PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
HIGHLIGHTS
  • REVIEWERS:
  • dr hab. Michał Roman - Warsaw University of Life Sciences
  • dr inż. Monika Roman - Warsaw University of Life Sciences