PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
I Instytucjonalne wspracie bezpieczeństwa EURO 2012
II Istotne obszary bezpieczeństwa EURO 2012
Istotne uwarunkowania Bezpieczeństwa Narodowego Polski
Weronika Jakubczak, Ryszard Jakubczak
105-126
III Podsatwowe determinaty bezpieczęństwa imprez masowych
IV VARIA
Wyzwania i zagrożenia XXI wieku
Witold Pokruszyński
417-442
499-520
STRESZCZENIE
Organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej przez Polskę i Ukrainę w 2012 r. była największym wydarzeniem o charakterze masowym od czasu wizyt Jana Pawła II w Polsce. Impreza EURO 2012 miała jednak zupełnie inny charakter ze względu na międzynarodowy skład uczestników, ich wiek i system wartości. Przedsięwzięcie to wymagało szeroko zakrojonych, wcześniejszych przygotowań wszystkich służb, i inspekcji. Przeprowadzano ćwiczenia oraz przeszkolono na tę okazję dużą grupę wolontariuszy i stewardów, zadaniem których było wspieranie kibiców przybyłych do Polski. Władze Rzeczpospolitej, a także organizatorzy EURO 2012, musiały zmierzyć się z nie zawsze dobrymi opiniami o Polsce, Polakach i samej organizacji tego największego wydarzenia sportowego. Za przykład służyć mogą materiały emitowane w niektórych angielskich stacjach, w których zniechęcano kibiców do wyjazdu do Polski, bowiem grozi im powrót w „trumnach”. Nic takiego się nie stało. EURO 2012 przebiegało w dość miłej i spokojnej atmosferze, zarówno w Polsce jak i na Ukrainie i to przy dość niekorzystnym wyniku sportowym drużyn obu gospodarzy. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie postanowiła zorganizować międzynarodową konferencję podsumowującą organizację EURO 2012, która odbyła się 23 listopada 2012 r. Patronat honorowy nad tym spotkaniem objęła sama Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha. Uczestnictwo w komitecie honorowym potwierdzili m.in. Janusz Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych, Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji, Dominik Tkacz – Komendant Główny Straży Granicznej, Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Zbigniew Kępa – Notariusz Kurii Polowej WP.. Uczestnikami dyskusji byli m.in. Mariusz Sokołowski – Rzecznik Prasowy Komendy Głównego Policji, Ewa Gawor – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, Tadeusz Zygmunt ze Spółki PL.2012 – wybitny specjalista od bezpieczeństwa podczas EURO 2012, Józef Knap, wybitny specjalista z zakresu medycyny przeciwepidemicznej, były doradca Głównego Inspektora Sanitarnego.
Journals System - logo
Scroll to top