PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (181-196)
UEFA European Football Championship in Poland and Ukraine as one of the most important sporting events in the year 2012
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sport spectacles belong to one of types special events which are in sport the place of fans participation - sport consumers. Sport spectacle possesses two meanings: − narrower, then social event in figure of coping of athletes running in the spectators’ presence, according to settled regulations, − wider hugging the performance, show, proper spectacle. Investigative questions this: What was the number and the level of fans expenses? Which is the meaning the social - economic organized EURO 2012? How did fans perceive EURO 2012? In article were used secondary materials of representative investigations and own observations and interviews with fans. The analysis of investigations authorizes to following conclusions: 1. The number and the level of expenses of fans has meaning social - economic. Very important will turn out the effectiveness of utilization got by Poland of promotion and made not only investments sport and touristic. 2. Fans perceived EURO 2012 favourably favorably, and satisfaction with participation in EURO was on level more than good.
 
REFERENCES (22)
1.
Ahlert, G. (2005). What does Germany expect to gain from hosting the 2006 Football World Cup – Macroeconomic and Regional economic Effects. GWS.
 
2.
Alejziak, W. (2008) Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku (w:): Gołembski, G. Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Poznań: AE.
 
3.
Borowski, J. (2010) Wpływ organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na polską gospodarkę. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, PL.2012 Sp. z o.o.
 
4.
Chłapowki, J. (2006) Impreza sportowa jako produkt w ujęciu marketingowym (w:) Mruk H., Kropielnicki K., Matecki, P. Marketing dla sportu. Poznań: Sport & Business Foundation.
 
5.
Gołembski, G. (2005) Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa:, PWN .
 
6.
Hadzik, A. (2010) Turystyka wielkich wydarzeń sportowych w dobie globalizacji (w:) Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Zeszyty Naukowe nr 19. Poznań: Wyższa Szkoła Handlu i Usług, 2010, s. 237–246.
 
7.
Kim,, H., Gursoy, D. , Lee, S. 2006. The impact of the 2002 World Cup on South Korea: comparisons of pre- and post-games. Tourism Management. 2006, No.27, pp. 86–96.
 
8.
Klisiński, J. (2008) Marketing w biznesie sportowym. Bytom: WSZEiA.
 
9.
Kosiewicz, J. (1998) Widowisko sportowe i aleatoryzm: przypadek i schemat. In Kultura Fizyczna. 1998, nr 1–2, s. 18–20.
 
10.
Łazarek R., (2004) Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 
11.
Martins, M. V., Tenreiro, F. Mendes, J. Jacinto A., (2004) Ocena skutków ekonomicznych EURO 2004. Raport końcowy. Lizbona: Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechniki Lizbońskiej.
 
12.
Matheson, V., Baade, r. (2004) Mega-Sporting Events in Developing Nations: Playing the Way to Prosperity? Working Paper. No. 04–04. College of the Holy Cross.
 
13.
Matusewicz, Cz. (1990) Widowisko sportowe. Analiza psychospołeczna. Warszawa: AWF.
 
14.
Ocena przygotowań i organizacji fazy grupowej Euro 2012 w Polsce – Badania kibiców zagranicznych w miastach gospodarzach. 2012. Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2012.
 
15.
Organizacja i przebieg EURO 2012 w Polsce w opinii kibiców zagranicznych i Polaków. (w:) Materiały z konferencji nt. Prace badawcze w turystyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2012.
 
16.
Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro (2012) na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012. (w:) Materiały z konferencji ntPrace badawcze w turystyce. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
 
17.
Satysfakcja turystów zagranicznych. Prezentacja wyników badania dla grupy turystów EURO (2012). (w:) Materiały z konferencji nt. Prace badawcze w turystyce. Warszawa Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 
18.
Schmidt, S. 2012. Fans without borders study 2012 executive summary.
 
19.
Report commissioned by Mastercard Europe. München: Mastercard Europe, European Business School.
 
20.
Skupiński, N. (2010) Co nam da Euro? In Sportplus, 2010, nr. 9 (38).
 
21.
Szadkowski, M. (2010) Nie zburzymy stadionów z Euro jak Portugalia. Warszawa: Gazeta Wyborcza, 2010.
 
22.
Zarządzanie projektowe w procesie przygotowań Polski do UEFA EURO 2012 – warunek uzyskania długofalowych korzyści gospodarczych dla kraju. Warszawa: PL.2012.
 
Journals System - logo
Scroll to top