PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (361-378)
Czynniki warunkujące bezpieczeństwo imprez masowych
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Powodzenie wszelkich zabezpieczeń policyjnych, m.in. imprez masowych zawsze jest uzależnione od posiadanej wiedzy o nich oraz o poszczególnych elementach, mogących wywrzeć wpływ na ich przebieg. Doświadczenie uczy, że często pozornie nieważne czynniki okazują się nagle niezmiernie istotnymi, a pominięcie ich – błędem bardzo kosztownym w skutkach. Stałe prowadzenie rozpoznania ewentualnych zagrożeń obejmuje bieżące gromadzenie i analizę pozyskiwanych informacji. Od informacji o aktualnym stanie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa - zależy rodzaj i ilość środków użytych do przeciwdziałania ich skutkom, a także sposób prowadzenia działań. Jakość danych o zagrożeniach ma istotny wpływ na trafność podejmowanych decyzji o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa, a stąd i na skuteczność działania. Podstawą pozwalającą na podjęcie stosownych przedsięwzięć w celu eliminacji zagrożeń lub niedopuszczenie do ich powstania jest uzyskanie informacji wyprzedzających, dotyczących planowanego zabezpieczenia policyjnego. Informacje te powinny dotyczyć charakteru przedsięwzięcia, organizatora, uczestników, ich ilości, sposobu zorganizowania się, przygotowania, a także ich zamiarów.
 
REFERENCJE (9)
1.
Fila A., Marczak M., Znajdek J. (2000), Kierowanie-dowodzenie operacjami policyjnymi (s. 2), Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
2.
Kitler W. (2001), Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych (ss. 52 – 54), Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
3.
Le Bon G. (1997), Psychologia tłumu (s. 47), Warszawa: Wydawnictwo Pavo.
 
4.
Liedel K. (2006), Terroryzm anatomia zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar i Collegium Civitas Press.
 
5.
Liedel K., Piasecka P. (2011), Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
 
6.
Wysocka E., Łazaj A., Hausman M. (2010), Wykorzystanie baz danych oraz innych źródeł w procesie analizy kryminalnej do zwalczania przestępczości pseudokibiców, W: Pływaczewski W., Kudrelek J. (red.), Przestępczość stadionowa. Etiologia, fenomenologia, przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno (ss. 227- 236): Wydawnictwo WSPol.
 
7.
K. Liedel, Rozpoznanie, analiza ryzyka, prognoza – narzędzia w przeciwdziałaniu terroryzmowi, W: Sienkiewicz P., Marszałek M., Górny P. (2010), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym (ss. 73-82) , Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
8.
Wachowski I. (1994), Operacje policyjne (s. 8), Legionowo: Wydawnictwo CSP.
 
9.
Jałoszyński K. (2007), Dowodzenie akcją (operacją) policyjną z wykorzystaniem pododdziału antyterrorystycznego, W: Urban A. (red.), Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla edukacji (ss. 38-45), Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
Journals System - logo
Scroll to top