PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (361-378)
Determinants mass safety events
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The success of any police security protection, including security of mass events always depends on knowledge about them and particular elements that may have an impact on their progress. Experience shows that often seemingly unimportant factors suddenly appear to be extremely important, and the omission of them - a very costly in the results. Permanent conducted reconnaissance of possible threats including constant collection and analysis of gathered data. Type and amount of resources used to counteract and performed activities depend on information about the current status of possible security threats. Quality of data about threats has a significant impact on ensuring security decisions accuracy and efficiency. The basis allows appropriate elimination of threats or prevent their formation is to obtain information anticipating planned security police. This information should include the nature of the project, organizers, participants, their number, how to organize, prepare, and their intentions.
 
REFERENCES (9)
1.
Fila A., Marczak M., Znajdek J. (2000), Kierowanie-dowodzenie operacjami policyjnymi (s. 2), Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
2.
Kitler W. (2001), Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych (ss. 52 – 54), Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
3.
Le Bon G. (1997), Psychologia tłumu (s. 47), Warszawa: Wydawnictwo Pavo.
 
4.
Liedel K. (2006), Terroryzm anatomia zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar i Collegium Civitas Press.
 
5.
Liedel K., Piasecka P. (2011), Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
 
6.
Wysocka E., Łazaj A., Hausman M. (2010), Wykorzystanie baz danych oraz innych źródeł w procesie analizy kryminalnej do zwalczania przestępczości pseudokibiców, W: Pływaczewski W., Kudrelek J. (red.), Przestępczość stadionowa. Etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno (ss. 227- 236): Wydawnictwo WSPol.
 
7.
K. Liedel, Rozpoznanie, analiza ryzyka, prognoza – narzędzia w przeciwdziałaniu terroryzmowi, W: Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P. (2010), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym (ss. 73-82) , Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
8.
Wachowski I. (1994), Operacje policyjne (s. 8), Legionowo: Wydawnictwo CSP.
 
9.
Jałoszyński K. (2007), Dowodzenie akcją (operacją) policyjną z wykorzystaniem pododdziału antyterrorystycznego, W: Urban A. (red.), Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla edukacji (ss. 38-45), Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
Journals System - logo
Scroll to top