PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (181-196)
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Polsce i na Ukrainie jako jedne z ważniejszych widowisk sportowych w roku 2012
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Widowiska sportowe należą do jednych z typów specjalnych wydarzeń, które są miejscem uczestnictwa w sporcie kibiców. Widowisko sportowe posiada dwa znaczenia: − węższe, to zdarzenie społeczne w postaci zmagania sportowców przebiegające w obecności widzów, według ustalonego regulaminu, − szersze obejmujące spektakl, show, widowisko właściwe. Pytania badawcze to: − Jaka była liczba i poziom wydatków kibiców podróżujących na EURO 2012 do Polski? − Jakie jest znaczenie społeczno-ekonomiczne organizowanych w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej? − Jak postrzegali analizowane widowisko sportowe kibice? W artykule wykorzystano materiały wtórne reprezentacyjnych badań obcych przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego. Analiza wyników badań upoważnia do następujących wniosków: 1. Liczba i poziom wydatków kibiców podróżujących na piłkarskie EURO do Polski mają i będą miały także w przyszłości znaczenie społeczno-gospodarcze. Bardzo ważna okaże się skuteczność wykorzystania uzyskanej przez Polskę promocji oraz poczynionych inwestycji nie tylko stricte sportowych i turystycznych. 2. Kibice postrzegali organizację EURO 2012 pozytywnie, a ich przeciętna całkowita satysfakcja z uczestnictwa była na poziomie więcej niż
 
REFERENCJE (22)
1.
Ahlert, G. (2005). What does Germany expect to gain from hosting the 2006 Football World Cup – Macroeconomic and Regional economic Effects. GWS.
 
2.
Alejziak, W. (2008) Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku (w:): Gołembski, G. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: AE.
 
3.
Borowski, J. (2010) Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na polską gospodarkę. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o.
 
4.
Chłapowki, J. (2006) Impreza sportowa jako produkt w ujęciu marketingowym (w:) Mruk H., Kropielnicki K., Matecki, P. Marketing dla sportu. Poznań: Sport & Business Foundation.
 
5.
Gołembski, G. (2005) Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa:, PWN .
 
6.
Hadzik, A. (2010) Turystyka wielkich wydarzeń sportowych w dobie globalizacji (w:) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Zeszyty Naukowe nr 19. Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Usług, 2010, s. 237–246.
 
7.
Kim,, H., Gursoy, D. , Lee, S. 2006. The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons of pre- and post-games. Tourism Management. 2006, No.27, pp. 86–96.
 
8.
Klisiński, J. (2008) Marketing w biznesie sportowym. Bytom: WSZEiA.
 
9.
Kosiewicz, J. (1998) Widowisko sportowe i aleatoryzm: przypadek i schemat. In Kultura Fizyczna. 1998, nr 1–2, s. 18–20.
 
10.
Łazarek R., (2004) Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 
11.
Martins, M. V., Tenreiro, F. Mendes, J. Jacinto A., (2004) Ocena skutków ekonomicznych EURO 2004. Raport końcowy. Lizbona: Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Lizbońskiej.
 
12.
Matheson, V., Baade, r. (2004) Mega-Sporting Events in Developing Nations: Playing the Way to Prosperity? Working Paper. No. 04–04. College of the Holy Cross.
 
13.
Matusewicz, Cz. (1990) Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna. Warszawa: AWF.
 
14.
Ocena przygotowań i organizacji fazy grupowej Euro 2012 w Polsce – Badania kibiców zagranicznych w miastach gospodarzach. 2012. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2012.
 
15.
Organizacja i przebieg EURO 2012 w Polsce w opinii kibiców zagranicznych i Polaków. (w:) Materiały z konferencji nt. Prace badawcze w turystyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2012.
 
16.
Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro (2012) na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012. (w:) Materiały z konferencji ntPrace badawcze w turystyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 
17.
Satysfakcja turystów zagranicznych. Prezentacja wyników badania dla grupy turystów EURO (2012). (w:) Materiały z konferencji nt. Prace badawcze w turystyce. Warszawa Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
18.
Schmidt, S. 2012. Fans without borders study 2012 executive summary.
 
19.
Report commissioned by Mastercard Europe. München: Mastercard Europe, European Business School.
 
20.
Skupiński, N. (2010) Co nam da Euro? In Sportplus, 2010, nr. 9 (38).
 
21.
Szadkowski, M. (2010) Nie zburzymy stadionów z Euro jak Portugalia. Warszawa: Gazeta Wyborcza, 2010.
 
22.
Zarządzanie projektowe w procesie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 – warunek uzyskania długofalowych korzyści gospodarczych dla kraju. Warszawa: PL.2012.
 
Journals System - logo
Scroll to top