbie Bogu i człowiekowi. Materiały I Diecezjalnego Kongresu Muzyki Liturgicznej Gliwice 14–16 X 2005 oraz wykłady formacyjne dla muzyków kościelnych, Gliwice 2006, s. 29–36.
 
165.
Pawlak I., Muzyka jako niezbędny element pracy duszpasterskiej, w: J. Zimny (red.), Muzyka i śpiew liturgiczny. Materiały z sympozjum 20 listopada 2001 r., Sandomierz 2002, s. 51–67.
 
166.
Pawlak I., Muzyczna kultura Kościoła – zagrożona, LitS 9 (2003), nr 1, s. 87–92.
 
167.
Pawlak I., Muzyka liturgiczna służebnicą kerygmy, w: W. Przyczyna (red.), Liturgia i przepowiadanie, Kraków 2010, s. 209–220.
 
168.
Pawlak I., Muzyka w nauczaniu papieży, „Ethos” 19 (2006), nr 1–2, s. 30–40.
 
169.
Pawlak I., O pozycję organisty w parafii, CT 43 (1973), nr 1, s. 66–71.
 
170.
Pawlak I., O wyższy poziom kultury muzycznej duchowieństwa, HD 38 (1969), s. 101–108.
 
171.
Pawlak I., Obrady muzyków kościelnych, RBiL 47 (1994), nr 1 s. 58–59.
 
172.
Pawlak I., Odnowa muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II kontynuacją reformy trydenckiej, w: I. S. Ledwoń (red.), Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Lublin 2007, s. 909–914.
 
173.
Pawlak I., Omówienie Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, RBiL 34 (1981), nr 3, s. 149–155.
 
174.
Pawlak I., Organy – instrument liturgiczny, LitS 2 (1996), nr 1–2, s. 71–85.
 
175.
Pawlak I., Piękno muzyki liturgicznej, LitS 11 (2005), nr 1 (25), s. 357–374.
 
176.
Pawlak I., Potrzeba odnowy muzyki liturgicznej, CT 42 (1972), nr 4, s. 95–98.
 
177.
Pawlak I., Program nauczania muzyki kościelnej w seminariach duchownych w Polsce, RBiL 25 (1972), nr 4–5, s. 257–264.
 
178.
Pawlak I., Przygotowanie członków scholi, w: R. Rak (red.), Służba ołtarza. Schola, kantor i psałterzysta, Katowice 1982, s. 46–60.
 
179.
Pawlak I., Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowanych w księgach piotrkowskich, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 41 (1998), nr 1–2, s. 119–131.
 
180.
Pawlak I., Schola, kantor i psałterzysta w historii Kościoła, w: R. Rak (red.), Służba ołtarza. Schola, kantor i psałterzysta, Katowice 1982, s. 9–19.
 
181.
Pawlak I., Sekwencje w liturgii mszalnej po Soborze Watykańskim II, RBiL 47 (1994), nr 4, s. 262–267.
 
182.
Pawlak I., Sympozjum naukowe muzyków kościelnych, RBiL 34 (1981), nr 1, s. 77–80.
 
183.
Pawlak I., Śpiew i muzyka w obrzędach chrztu dzieci, RBiL 25 (1972), nr 2, s. 117–125.
 
184.
Pawlak I., Śpiewy „Ordinarium Missae” w świetle odnowy liturgicznej, RBiL 20 (1967), nr 3, s. 161–168.
 
185.
Pawlak I., Tridentinum i Vaticanum II – dwa etapy rozwoju monodii liturgicznej w Polsce, LitS 12 (2006), nr 2, s. 307–319.
 
186.
Pawlak I., Ukochać muzykę kościelną, LitS 6 (2000), nr 2, s. 291–293.
 
187.
Pawlak I., Wychowanie muzyczne a liturgia, HD 42 (1973), nr 4 (154), s. 215–218.
 
188.
Pawlak I., Zadania duszpasterzy w związku z Instrukcją o Muzyce w Liturgii, HD 36 (1967), nr 4 (130), s. 239–246.
 
189.
Pawlak I., Z zagadnień terminologii dotyczącej muzyki związanej z kultem, RBiL 36 (1983), nr 1, s. 26–33.
 
190.
Pawlik J., Rozwój sieci parafialnej na Górnym Śląsku w latach 1870–1960, „Roczniki Humanistyczne” 29 (1981), z. 2, s. 199–221.
 
191.
Pierskała R., Najnowsze modlitewniki „Droga do nieba”, w: tenże (red.), Stulecie „Drogi do nieba” ks. Ludwika Skowronka (Sympozja 52), Opole 2003, s. 135–141.
 
192.
Pierskała R., Wydania modlitewników ks. L. Skowronka dla potrzeb dzieci i młodzieży, w: tenże (red.), Stulecie „Drogi do nieba księdza Ludwika Skowronka” (Sympozja 52), Opole 2003, s. 75–88.
 
193.
Pietrzyk A., Młodzieżowe zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne animatorem życia liturgiczno-muzycznego w Polsce, Mwl-op 5 (1990), nr 2 (11), s. 9–14.
 
194.
Pociej B., Sacrum w muzyce liturgicznej, AK 72 (1980), t. 94, z. 427, s. 201–214.
 
195.
Pośpiech J., Tradycje folklorystyczne na Śląsku w XIX i XX w. (do roku 1939), Warszawa – Wrocław 1977.
 
196.
Pośpiech R., V Opolskie spotkania Chóralne, „Ruch Muzyczny” 35 (1991), nr 12, s. 42–49.
 
197.
Pośpiech R., Adwentowe dni skupienia dla organistów (1985), Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 18–19.
 
198.
Pośpiech R., Adwentowe dni skupienia dla organistów (1986), Mwl-op 2 (1987), nr 4, s. 21–22.
 
199.
Pośpiech R., Adwentowe dni skupienia dla organistów (1987), Mwl-op 3 (1988), nr 1 (6), s. 19–20.
 
200.
Pośpiech R., Adwentowe dni skupienia (1989), Mwl-op 5 (1990), nr 1 (10), s. 18–19.
 
201.
Pośpiech R., Adwentowe dni skupienia dla muzyków kościelnych (1990), Mwl-op 6 (1991), nr 1 (12), s. 17–18.
 
202.
Pośpiech R., „Cantate Deo” po raz ósmy, Mwl-op 4 (1989), nr 1 (8), s. 18–19.
 
203.
Pośpiech R., Chorał opolski – pielęgnowanie tradycji, „Strony” 1 (1994), s. 88–91.
 
204.
Pośpiech R., Dni skupienia dla organistów, Mwl-op 4 (1989), nr 2 (9), s. 13–14.
 
205.
Pośpiech R., Działalność Studium Muzyki Kościelnej przy Instytucie Pastoralnym w Opolu (za rok szkolny 1988/89), Mwl-op 4 (1989), nr 2 (9), s. 14–15.
 
206.
Pośpiech R., Dzień dzisiejszy chórów kościelnych, „Gość Niedzielny” 72 (1995), nr 33 (dodatek opolski), nr 34 (dodatek gliwicki), s. 57–59.
 
207.
Pośpiech R., Festiwale Piosenki Religijnej, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 20.
 
208.
Pośpiech R.,Inauguracja roku szkolnego w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, Mwl-op 3 (1988), nr 1 (6), s. 15–16.
 
209.
Pośpiech R.,Inauguracja roku szkolnego w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu (28 IX 1988), Mwl-op 4 (1989), nr 1 (8), s. 16–17.
 
210.
Pośpiech R.,Inauguracja roku szkolnego w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu (1989/90), Mwl-op 5 (1990), nr 1 (10), s. 24.
 
211.
Pośpiech R., Inauguracja roku szkolnego 1990/91 w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, Mwl-op 6 (1991), nr 1 (12), s. 15–17.
 
212.
Pośpiech R.,Inauguracja roku akademickiego 1992/93 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym, Fili KUL w Opolu, WUDO 47 (1992), nr 12, s. 524–525.
 
213.
Pośpiech R., Koncert dyplomantów SMK w Opolu (1990), Mwl-op 5 (1990), nr 2 (11), s. 21.
 
214.
Pośpiech R., Koncert kolęd, Mwl-op 6 (1991), nr 1 (12), s. 25.
 
215.
Pośpiech R., Koncerty muzyki organowej. Opole, Mwl-op 4 (1989), nr 1 (8), s. 23–25.
 
216.
Pośpiech R., Koncerty muzyki organowej Siegfrieda Karg-Elerta (1877–1933), Mwl-op 4 (1989), nr 2 (9), s. 20–21.
 
217.
Pośpiech R., Koncerty muzyki religijnej. Opole, Mwl-op 3 (1988), nr 2 (7), s. 21–22.
 
218.
Pośpiech R., Koncerty muzyki religijnej. Opole, Mwl-op 6 (1992), nr 1 (13), s. 30–31.
 
219.
Pośpiech R., Koncerty organowe. Opole, Mwl-op 6 (1991), nr 1 (12), s. 24–25.
 
220.
Pośpiech R.,Koncert organowy dyplomantów Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, Mwl-op 3 (1988), nr 2 (7), s. 22– 23.
 
221.
Pośpiech R., Konferencja naukowa o kształceniu muzyków kościelnych na Śląsku (Kamień Śląski, 21–22 XI 1995), LitS 2 (1996), nr 1–2, s. 130–132.
 
222.
Pośpiech R., Kształcenie muzyków, „Gość Niedzielny” 69 (1992), nr 24 (dodatek opolski), s. 45.
 
223.
Pośpiech R., Muzyka religijna w katedrze opolskiej, „Gość Niedzielny” 69 (1992), nr 29 i 30 (dodatek opolski), s. 61–63.
 
224.
Pośpiech R., Muzyka Śląska – mit czy rzeczywistość?, w: T. Głogowski (red.), Familok. Materiały II Sesji Śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 15–16 maja 1997, Katowice 1998, s. 90–98.
 
225.
Pośpiech R., Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 2004.
 
226.
Pośpiech R., Nasza troska o muzykę kościelną, Mwl-op 1 (1986), nr 2, s. 6–7.
 
227.
Pośpiech R., O permanentnej potrzebie kształcenia muzyków kościelnych (z perspektywy opolskiej), w: G. Poźniak (red.), Kształcenie organistów. Biuletyn nr 2 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Opole – Lublin 2007, s. 24–33.
 
228.
Pośpiech R., Pielęgnowanie tradycji pieśni religijnych w diecezji opolskiej, w: K. Turek (red.), Pieśń religijna na Śląsku. Stan zachowania i funkcje w kulturze, Katowice 2004.
 
229.
Pośpiech R., Poświecenie organów w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, Mwl-op 6 (1992), nr 1 (13), s. 29–30.
 
230.
Pośpiech R., Religijna kultura Śląska w badaniach pracowników Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, w: K. Dola, N. Widok (red.), Crux Christi – spes nostra. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Janowi Kopcowi z okazji 60-lecia urodzin, 35-lecia prezbiteratu, 15-lecia sakry biskupiej i 25-lecia pracy naukowej (Opolska Biblioteka Teologiczna 101), Opole 2007.
 
231.
Pośpiech R., Specyfika śląskiej tradycji liturgiczno-muzycznej we wczesnym etapie jej kształtowania, w: tenże, Muzyka wielogłosowa w celebracji eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku, Opole 2004.
 
232.
Pośpiech R., Spotkania opłatkowe w Opolu, WUDO 46 (1991), nr 4–5, s. 168–187.
 
233.
Pośpiech R., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 1986/87, Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 18–19.
 
234.
Pośpiech R., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu za rok szkolny 1990/91, Mwl-op 6 (1992), nr 1 (13), s. 22–24.
 
235.
Pośpiech R., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, Filii KUL w Opolu za rok szkolny 1991/92 i 1992/93, Mwl-op 7/8 (1993/94), nr 1–2 (14/15), s. 25–32.
 
236.
Pośpiech R., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego za rok szkolny 2001/2002, WUDO 57 (2002), nr 12, s. 544–548.
 
237.
Pośpiech R., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego za rok szkolny 2000/2001, WUDO 56 (2001), nr 12, s. 490–495.
 
238.
Pośpiech R., Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 9–12.
 
239.
Pośpiech R., Towarzyszenia organowe do pieśni z „Drogi do nieba”/„Weg zum Himmel” ks. L. Skowronka, w: R. Pierskała (red.), Stulecie „Drogi do nieba” ks. Ludwika Skowronka, Opole 2003, s. 101–113.
 
240.
Pośpiech R., Uroczysta inauguracja roku akademickiego 1990/91 w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu, WUDO 45 (1990), nr 10–11, s. 375.
 
241.
Pośpiech R., Uroczystości ku czci św. Cecylii, Mwl-op 1 (1986), nr 3, s. 22–24.
 
242.
Pośpiech R., Uroczystości inauguracyjne w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu, WUDO 46 (1991), nr 12, s. 498–499.
 
243.
Pośpiech R., Uroczystości ku czci św. Cecylii. Opole, Mwl-op 6 (1991), nr 1 (12), s. 19.
 
244.
Pośpiech R., Uroczystość ku czci św. Cecylii w SMK w Opolu, Mwl-op 4 (1989), nr 1 (8), s. 19.
 
245.
Pośpiech R., Wielkopostne dni skupienia dla organistów (1986), Mwl-op 1 (1986), nr 2, s. 18.
 
246.
Pośpiech R., Wielkopostne dni skupienia dla organistów (1986), Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 19.
 
247.
Pośpiech R., Wielkopostne dni skupienia dla organistów (1988), Mwl-op 3 (1988), nr 2 (7), s. 19.
 
248.
Pośpiech R., Z działalności Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu, w: H. J. Sobeczko (red.), Studia liturgiczno-pastoralne I, Opole 1988, s. 401–408.
 
249.
Pośpiech R., Zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego (w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu), Mwl-op 1 (1986), nr 3, s. 18.
 
250.
Poźniak G., 10 lat pracy referatu ds. Muzyki Kościelnej Kurii diecezjalnej w Opolu, WUDO 67 (2012), nr 6, s. 248–254.
 
251.
Poźniak G., I Przegląd Schol Liturgicznych Diecezji Opolskiej – Wrzosola. Wrzoski, 19 marca 2003 r., LitS 9 (2003), nr 1, s. 196–198.
 
252.
Poźniak G., Badania nad współczesną muzyką instrumentalną w liturgii, „Musica Ecclesiastica” 5 (2010), s. 26–30.
 
253.
Poźniak G., Chorał gregoriański w repertuarze scholi liturgicznych diecezji opolskiej, „Musica Sacra” 3 (2007), nr 73, s. 56–66.
 
254.
Poźniak G., Formacja muzyków kościelnych diecezji opolskiej w Roku Eucharystii, WUDO 60 (2005), nr 2, s. 167–170.
 
255.
Poźniak G., Formacja psałterzysty – na przykładzie diecezji opolskiej, „Anamnesis” 12 (2006), nr 3 (46), s. 87–99.
 
256.
Poźniak G., Jak dbać o zabytkowe organy piszczałkowe?, „Musica Ecclesiastica” 7 (2012), s. 27–35.
 
257.
Poźniak G., Jubileuszowe przeglądy zespołów śpiewaczych diecezji opolskiej (Wrzoski k. Opola, 24 marca 2007 r., Opole 2 czerwca 2007 r.), LitS 13 (2007), nr 1 (29), s. 221–225.
 
258.
Poźniak G., Kierunek „Muzykologia – specjalność nauczycielska z edukacją artystyczną” na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w: tenże (red.), Szkoła organistowska w Opolu w latach 1974–2014, Opole 2014, s. 70–71.
 
259.
Poźniak G., Kierunki i program kształcenia w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu, w: tenże (red.), Kształcenie organistów. Biuletyn Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych nr 2, Opole – Lublin 2007, s. 75–78.
 
260.
Poźniak G., Kwalifikacje i kategorie organistów, w. tenże (red.), Posługa organisty. Biuletyn nr 3 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Opole – Lublin 2008, s. 40.
 
261.
Poźniak G., Liturgiczne zespoły śpiewacze diecezji opolskiej w Roku Eucharystii, LitS 11 (2005), nr 1 (25), s. 198–202.
 
262.
Poźniak G., Ludowa pieśń religijna i jej zastosowanie w repertuarze schol liturgicznych na przykładzie wybranych czasopism, w: R. Pierskała (red.), Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, Opole 2004, s. 241–246.
 
263.
Poźniak G., Podsumowanie pięciu lat pracy Referatu ds. Muzyki Kościelnej, WUDO 62 (2007), nr 7–8, s. 322–325.
 
264.
Poźniak G., Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Próba zdefiniowania, LitS 14 (2008), nr 1 (31), s. 127–134.
 
265.
Poźniak G., Popularna muzyka chrześcijańska w Polsce. Teologiczno-muzykologiczne spojrzenie, Opole 2009, s. 5–13.
 
266.
Poźniak G., Posługa organisty w Kościele w Polsce w świetle nowych norm ogólnych dotyczących muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła katolickiego w Polsce, LitS 16 (2010), nr 2, s. 435–442.
 
267.
Poźniak G., Przegląd Chórów Parafialnych Diecezji Opolskiej. Opole, 14 czerwca 2003 r., LitS 9 (2003), nr 2 (22), s. 513–514.
 
268.
Poźniak G., Przegląd scholii liturgicznych i chórów parafialnych diecezji opolskiej w 2008 roku, LitS 14 (2008), nr 1 (31), s. 161–164.
 
269.
Poźniak G., Przeglądy liturgicznych zespołów śpiewaczych w diecezji opolskiej, LitS 10 (2004), nr 1 (23), s. 167–171.
 
270.
Poźniak G., Przeglądy liturgicznych zespołów śpiewaczych w diecezji opolskiej – Janowi Pawłowi II w memoriam, LitS 12 (2006), nr 1 (27), s. 135–140.
 
271.
Poźniak G., Przeglądy zespołów śpiewaczych w diecezji opolskiej w 2010 roku, WUDO 65 (2010), nr 4–5, s. 177–180.
 
272.
Poźniak G., Przeglądy liturgicznych zespołów śpiewaczych diecezji opolskiej w 2011 roku, WUDO 66 (2011), nr 7–8, s. 298–300.
 
273.
Poźniak G., Przeglądy zespołów śpiewaczych diecezji opolskiej w 2009 roku, WUDO 64 (2009), nr 6, s. 236–238.
 
274.
Poźniak G., Referat ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Opolu w latach 2002–2007, Opole 2007, 66 s. (mps).
 
275.
Poźniak G., Schola liturgiczna. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej, Opole 2006.
 
276.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2002/2003, WUDO 68 (2003), nr 12, s. 613–618.
 
277.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2003/2004, WUDO 69 (2004), nr 12, s. 758–762.
 
278.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2004/2005, WUDO 70 (2005), nr 12, s. 471–489.
 
279.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym UO za rok szkolny 2005/2006, WUDO 71 (2006), nr 12, s. 505–511.
 
280.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 2006/2007, WUDO 72 (2007), nr 12, s. 520–526.
 
281.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 2007/2008, WUDO 73 (2008), nr 12, s. 627–631.
 
282.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 2008/2009, WUDO 74 (2009), nr 12, s. 640–645.
 
283.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu za rok szkolny 2009/2010, WUDO 75 (2010), nr 12, s. 517–525.
 
284.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2010/2011, WUDO 76 (2011), nr 12, s. 501–507.
 
285.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2011/2012, WUDO 77 (2012), nr 12, s. 571–579.
 
286.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2012/2013, WUDO 78 (2013), nr 12, s. 661–665.
 
287.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2013/2014, Archiwum Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, s. 4.
 
288.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu w roku szkolnym 2014/2015, Archiwum Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej, s. 4.
 
289.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2015/2016, RTSO 36 (2) (2016), nr 1, s. 270–275.
 
290.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2016/2017, RTSO 37 (2017), nr 2, s. 259–266.
 
291.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2017/2018, RTSO 39 (2019), nr 1, s. 291–300.
 
292.
Poźniak G., Sprawozdanie z działalności Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w roku szkolnym 2018/2019, RTSO 39 (2019), nr 2, s. 249–258.
 
293.
Poźniak G., Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w perspektywie naukowo-zagranicznej współpracy z ośrodkami zagranicznymi, RTSO 30 (2010), nr 1, s. 355–364.
 
294.
Poźniak G., Utwory religijne Józefa Ksawerego Elsnera (1769–1854) na chór męski, w: R. Pośpiech (red.), Józef Elsner (1796–1854). Życie – działalność – epoka, Opole 2013, s. 239–252.
 
295.
Poźniak G., Tarlinski P. (red.), Śląskie organy I. Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 25 kwietnia 2007 roku (Sympozja 69), Opole 2007.
 
296.
Poźniak G., Tarlinski P. (red.), Śląskie organy II. Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 30 marca 2011 roku (Sympozja 81), Opole 2011.
 
297.
Poźniak G., Tarlinski P. (red.), Śląskie organy III. Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 20 marca 2013 roku (Sympozja 84), Opole 2013.
 
298.
Poźniak G., Tarlinski P. (red.), Śląskie organy IV. Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki Kościelnej w dniu 18 marca 2015 roku (Sympozja 87), Opole 2015.
 
299.
Poźniak G. (red.), Śląskie organy V, Opole 2017.
 
300.
Pszczyński K., Goście z Fryburga w Opolu, Mwl-op 5 (1990), nr 2 (11), s. 22–23.
 
301.
Pszczyński K., Koncerty w katedrze opolskiej. „Ave Maria w muzyce”, Mwl-op 5 (1990), nr 2 (11), s. 21–22.
 
302.
Pucia M., Śpiewy kalwaryjskie na Górze Świętej Anny w żywej tradycji, w: J. Lubos-Kozieł, J. Gorzelik, J. Filipczyk, A. Lipnicki (red.), Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku, Wrocław 2005.
 
303.
Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.
 
304.
Ratzinger J., Nowa Pieśń dla Pana, Kraków 1999.
 
305.
Rau S., Wieviel Chor braucht die Liturgie oder: Wieviel Liturgie vertägt der Chor?, w. S. Klöckner, M. Kreuels, G. Massenkeil (red.), Brückenschlag. Wolfgang Bretschneider zum 60. Geburstag, Regensburg 2001, s. 103–104.
 
306.
Reginek A., Muzyka chóralna w liturgii, Mwl-op 2 (1987), nr 1 (4), s. 6–8.
 
307.
Reginek A., Muzyka chóralna w liturgii (2), Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 5–7.
 
308.
Reginek A., Słownik biograficzny muzyków kościelnych i twórców religijnej kultury muzycznej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, Katowice 2018, s. 320.
 
309.
Reginek A., Słowo wstępne, w: G. Poźniak (red.), Muzyk kościelny. Biuletyn nr 4 Stowarzyszenia Muzyków Kościelnych, Opole – Lublin 2009, s. 5–6.
 
310.
Reginek A., Śląski modlitewnik? Skarbiec modlitw i pieśni”. Tradycja i współczesność, „Pro Musica Sacra” 10 (2012), s. 21–31.
 
311.
Rollet H., Zarys dziejów Polski 1939–1984, Kraków 1994.
 
312.
Schenk W., Droga do nieba, EK, t. 4, Opole 1974, s. 221n.
 
313.
Sitek A., Biskup Opatrznościowy. W 25. rocznicę śmierci biskupa Franciszka Jopa, Opole 2001.
 
314.
Sitek A., Organizacja i kierunki działalności Kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1956, Wrocław 1986.
 
315.
Sitek A., Organizacja i kierunki działalności Kurii Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1956, Opole 1988.
 
316.
Sitek A., Problem przejmowania Kościołów ewangelickich przez katolików na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, Opole 1985, s. 34–38.
 
317.
Sitek A., Uroczystości pogrzebowe pierwszego biskupa opolskiego śp. Franciszka Jopa, WUDO 32 (1977), nr 1, s. 62–67.
 
318.
Sitek A., Wspomnienie niekonwencjonalne. Pogadanki radiowe o biskupie Franciszku Jopie w stulecie urodzin, Opole 1998.
 
319.
Skop G., Śpiew i muzyka w mszach z udziałem dzieci, RBL 30 (1977), nr 2–3, s. 135.
 
320.
Sobeczko H. J., Waloszek J., Nowe wydanie modlitewnika i śpiewnika „Droga do nieba”, LitS 2 (2001), s. 196–197.
 
321.
Sobeczko H. J., 25 lat odnowy, Mwl-op 4 (1989), nr 2 (9), s. 2–4.
 
322.
Sobeczko H. J., Arcybiskup Alfons Nossol. 32 lata posługi biskupiej, Opole 2009.
 
323.
Sobeczko H. J., Odnowa duszpasterstwa sakramentalnego, RTSO 15 (1995), nr 1, s. 242–243.
 
324.
Sobeczko H. J., Organista po Kongresie Eucharystycznym, Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 1–2.
 
325.
Sobeczko H. J., Pierwsze wydanie modlitewnika „Droga do nieba”, w: R. Pierskała (red.), Stulecie „Drogi do nieba” księdza Ludwika Skowronka (Sympozja 52), Opole 2003, s. 47–60.
 
326.
Sobeczko H. J., Recepcja soborowej reformy i odnowy liturgicznej w Polsce, w: E. Mateja, R. Pierskała (red.), Wprowadzanie soborowej odnowy liturgicznej (Sympozja 34), Opole 1999, s. 63–87.
 
327.
Sobeczko H. J., Specyfika życia religijnego parafii górnośląskich, RTSO 17 (1997), nr 1, s. 143–159.
 
328.
Sobeczko H. J., W trosce o liturgiczne dziedzictwo. Życie i działalność duszpastersko-liturgiczna biskupa Franciszka Jopa (1897–1976), Opole 1986.
 
329.
Sobeczko H. J., Wielki Post w życiu organisty, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 4–5.
 
330.
Sobeczko H. J., Wkład biskupa Franciszka Jopa w redakcję konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium. W 50-tą rocznicę rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego, w: F. Wolnik (red.), Kościół na Śląsku. Z dziejów kultury i życia religijnego, Opole 2012.
 
331.
Sobeczko H. J., Z dziejów ruchu liturgicznego na Śląsku, WUDO 31 (1976), nr 4, s. 117–123.
 
332.
Sobeczko H. J., Życie i działalność księdza biskupa Franciszka Jopa w Opolu, RTSO 6 (1978), nr 1, s. 45–89.
 
333.
Sobeczko H. J., Życie i działalność śp. księdza biskupa Franciszka Jopa, WUDO 32 (1977), nr 1, s. 50–60.
 
334.
Sobeczko H. J. i in. (red.), Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Opole 2014.
 
335.
Sokalski W., Miejsce orkiestr dętych w kulturze Opolszczyzny, Opole 2000.
 
336.
Sossalla J., 20 lat terytorium kościelnego Śląska Opolskiego, WUDO 20 (1965), nr 8, s. 173–180.
 
337.
Sossalla J., Franciszek Jop, pierwszy biskup ordynariusz diecezji opolskiej, WUDO 32 (1977), nr 9–10, s. 325–337.
 
338.
Spyra W. (red.), Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie?, Opole 2002, s. 198.
 
339.
Sroka J., Odnowa liturgii przed Soborem Watykańskim II w Polsce, RBiL 29 (1976), nr 4, s. 179–189.
 
340.
Strzeduła G., II Diecezjalne Dni Muzyki Kościelnej, WUDO 47 (1993), nr 6, s. 248–249.
 
341.
Strzeduła G., XIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Opolu, WUDO 52 (1997), nr 1, s. 38–42.
 
342.
Szendzielorz E., Oblicza kultury muzycznej Katedry Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu po 1945 r., Wrocław 2019.
 
343.
Szygenda Z., Chór w odnowionej liturgii, AK 72 (1987), z. 427, s. 246–247.
 
344.
Szymański A., Ks. bp Franciszek Jop – prawodawca i organizator diecezji opolskiej, Opole 2007.
 
345.
Szymańska-Szubert M., Pucia M., Typologia ludowej piosenki religijnej w archiwum muzycznego folkloru religijnego Instytutu Muzykologii KUL, w: G. Poźniak (red.), Konteksty piosenki religijnej Norbert Blacha in memoriam (Opolska Biblioteka Teologiczna 129), Opole 2013, s. 31–53.
 
346.
Szymański W., Kształcenie organistów w akademii muzycznej pod kątem wymogów gry liturgicznej, w: G. Poźniak (red.), Kształcenie organistów. Biuletyn nr 2 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Opole – Lublin 2007, s. 56.
 
347.
Szymonik K., Kształcenie muzyków kościelnych i warunki ich pracy, AK 72 (1980), z. 427, s. 250–261.
 
348.
Śledziński S., Orkiestra dęta, Kraków 1975.
 
349.
Tarlinski P., Dobór śpiewów w liturgii okresu Wielkiego Postu, Mwl-op 1 (1986), nr 1, s. 5–7.
 
350.
Tarlinski P., Muzyka jako element aktywizacji w katechezie, w: R. Chałupniak, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Aktywizacja w katechezie – szansa czy zagrożenie?, Opole 2002, s. 197– 205.
 
351.
Tarlinski P., Przegląd chórów kościelnych. WUDO 53 (1998), nr 7–8, s. 276–277.
 
352.
Tarlinski P., „Zaśpiewajmy Panu pieśń nową” – czyli jaką?, w: R. Pośpiech, P. Tarlinski (red.), Śpiew wiernych w odnowionej liturgii, Opole 1993, s. 41–46.
 
353.
Tomala K., III Dni Kultury Chrześcijańskiej w Raciborzu, Mwl-op 1 (1986), nr 3, s. 25.
 
354.
Tomala K., Festiwal Piosenki Religijnej w Gliwicach, Mwl-op 1 (1986), nr 2, s. 24.
 
355.
Tomala K., Koncerty organowe, Mwl-op 2 (1987), nr 2 (5), s. 20.
 
356.
Twardy J., Aktualizacja słowa Bożego w kaznodziejstwie, Przemyśl 2009.
 
357.
Tyrała R., Duchowość liturgiczna zespołów śpiewaczych, „Anamnesis” 9 (2003), nr 3 (34), s. 77–83.
 
358.
Tyrała R., Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce, Kraków 2000.
 
359.
Urban W., Rola kościelnych śpiewników i modlitewników w zachowaniu polskiego języka na Śląsku, NP 8 (1958), s. 231–241.
 
360.
Waloszek J.,Chorał „Droga do nieba”. Akompaniament organowy do śpiewów z katolickiego modlitewnika i śpiewnika „Droga do nieba”, t. II: Rok kościelny (Pomoce Duszpasterskie 7), Opole 2008.
 
361.
Waloszek J.,Chorał „Droga do nieba”. Akompaniament organowy do śpiewów z katolickiego modlitewnika i śpiewnika „Droga do nieba”, t. III: Sakramenty święte. Kult osób Boskich. Kult Bożej Rodzicielki Maryi i świętych Pańskich. Śpiewy okolicznościowe. Śmierć i pogrzeb chrześcijanina (Pomoce Duszpasterskie 8), Opole 2009.
 
362.
Waloszek J., Dlaczego muzyka w liturgii? (2), Mwl-op 1 (1986), nr 2, s. 4–6.
 
363.
Waloszek J., Inicjatywy i działalność kleryków, w: K. Dola (red.), Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie – Opolu 1949–1999. Księga jubileuszowa, Opole 2000, s. 227–253.
 
364.
Waloszek J., Nowe poszukiwania praktyki soborowej w Polsce (mps referatu wygłoszonego w ramach sympozjum: Historia i współczesność muzyki Liturgicznej w Polsce. 100 lat od wydania motu proprio papieża Piusa X, Lublin 11–14 IX 2003).
 
365.
Waloszek J., Teologia muzyki. Współczesna myśl teologiczna o muzyce, Opole 1997, s. 105–124.
 
366.
Waloszek J., Uwagi na temat części śpiewnikowej nowego wydania „Drogi do nieba”, w: R. Pierskała (red.), Stulecie drogi do nieba ks. Ludwika Skowronka, Opole 2003.
 
367.
Waloszek J., Globisch W. (red.), Weg zum Himmel. Katholisches Gebet – und Gesangbuch – Droga do nieba. Katolicki modlitewnik i śpiewnik, Opole 1997.
 
368.
Waloszek J., Globisch W., Stimme des Herzens – Liederbuch. Głos serca – Śpiewnik, Opole 2011.
 
369.
Waszczak W., Górnośląskie zbiory pieśni kościelnych w latach 1914–2004, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2 (2015), s. 425–447.
 
370.
Więclewska-Bach A., Das polonishe katholishe Kirchenlied in oberschlesischen Gesangbüchen von 1823 bis 1922, Sinzig 1999.
 
371.
Wiśniewski P., Muzyka instrumentalna w liturgii po Soborze Watykańskim II, LitS 18 (2012), nr 1, s. 514–522.
 
372.
Wiśniewski P., Zadania organisty w świetle odnowionej liturgii po Soborze Watykańskim II, w: tenże (red.), Wokół posługi organisty w parafii. Materiały z I sesji naukowej dla organistów i muzyków kościelnych diecezji płockiej, Płock 2006, s. 7–20.
 
373.
Wojtyła K., Kazanie w dniu eksportacji śp. biskupa Fr. Jopa do katedry opolskiej, WUDO 32 (1977), nr 1, s. 40–49.
 
374.
Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium realizacji Vaticanum II, Kraków 1972.
 
375.
Worbs K., Modlitewnik górnośląski „Droga do nieba” księdza Ludwika Skowronka. Studium historyczno-pastoralne, Lublin 1988 (mps w Bibliotece KUL).
 
376.
Wójcik W., Działalność biskupa Franciszka Jopa w Sandomierzu (1922–1952), RTSO 6 (1978), nr 1, s. 25–35.
 
377.
Wyszyński S., Kazanie wygłoszone podczas uroczystości pogrzebowej biskupa Franciszka Jopa w katedrze opolskiej 29 września 1976 r., WUDO 32 (1977), nr 1, s. 34–40.
 
378.
Z Alfredem Bączkowiczem rozmawia Dominika Gorgosz (Śląska Fermata 1), Opole 2019.
 
379.
Z ks. Bogdanem Kicingerem rozmawia Dominika Gorgosz (Śląska Fermata 2), Opole 2020.
 
380.
Zając A., Chór i schola w liturgii – wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce, LitS 6 (2000), nr 1 (15), s. 62–65.
 
381.
Zając A., Chór w odnowionej liturgii Mszy Świętej, w: J. Zimny (red.), Muzyka i śpiew kościelny. Kształcenie organistów, Sandomierz 2004, s. 43–58.
 
382.
Zając A., Teologiczne aspekty uczestnictwa chóru w liturgii, LitS 7 (2001), nr 1, s. 95–108.
 
383.
Zalewski Z., XXI Pielgrzymka chórów kościelnych na Górę św. Anny, WUDO 52 (1997), nr 12, s. 495–496.
 
384.
Zieliński Z., Papieże i papiestwo dwóch ostatnich wieków. 1775–1978. Warszawa 1983.
 
385.
Ziemiański S., Pieśni i piosenki religijne, w: W. Hudek (red.), Muzyka liturgiczna w Kościele katowickim 1925–2005, Katowice 2005, s. 194–200.
 
386.
Żaryń J., Kościół a władza w Polce (1945–1950), Warszawa 1997.
 
Journals System - logo
Scroll to top