PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
I Instytucjonalne wspracie bezpieczeństwa EURO 2012
II Istotne obszary bezpieczeństwa EURO 2012
Important conditions of Polish National Security
Weronika Jakubczak, Ryszard Jakubczak
105-126
241-254
III Podsatwowe determinaty bezpieczęństwa imprez masowych
Determinants mass safety events
Jarosława Struniawaski
361-378
IV VARIA
417-442
499-520
Journals System - logo
Scroll to top