PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (12)
1.
Ikanowicz C., J.W.Piekarski: Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje. Wyd. SGH, Warszawa 2002.
 
2.
Ikanowicz C.: Protokół dyplomatyczny w życiu menedżera. Polskie Zrzeszenie Hoteli, Warszawa 2004.
 
3.
Ikanowicz C.: Protokół w życiu codziennym biznesmena. Wyd. MART, 1998.
 
4.
Labuda G., Michowicz W.: Historia dyplomacji polskiej X-XX w., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 
5.
Orłowski T.: Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta. Wyd. MSZ. Warszawa 2005.
 
6.
Pietkiewicz E.: Etykieta menedżera. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1998.
 
7.
Pietkiewicz E.: Konferencje. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1999.
 
8.
Pietkiewicz E.: Protokół dyplomatyczny. Wyd. MSZ, Warszawa 1998.
 
9.
Pietkiewicz E.: Przyjęcia w biznesie i nie tylko. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.
 
10.
Sutor J.: Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
11.
Sutor J.: Przywileje i immunitety międzynarodowe. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
12.
Sutor J.: Korespondencja dyplomatyczna. Warszawa, 1992.
 
Journals System - logo
Scroll to top