PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
Unia Europejska. Bezpieczeństwo, strategia, interesy
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
Publication date
2011-04-30
ISBN
978-83-62753-05-5
Place
Józefów
Format
152-215
Binding
soft
Pages count
170
 
Journals System - logo
Scroll to top