PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (197-240)
Krajobraz naukowy po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono aktualny przegląd badań naukowych, który koncentruje się na przygotowaniu i organizacji mistrzostw Europy 2012 w Polsce. Autor eksponuje zawartość wielu prac naukowych związanych z różnymi aspektami UERO 2012. Na koniec autor również przedstawia szeroki rejestr konferencji naukowych organizowanych przez kilka lat, jak również bogaty wybór książek, artykułów i referatów poświęconych EURO 2012. Po Mistrzostwa Europy 2012 naukowcy i organizatorzy imprez masowych są bogatsi w wiedzę i doświadczenie. Duża liczba seminariów i spotkań oraz wiele opracowań, przyniósła nową wiedzę, która powinna inspirować i pomóc nam w przygotowaniu dużych imprez, tego rodzaju, w przyszłości.
 
REFERENCJE (457)
1.
Adamczak-Garstecka, I. (2009), Bezpieczna podróż na Euro 2012 przez Kujawsko-Pomorskie, Raport – kwartalnik Policji Kujawsko-Pomorskiej, nr 6.
 
2.
Adamowicz, Z. (2008), Przygotowania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w czasie EURO 2012, w: Łach, M. red. (2008), Euro 2012 wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
3.
Adamski, W. (2012), System zarządzania kryzysowego we Wrocławiu w oparciu o integrację służb, inspekcji i straży przygotowania do EURO 2012, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
4.
Aleksandrowicz, T.R. (2010), Euro 2012 jako zagrożenie?, Przegląd Pożarniczy, nr 4.
 
5.
Aleksandrowicz, T. (2007), Euro 2012 jako zagrożenie – łyżka dziegciu w beczce euforii, w: Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
6.
Aleksandrowicz, T.R. (2009), EURO 2012 – nowe zagrożenia wymagają adekwatnych rozwiązań, w: Jałoszyński, K., Liedel, K. red. (2009), Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Projekt Proteus, Warszawa: Collegium Civitas. Studia i Analizy.
 
7.
Aleksandrowicz, T.R. (2009), EURO 2012 – place budowy pod ochroną, Terroryzm, nr 4.
 
8.
Andrzejak-Świątek, M., Mosio, T. (2010), Bezpieczeństwo imprez sportowych, w tym meczów piłki nożnej o charakterze międzynarodowym, w prawie europejskim, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
9.
Andrzejewski, M. (2012), Hymny państwowe i futbol, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
10.
Armknecht, B. (2012), Sponsoring sportu jako źródło finansowania sportu. Wybrane zagadnienia prawne, referat 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
11.
Babiński, A. (2010), Znaczenie definicji pojęć ustawowych dla określania zakresu stosowania ustawy na przykładzie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010),.
 
12.
Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
13.
Baran, L. (2012), Terrorystyczne strachy na podkarpackie lachy? Struktura zagrożeń odczuwanych przez mieszkańców Podkarpacia na rok przed EURO 2012 i co nie tylko z niej wynika, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
14.
Baściuk, J. (2012), Zasady odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa meczu piłki nożnej w przepisach PZPN oraz Ekstraklasy SA., referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
15.
Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Rzeszów: Konsorcjum Akademickie.
 
16.
Bąk, T. (2012), Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
17.
Bebyn, D., Adamska-Okońska, A. (2012), Modus operandi działania pseudokibiców na terenie stadionu w Bydgoszczy – mecz piłki nożnej o puchar Polski w maju 2011 (studium przypadku), referat,.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
18.
Beczyński, Z. (2012), Dotychczasowa działalność Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa meczu piłki nożnej w ujęciu regionalnym, referat, 2012.04.12-13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
19.
Beczyński, Z. (2012), Historia, powstanie i zakres działania Wydziału ds. Walki z Pseudokibicami, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
20.
Bednarski, M. (2012), Odpowiedzialność prawna w aspekcie prowadzonej działalności hotelarskiej. Wybrane zagadnienia, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
21.
Bertrandt, J. (2011), Zagrożenia terrorystyczne masowych imprez sportowych, w: Michałków, I., Kariagin J. (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
22.
Białek, T. (2007), Monachium ’72 – Atlanta ’96: różne motywy, wspólne tło. Terroryzm na imprezach sportowych, w: Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
23.
Bieszke, Ł. (2012), Obraz świata i wartości wyznawane przez kibiców w kibicowskich hymnach i innych pieśniach plemiennych, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
24.
Birka, K. (2012), Działalność klubu sportowego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa meczu piłki nożnej na przykładzie WKS Śląsk Wrocław, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
25.
Bobakowski, M., Zaręba, R., (2012). Niepokój stadionów. Kraków: Biały Kruk.
 
26.
Bohdan, T. (2012), Współczesny kibic w optyce mediów – prawda czy fałsz?, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wydawnictwa Wydziału Teologicznego.
 
27.
Bohdziewicz, J. (2012), Piłka jest okrągła, a bramek jest wiele. O tym jak kultura fizyczna przeobraża się w kulturę audiowizualną, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
28.
Bolechów, B. (2007), Terroryzm – trendy, ekstrapolacje, próby prognozy, w: Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
29.
Borchólski, K. (2010), Zjawisko faszyzmu i rasizmu wśród kibiców piłkarskich na tle art. 256 i 257 kk., w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
30.
Borkowski, H. (2010), Straż Ochrony Kolei a przestępczość okołostadionowa, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
31.
Bożejewicz, W. (2009), Bezpieczeństwo i porządek publiczny na stadionach piłkarskich w perspektywie Euro 2012, „Kwartalnik Policyjny”, nr 3–4
 
32.
Broniszewski, P. (2012), Transfery i menedżerstwo transferowe w piłce nożnej z perspektywy piłkarzy, referat, 2012.05.10-13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
33.
Brosz, M. (2012), Sport bez kibiców i mediów, czyli o wędrówkach żeglarzy lodowych, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
34.
Bryll, J. (2011), Społeczny aspekt wsparcia EURO 2012 (na przykładzie inicjatyw Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód oraz Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina), w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
35.
Budner, W. (2011), Wpływ organizacji wielkich imprez sportowych na rozwój miasta, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
36.
Bujak, P. (2012), Działania legislacyjne polskiego parlamentu w związku z organizacją EURO 2012, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
37.
Burdyka, K. (2012), Futbolizacja społeczności lokalnych? Analiza roli klubu sportowego w generowaniu i transmisji nowych wzorów kultury na wsi, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
38.
Burski, J. (2012), Od chuligana do prezesa – analiza przemian zachodzących w społecznym świecie kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego na podstawie wywiadów swobodnych, referat, 2012.03.15-16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
39.
Burszta, W.J. (2012), Globalny przemysł sportowy, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
40.
Caliński, P., Korejko, A. (2009), Projekt „Euro 2012” – praktyka biznesowa przeciwko zagrożeniom, Terroryzm, nr 1.
 
41.
Cantón, E., Checa, I., Budzyńska, N. (2012), Strategie radzenia sobie ze stresem, optymizm oraz satysfakcja z życia wśród hiszpańskich oraz polskich piłkarzy, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
42.
Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
43.
Chlebowicz, P. (2009), Chuligaństwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa: Oficyna.
 
44.
Chlebowicz, P. (2010), Przestępczość stadionowa w świetle badań empirycznych. Uwagi systematyzujące, w:.
 
45.
Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
46.
Chlebowicz, P. (2012), Strategia i taktyka zapobiegania i zwalczania czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej jako problem polityki kryminalnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
47.
Chlebowska, A., Jóźwiak, P., Kowalewska, M., Stypuła, S. (w druku), Niektóre problemy związane z odpowiedzialnością karną za naruszenia porządku towarzyszące imprezom sportowym, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
48.
Chmielewski, P. (2008), Zagrożenia terrorystyczne podczas wielkich imprez sportowych, w: Łach, M. red. (2008), Euro 2012: wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
49.
Chomentowski, P. (2011), Rola CAT ABW w przygotowaniach i zapewnieniu bezpieczeństwa wobec zagrożeń terrorystycznych w trakcie EURO 2012, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
50.
Chomentowski, P., Banaszek, K., Ajszpur, M. (2012), Działania antyterrorystyczne podczas międzynarodowych imprez sportowych, Warszawa: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 
51.
Choromańska, A. (2010), Wizerunek pseudokibica w świetle przepisów prawodawstwa polskiego – wybrane zagadnienia, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
52.
Ciechowicz, J. (2012), Futbol beletryzowany Jerzego Pilcha i Wojciecha Kuczoka, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
53.
Cieślak, G. (2009), Technologiczna tarcza dla EURO 2012, Terroryzm, nr 4.
 
54.
Czaputa, A. (2008), Specyfika postępowania dowodowego w sprawach o typowe przestępstwa popełniane podczas imprez masowych, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzewie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice.
 
55.
Cora, Ł. (w druku), Z problematyki zatrzymania stadionowego podczas Euro 2012, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
56.
Czebotar, Ł. (w druku), Brytyjskie regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
57.
Czech, P. (2012), Przygotowanie i obsługa turnieju UEFA EURO 2012, referat, 2012.09.11–12. Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (Dęblin).
 
58.
Częścik, R., Truchan, J.R. (2012), Rola Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w kształtowaniu środowiska bezpieczeństwa imprez masowych, w szczególności meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
59.
Czubaj, M. (2012), Stadion – miasto – kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
60.
Dadci, D. (2012), Badania genetyczne w sporcie. Możliwości i zagrożenia, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
61.
Daszkiewicz, N. (2011), Wpływ Euro 2012 na rozwój regionu – aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, referat, 2011.06.07–09. Sport i rekreacja szansą srozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
62.
Dąbek, A. (2012), Warszawska Liga Piłki Nożnej ośrodków wychowawczych i domów dziecka, referat, 2012.04.16. Agresja na boisku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
 
63.
Dąbrowski, K. (2012), Zintegrowane zarządzanie turniejem EURO UEFA 2012 na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, referat, 2012.06.01. Bezpieczeństwo EURO 2012, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
64.
Dąbrowski, Ł. (2012), Odpowiedzialność za stosowanie dopingu w sporcie, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
65.
Dereniowski, D. (2012), Prawne i techniczne aspekty monitoringu na stadionach podczas Euro 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie
 
66.
Dębowski, P. (w druku), Wdarcie na teren imprezy sportowej jako pozakodeksowy typ czynu zabronionego prowadzący do szczególnej ochrony jej uczestników, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
67.
Dębski, M., EURO 2012 jako element marketingowej strategii budowania turystycznej i sportowej marki Polski, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
68.
Dobkowski, J. (2011), Charakter prawny i rola opinii komendanta Policji w zabezpieczeniu imprezy masowej, komunikat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
69.
Dominik, P. (2012), Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba rodzin z dziećmi przebywających w hotelu, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
70.
Dominik, P. (2012), Determinanty bezpieczeństwa żywieniowego w gastronomii hotelowej, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
71.
Doraczyńska, A. red. (2008), Udział sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa EURO 2012: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 marca 2008 roku, Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
72.
Drogoń, W. (2012), Bezpieczeństwo VIP-a w hotelu – wybrane zagadnienia, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
73.
Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
74.
Dróżdż, M. (2012), Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – przykład lex imperfecta, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
75.
Dubis, W. (2012), Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody powstałe w związku z organizacją meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12-13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
76.
Dudała, J. (2012), Zamilczani, napiętnowani – zafałszowany obraz polskich kibiców, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
77.
Dudek, K. (2012), Medyczne zapewnienie bezpieczeństwa meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
78.
Dudek, K. (2012), Podstawy prawne wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu w czasie trwania imprezy masowej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
79.
Durlak, U. (2011), Prozdrowotne aspekty aktywności fizycznej młodzieży w świetle EURO 2012, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
80.
Dyduch, L. (2009), Przygotowania Policji do zabezpieczenia Euro 2012, „Kwartalnik Policyjny”, nr 3–4.
 
81.
Dyduch, L. (2010), Przygotowania Policji do zabezpieczenia Euro 2012 – aspekty prawne, „Kwartalnik Policyjny”, nr 1.
 
82.
Dymek, D. (2012), Zarządzanie kryzysowe podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na terenie.województwa wielkopolskiego, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, zorganizowanej 22 maja 2012 roku przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań).
 
83.
Dymek, D. (2011), Planowanie podstawą zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa wielkopolskiego, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
84.
Dymiński, D. (2008), Policja w systemie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom EURO 2012, referat 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie.
 
85.
Dynduch, L. (2010), Możliwość zapobiegania przestępstwom wobec policjantów zabezpieczających imprezy masowe, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
86.
Dziedzic, M. (2012), „Światło bramki zastąpiło światło wiekuiste” Tadeusza Różewicza rozważania o futbolu, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
87.
Dzioba, M. (2011), Charakterystyka działań Policji na trasach przemieszczania i w czasie przejazdów uczestników imprez masowych, w tym również w aspekcie przygotowań Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie do zabezpieczenia EURO 2012 UEFA, referat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
88.
Dziubiński, Z. (2012), Socjalizacja do uczestnictwa w sporcie na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
89.
Eichstaedt. K. (2010), Przestępstwa i wykroczenia w świetle ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
90.
Fehler, W., red. (2010), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa: Arte.
 
91.
Frankowski, M. (2008), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju MSP oraz podnoszeniu atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy i Mazowsza, referat, 2008.11.20. Rola samorządu gospodarczego Warszawy i Mazowsza w przygotowaniu do EURO 2012, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawska Izba Przedsiębiorców.
 
92.
Fris, P. (2008), Pojęcie i zadania zastosowania norm i instytucji karno-prawnych w kontekście przygotowania i przeprowadzania Euro 2012, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzewie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice.
 
93.
Fundowicz, S. (2012), Zasady i tryb wydawania zezwolenia na przeprowadzenie meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
94.
Furgała, A., Szlachter, D. (2009), Antyterrorystyczna strategia informacyjna jako element przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie masowych imprez sportowych – EURO 2012, w: Liedel, K.,.
 
95.
Piasecka, P., red. (2009), Rola mediów w przeciwdziałaniu terroryzmowi, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
96.
Gajewska, M. (2012), Ciąża i sport. Antropologiczne analiza przestrzeni aktywności sportowej kobiet w ciąży, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
97.
Gałązka, M. (2010), Charakter chuligański wykroczenia a tryb przyspieszony, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
98.
Gałązkowski, r. (2008), Zabezpieczenie medyczne EURO 2012. Analiza wstępna, „Terroryzm”, nr 4.
 
99.
Gądzik, Z.B. (w druku), Pojęcie dopingu i jego prawnokarne konsekwencje, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
100.
Gąsowski, T. (2012), Sport a polityka, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Piłka nożna na celowniku polityki, zorganizowanej 23 kwietnia 2012 roku przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (Wrocław).
 
101.
Gierasiński, K. (2011), Wymagania z zakresu przeprowadzenia rekonesansu pirotechniczno-radiologicznego w hotelu oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia, referat, 2011.11.30. Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie., nagranie CD, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
102.
Giezek, J. (2012), Tak zwana rozprawa odmiejscowiona jako nowa instytucja procedury karnej, referat 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
103.
Gil, D. (w druku), Orzekanie środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową w postępowaniu nakazowym, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
104.
Giulianotti, r. (2012), Football and Globalization: Political-Economic and Socio-Cultural Issues, referat, 2012.03.15-16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
105.
Giza-Poleszczuk, A. (2012), Projekt Społeczny 2012, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
106.
Glen, A. (2008), Bezpieczeństwo powietrzne EURO 2012, referat, 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie.
 
107.
Głownia, D., Łochowska, P. (w druku), Wybrane obszary odpowiedzialności karnej działaczy sportowych organizujących zawody przez PZPN, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
108.
Głukowski, r. (2011), Bezpieczeństwo Turnieju Finałowego Euro 2012, a możliwość tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w RP, referat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
109.
Gniatkowski, M. (2012), Ochrona praw UEFA vs swoboda prowadzenia działalności reklamowej w kontekście Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012. Aspekty prawne, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
110.
Godlewski, P. (2011), Globalny i lokalny wymiar współczesnego sportu, referat, 2011.06.07–09. Sport i Rekreacja Szansą Rozwoju Regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
111.
Golińska, A., Borek, M. (2011), Przyszłość stadionów po Euro, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
112.
Gołaczyński, J. (2012), Kolizyjnoprawne aspekty cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z organizacją meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
113.
Gołębiowska, A. (2011), EURO 2012 a zakres odpowiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną, w: Michałków, I., Kariagin J. (red.) (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
114.
Górnik P., Walczak D. (2008), Współpraca Policji i straży gminnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzewie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice.
 
115.
Górska, B. (2011), Działania podejmowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, referat, 2011.11.29. Euro 2012 – wróć zdrowy, Urząd Miejski w Gdańsku.
 
116.
Górska-Warsewicz, H., Wpływ EURO 2012 na kondycję branży hotelarsko-gastronomicznej, w: Michałków, I., Kariagin J. (red.) (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
117.
Granecka-Wrzosek, B. (2012), Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa w gastronomii hotelowej, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
118.
Grosset, r. (2008), Bioterroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne w kontekście bezpieczeństwa uczestników EURO 2012, referat, 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie
 
119.
Grzebielucha, J. (2011), EURO 2012 a zjawisko terroryzmu, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
120.
Guzik, R., Domiszewski, M. (w druku), Alkohol na stadionach z punktu widzenia kryminologicznego i prawnoporównawczego, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
121.
Habrat, D. (w druku), Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej za tzw. „przestępstwo stadionowe”, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
122.
Herbowski, P. (2010), Wykorzystanie badań poligraficznych w walce z przestępczością pseudokibiców – wybrane aspekty, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
123.
Herra-Chyła, A. (2012), Zagrożenia wynikające z EURO (seks, przygodne kontakty, alkohol, imprezy i inne) Vademecum rodzica i nauczyciela, referat, 2012.03.29. Nic się nie stało – EURO 2012, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
 
124.
Hoffmann, T. (2012), Terroryzm jako zagrożenie XXI wieku, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
125.
Hołubowski, r. (2012), Bezpieczeństwo na naszych stadionach. Statystyki. Jak być bezpiecznym na meczu? (przed i po), referat, 2012.03.29. Nic się nie stało – EURO 2012, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
 
126.
Horubski, K. (2012), Interpretacja podstaw prawnych trybu stosowania zamówienia z wolnej ręki w świetle doświadczeń organizacyjnych turnieju EURO 2012, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
127.
Hryhorowicz, Z.D. (2008), Działalność organów spraw wewnętrznych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom chuligaństwa podczas międzynarodowych meczów piłkarskich, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzewie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice.
 
128.
Jabłońska, A. (2012), Zasady dobrej praktyki we współpracy z firmami ochroniarskimi, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
129.
Jabłoński, A. (2012), Ubezpieczenie społeczne sportowców, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
130.
Jakubczak, W. (2012), EURO 2012 a uwarunkowania powodowane interesem narodowym, interesami życiowymi i polską racją stanu, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
131.
Jakubowska, H. (2012), Stadion z perspektywy płci, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
132.
Jakubowski, J. (2012), Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
133.
Jakubowski, J., Karczewski, M. (2012), Sport w polityce. Polityka w sporcie, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
134.
Jakubowski, P. (2011), Postępowanie po ekspozycji zawodowej i pozazawodowej, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej Euro 2012 – wróć zdrowy, zorganizowanej w dniu 29 listopada 2011 roku przez Urząd Miejski w Gdańsku (Gdańsk).
 
135.
Jancz, J., Łuczkiewicz, H. (2012), Recepcja idei olimpizmu w XX wieku, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
136.
Janicki, M. (2012), Organizacja publicznej strefy kibica we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
137.
Jałoszyński, K. (2007), Euro 2012 – budowa jednostki kontrterrorystycznej policji równie ważna jak budowa stadionów, w: Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
138.
Janisławski, A., Kwiatkowski, B. (2012), Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej – dzisiaj i jutro. Aspekty prawne, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
139.
Jankowska, M. (2011), HIV/AIDS – 30 lat minęło, referat, 2011.11.29. Euro 2012 – wróć zdrowy, Urząd Miejski w Gdańsku.
 
140.
Janowicz-Strzyżewska, J. (2011), Stadion Miejski na Euro czy dla Poznania – społeczne aspekty inwestycji, referat, 2011.04.06-08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
141.
Jałoszyński, K., Liedel, K. red. (2009), Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu. Projekt Proteus, Warszawa: Collegium Civitas. Studia i Analizy.
 
142.
Jaronowska, S. (2011), EURO 2012 w kontekście wyzwań animacji społeczno-kulturalnej, w: Michałków, I.,.
 
143.
Kariagin J. (red.) (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
144.
Jaruszewski, W.K. (2012), Kapitał intelektualny jako cel ataków terrorystycznych na świecie, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
145.
Jędrzejko, M. (2012), Narkotyki w hotelu, referat, 2011.11.30. Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie, nagranie CD, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
146.
Jędrzejko, M. (2012), „Niewinna” marihuana, jako zagrożenie w perspektywie EURO 2012, referat, 2011.11.30. Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie, nagranie CD, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
147.
Jemioła, T., Rajchel, K., red. (2008), Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku. Wyzwania i dylematy, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 
148.
Jurczak, J. (2011), Chuligaństwo stadionowe. Symbole i gesty na polskich stadionach, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
149.
Jurczyk, B. (2012), Sport jako wartość – perspektywa teologii moralnej, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości („Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
150.
Kaczmarczyk-Kłak, K. (w druku), Zakaz wstępu na imprezę masową a Konstytucja RP, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
151.
Kaczmarek, J. (2012), Środek przymusu określony w art. 16 ust. 1 pkt 5 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (zatrzymanie stadionowe) a ujęcie i zatrzymanie procesowe w kodeksie postępowania karnego, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
152.
Kaczmarski, G.E. (2008), Rola ratownictwa medycznego w zabezpieczeniu imprez masowych w przygotowaniach do EURO 2012, „Terroryzm”, nr 4.
 
153.
Kaim, A. (2012), Sportowe imprezy masowe a przemoc wobec kobiet. Czynniki ryzyka, Gdańsk: Fundacja Inicjatyw Społecznych.
 
154.
Kaleta, J., Słobosz, J. (2008), Bezpieczne stadiony. Nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzewie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice.
 
155.
Kalinowska-Wiącek, I. (2011), Rozwój usług hotelarsko-turystycznych w Polsce w dobie EURO 2012, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
156.
Kalimullin, R., Brand, M. (2012), Piłka nożna a naród: na przykładzie Lwowa w latach 1894–1939, referat, 2012.04.23. Piłka nożna na celowniku polityki, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
157.
Kamykowski, S. (2012), Importowanie sportu na przykładzie polskiego środowiska Lacrosse, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
158.
Kandefer, K. (2011), Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy na przykładzie imprez sportowych, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
159.
Kaniecki, P. (2012), „Mniejsza o medale”. Dygat, Konwicki i Holoubek jako komentatorzy Mundialu 1974 (na łamach „Literatury”), w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
160.
Karczewski, M. (2012), Sport w stosunkach międzynarodowych. Wstęp do teorii, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
161.
Karsznicki, K. (2012), Czyny zabronione kibiców piłkarskich popełniane z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych na polskich stadionach, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
162.
Kathmann, U. (2012), Agenci transferowi i regulacje licencyjne FIFA, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
163.
Kaucz, A.J. (2012), Podstawy prawne gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
164.
Kawa, D. (2008), Bezpieczne EURO 2012, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
165.
Kazak, J. (2011), Tramwaj Plus – inwestycja dla mieszkańców czy kibiców?, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
166.
Kaźmierczak, M. (2012), Taniec sportowy – sztuka czy sport, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
167.
Kąkol, C. (2012), Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
168.
Kędziora, r. (w druku), Problematyka prawna dozwolonego ryzyka sportowego, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
169.
Kępka, I. (2012), Językowa kreacja przyjaciela i wroga w przyśpiewkach kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
170.
Kisło, M. (2009), Straż Graniczna w systemie służb bezpieczeństwa państwa podczas organizacji EURO 2012, w: Kisło, M., Szafrański, J., red. (2009), Służby graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych, Kętrzyn.
 
171.
Kisło, M., Szafrański, J., red. (2009), Służby graniczne w obliczu zagrożeń terrorystycznych, Kętrzyn.
 
172.
Klejnowska, M. (w druku), Dowodowe aspekty procesu karnego w sprawie o przestępstwo popełnione na imprezie masowej, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
173.
Klejnowska, M. (2011), Ściganie przestępstw popełnionych na imprezach masowych, referat, 2011.11.06-08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
174.
Klimczak, J. (2012), Męskie versus kobiece stereotypy w postrzeganiu dyscyplin sportowych, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 
175.
Klimowicz, J. (2008), Straż Graniczna w systemie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom EURO, referat, 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie.
 
176.
Klisiński, M., Szwaja, M. (2012), System organizacyjny sportu wyczynowego w schyłkowym okresie Polski Ludowej (1980–1989), referat, 2012.03.15-16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
177.
Kłak, Cz.P. (w druku), Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a ściganie przestępstw stadionowych, w:.
 
178.
Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
179.
Kmita, M., Kołtoń, r. (2012), Rola mediów sportowych w kształtowaniu bezpieczeństwa meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
180.
Krasińska, M. (2012), Ochrona danych osobowych w praktyce hotelarskiej – podstawowe standardy bezpieczeństwa, w: Drogoń, W., red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
181.
Krawiec, M., Duszyńska, M. (2011), Euro na wsi. Czy regiony skorzystają na organizacji mistrzostw?, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
182.
Kryłowicz, M., Tomczak, R., Zych, J. (2011). Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 2012: stan obecny i perspektywy. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
183.
Krzymińska, K. (w druku), Mediacja w związku z przestępstwem stadionowym (uwagi w związku z zastosowaniem trybów szczególnych w procesie karnym), w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
184.
Koba, Ł., Pączek, M. (2012), Zwalczanie przestępczości transgranicznej przez Europejski Urząd Policji (Europol) oraz wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze. Wybrane zagadnienia, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
185.
Kochel, J. (2012), Ewangelizacyjny i wychowawczy wymiar sportu, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości („Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
186.
Kołek, K., Mikołajczyk, P. (2010), Etiologia przestępczości stadionowej i chuligaństwa futbolowego oraz analiza wybranych koncepcji ich zwalczania, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
187.
Komar, M. (w druku), Czynności policji oraz służb zabezpieczających imprezę masową, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
188.
Komissarow, A. (2009), System zapewnienia porządku publicznego podczas organizacji na Ukrainie finałów Mistrzostw Europy 2012 w Piłce Nożnej. Rozwiązanie na etapie przygotowań, w: Urban, A., red. (2009), Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
189.
Konieczny, J. (2012), Imprezy masowe – wstęp do metodologii badań, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
190.
Koniusz, M. (2012), Bezpieczeństwo gości i ich mienia w przedsiębiorstwie hotelarskim, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
191.
Kopczewski, M. (2012), Metody działań terrorystycznych i formy przeciwdziałania terroryzmowi, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
192.
Kopczyk, r. (2012), Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w prawie Unii Europejskiej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
193.
Kopczyk, r. (2012), Prawa do transmisji w prawie unijnym, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
194.
Kopecka-Piech, K. (2012), Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
195.
Kopeć, M. (w druku), Podwójna przestępność czynu jako warunek obowiązywania polskiej ustawy karnej, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
196.
Kornacki, K. (2012), „Zagraj to jeszcze raz”, czyli piosenki dla/o polskiej reprezentacji piłkarskiej (jako ilustracja przemian społeczno-politycznych i kulturowych), w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
197.
Kosiński, D. (2012), Otwarte/zamknięte. O aktorstwie w piłce nożnej, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
198.
Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości („Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
199.
Kostrzewa-Zielińska, T. (2011), Turystyka elementem aktywizacji gospodarczej regionów peryferyjnych – funkcjonowanie Euroregionu Beskidy, referat, 2011.06.07–09. Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
200.
Kowaliw M.W. (2009), Działalność milicji w sferze zapewnienia bezpieczeństwa publicznego podczas organizacji Euro 2012 (na przykładzie zachodniego rejonu Ukrainy), w: Urban, A., red. (2009), Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
201.
Koziński M. (2010), Bezpieczeństwo imprez masowych w Gdańsku na podstawie przygotowań do Euro 2012, Gdańsk: Pro Promerania.
 
202.
Krasińska, M. (2012), Ochrona danych osobowych w praktyce hotelarskiej – podstawowe standardy bezpieczeństwa, referat, 2011.11.30. Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie, nagranie CD, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
203.
Krawczyk, Z., Polityczne i kulturowe funkcje EURO 2012, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
204.
Krok, D. (2012), Sport jako wartość w psychologicznej perspektywie jakości życia, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości („Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
205.
Krul, M., Szawuła, Z. (2011), Ile Wrocław zyska dzięki Euro 2012? Czyli kierunki rozwoju miasta po 2012 roku, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
206.
Kryłowicz, M., Tomczak, R., Zych, J. (2011), Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – Euro 2012. Stan obecny i perspektywy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
207.
Krześ, A., Kmiecik, M. (2011), Wpływ infrastruktury drogowej, realizowanej w związku z Euro 2012, na rozwój miasta Wrocław, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
208.
Kubas, J. (2012), Strefa Schengen – obserwacja i pościg transgraniczny, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
209.
Kubiak, K. (2012), Zagrożenia bezpieczeństwa imprezy masowej o charakterze międzynarodowym. Próba holistycznego podejścia, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
210.
Kowalczyk, J. (2012), Idea sportu pozytywnego w nauczaniu narciarstwa zjazdowego, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
211.
Kubot, Z. (2012), Przepisy dotyczące bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – charakter prawny i podmioty stanowiące, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
212.
Kubot, Z. (2012), Status prawny menadżera piłkarskiego, referat 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
213.
Kuca-Szpytko, A. (2011), Lepsi dzięki … Euro ?, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
214.
Kuczyński, D. (2012), Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności w planowaniu sportowych obiektów i eventów, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
215.
Kudrelek, J. (2010), Przestępczość stadionowa – wykorzystywanie zapisów z systemu monitoringu TV w postępowaniu karnym, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
216.
Kuik, K. (2012), Telewizyjne przekazy meczów piłkarskich z perspektywy Unii Europejskiej, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
217.
Kulczycki, r. (2008), System bezpieczeństwa Euro 2012 Polski i Ukrainy (założenia), w: Jemioła, T., Rajchel, K., red. (2008), Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku. Wyzwania i dylematy, Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 
218.
Kulesza-Gulczyńska, B. (2012), Mecz piłkarski jako rytuał, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
219.
Kulik, I. (2012), Elementy praktycznego przygotowania systemu zarządzania kryzysowego państwa do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 – ćwiczenia Libero, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
220.
Kuśmirek, J. (2011), Koncepcja działań Państwowej Straży Pożarnej podczas EURO 2012 w Poznaniu, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
221.
Kuźbik, P. (2011), Sport i jego rola oraz wpływ na rozwój miasta i regionu, referat, 2011.06.07–09. Sport i Rekreacja szansą rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
222.
Kwiecień, M. (2012), Kontrakty piłkarskie – charakterystyka umów występujących w profesjonalnym futbolu, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
223.
Kwieciński M., (2010) Koncepcja łańcuchów wartości w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. Przykład Euro 2012, w: Fehler, W., red. (2010), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa: Arte.
 
224.
Landau-Czajka, A. (2011), Sport a integracja narodowa, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
225.
Langner, A. (2012), Udział Państwowej Straży Pożarnej w ochronie uczestników imprezy masowej na terenie Oficjalnej Strefy Kibica i Stadionu Miejskiego w Poznaniu, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
226.
Leisa, N. (2012), Współpraca międzynarodowa – klucz do bezpieczeństwa Euro 2012, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
227.
Lent, B. red. (2012), Procesy bezpieczeństwa i znaczenie gospodarcze megawydarzenia EURO 2012, Warszawa: Wyd. Akademii Obrony Narodowej
 
228.
Lent, B. red. (2011), Procesy społeczne i organizacyjne przygotowań megawydarzenia EURO 2012, Warszawa: Wyd. Akademii Obrony Narodowej.
 
229.
Leszczyńska, A. (2012), Nowoczesne technologie w sporcie – dozwolone wspomaganie czy doping technologiczny?, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
230.
Leśniowska, J. (2011), Udzielanie świadczeń zdrowotnych dla kibiców z krajów Unii Europejskiej uczestniczących w Euro 2012 w Polsce, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
231.
Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
232.
Liedel, K. (2012), Realność zamachu terrorystycznego, referat, 2012.06.01. Bezpieczeństwo EURO 2012, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
233.
Liedel, K. (2007), Zwalczanie terroryzmu jako gra zespołowa – podniesienie efektywności działań poprzez usprawnienie koordynacji w systemie przeciwdziałania terroryzmowi, w: Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
234.
Liedel, K., Piasecka, P. (2011), Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Warszawa: Difin.
 
235.
Lipowski, M. (2012), Piłkarz – idol czy narcyz? Perspektywa psychologiczna, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
236.
Lipska, E. (2008), Zabezpieczenie medyczne EURO 2012, referat, 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie.
 
237.
Lisowski, P. (2012), Hawbek, absztos, rempel – zapomniany język futbolu, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
238.
Listwan, T. (2010), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
239.
Liwo, M. (2012), Ochrona granicy państwowej i przeciwdziałanie określonym patologiom ze strony służb mundurowych oraz innych organów i podmiotów w okresie EURO 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
240.
Lubelski, T. (2012), Piłka nożna w polskim filmie fabularnym, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
241.
Lubieniecki, Z. (2012), Sport jako wartość – perspektywa kapelana sportu, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości („Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
242.
Łach, M. red. (2008), Euro 2012: wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
243.
Łapiński, D. (2012), Społeczne projekty współpracy z kibicami piłkarskimi przed i po EURO 2012, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
244.
Machoń, H. (2012), Sport jako wartość – perspektywa filozoficzna, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości („Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
245.
Maciejewski, J. (2011), Organizacja i dezorganizacja społeczna w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych, referat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
246.
Maćkiewicz, J. (2012), Polityka a futbol. Jak metafora piłkarska interpretuje świat, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
247.
Majchrowski, Z. (2012), Futbol jako wprowadzenie do gender studies, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
248.
Makurat, F. (2012), Czynniki determinujące zachowanie kibiców piłki nożnej, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 
249.
Makurat, P. (2012), Prawne aspekty funkcjonowania Polskiego Związku Piłki Nożnej na tle wybranych europejskich federacji piłkarskich, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
250.
Małczyński, P. (2012), Mecz jako święto narodu. Nacjonalizm i etniczność w piłce nożnej, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
251.
Mańkowski, P. (2012), Kult zwycięstwa a presja społeczna. Od królestwa eudajmonii do królestwa piekła, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
252.
Marcinkowski, Cz. (2012), Bezpieczeństwo transgraniczne a globalizacja i potencjalna koherencja zagrożeń terrorystycznych w aspekcie EURO 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
253.
Marjański, M. (2011), Procedury postępowania Straży Miejskiej w sytuacjach ekspozycji zawodowej podczas wykonania czynności służbowych, referat, 2011.11.29. Euro 2012 – wróć zdrowy, Urząd Miejski w Gdańsku.
 
254.
Markowski, D. (2011), Tłum jako podmiot zachowań zbiorowych, referat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
255.
Markowski, S. (2008), Uregulowania prawne dotyczące ruchu granicznego podczas EURO-2012, w: Łach, M. red. (2008), Euro-2012 wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
256.
Masłowski, Z. (2012), Współpraca i udział Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w systemie wzmocnienia obrony powietrznej w czasie rozgrywek piłkarskich EURO 2012, referat, 2012.09.11–12. Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (Dęblin).
 
257.
Massalski, A. (2012), Związek Harcerstwa Polskiego jako antidotum na agresywne postawy młodzieży, referat, 2012.04.16. Agresja na boisku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.
 
258.
Mayer, M., Wyrodek, I. (2011), Czy Wrocław dotrze na Piłkarskie Mistrzostwa Europy? – komunikacja publiczna stolicy Dolnego Śląska w kontekście przygotowań na Euro 2012, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
259.
Mazur, J. (2012), Prawnoorganizacyjne aspekty policyjnego zapewnienia bezpieczeństwa EURO 2012 na poziomie lokalnym we Wrocławiu, referat, 2012.04.12-13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
260.
Mazur, J. (2010), Przestrzeń miejska miejscem profilaktyki i prewencji – przygotowanie do Euro 2012. Wprowadzenie do problematyki, w: Fehler, W., red. (2010), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa: Arte.
 
261.
Mąka, D. (2012), Zarys metod analizy ryzyka wystąpienia ataku terrorystycznego na obiekty użyteczności publicznej, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
262.
Menke, J.M. (2012), Piłkarskie menedżerstwo transferowe z perspektywy menedżerów, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
263.
Mianowski, J. (2012), Amator czy zawodowiec? O profesjonalizacji roli sportowca na przykładzie uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
264.
Michałków, I. (2011), Znaczenie gospodarcze organizacji EURO 2012 w Polsce, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
265.
Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
266.
Mikołajczak, J. (2012), Obraz zdarzeń stadionowych w świetle ogólnopolskiej statystyki policyjnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
267.
Mikosza, P. (2010), Charakterystyka działań wybranych nieformalnych grup kibiców, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
268.
Milczanowski, M. (2012), Współpraca transgraniczna w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa w aspekcie EURO 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
269.
Milka, K. (w druku), Odpowiedzialność prawnokarna organizatora za bezpieczeństwo imprezy masowej, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
270.
Miłostan, N. (2012), Zadania spółki celowej EURO 2012 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
271.
Misiuk, A. (2012), Model zarządzania bezpieczeństwem EURO 2012, referat, 2012.06.01. Bezpieczeństwo EURO 2012, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
272.
Mroczek, A. (2009), Współpraca ukraińskiej Milicji i polskiej Policji w przygotowaniach do EURO 2012 – w kontekście potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, „Terroryzm”, nr 4.
 
273.
Mroczek, A. (2008), Zamachy bombowe na terenach obiektów sportowych. Przygotowania do EURO 2012 w kontekście bezpieczeństwa pirotechnicznego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, „Terroryzm”, nr 4.
 
274.
Młodziejowska-Seredyn, U. (2008), Organizacja ruchu granicznego w czasie EURO 2012, w: Łach, M. red. (2008), Euro 2012: wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
275.
Moska, W. (2011), Formalno-prawne uwarunkowania rekreacji ruchowej jako szansa rozwoju regionalnego w Polsce, referat, 2011.06.07–09. Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
276.
Moska, W. (2012), Semantyka widowiska piłkarskiego, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
277.
Mularczyk, K. (2012), Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna sportowca, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
278.
Nawrocki, K. (2012), Stadionowy antykomunizm przed i po 1989 roku na przykładzie kibiców Lechii Gdańsk, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
279.
Nepelski, M. (2009), Potrzeby edukacyjne w zakresie zarządzania kryzysowego na poziomie lokalnym – prezentacja wybranych wyników badań. Organizacja współdziałania i reagowanie na przykładzie sytuacji kryzysowych zaistniałych w latach 1997–2007, w: Urban, A., red. (2009), Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
280.
Nestoruk, M. (2012), Przygotowanie Policji do utrzymania bezpieczeństwa publicznego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Poznaniu, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
281.
Netczuk r. (2008), Ewolucja Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych a efektywność zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzewie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice.
 
282.
Nawacki, M., Starzyński, P. (2010), Zatrzymanie stadionowe i okołostadionowe, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
283.
Noske, M. (2012), Strategie utrzymania samooceny, czyli jak złagodzić ból przegranej, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
284.
Nowak-Dembińska, A. (2011), Organizacja strefy kibica, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
285.
Nowicka, I. (2010), Konstrukcje prawnowykroczeniowe w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
286.
Nowikow, W. (2011), Переваги та проблеми розвитку Києва в контексті ЄВРО-2012 (Problemy rozwoju Kijowa w kontekście EURO 2012), w: Michałków, I., Kariagin J. (red.) (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
287.
Nowocień, J. (2012), Wolontariat w edukacji i ruchu sportowym, referat, 2012.05.08 30 dni do UEFA EURO 2012. Przygotowania Polski i miast gospodarzy, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
288.
Novikova, K. (2011), Spojrzenie kibica a perspektywy społeczno-kulturowe turystyki posttransformacyjnej: EURO 2012 w Ukrainie, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
289.
Obrusiewicz, M. (2011), Koordynacja zarządzania miastem w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
290.
Ochman, P. (2012), Ewolucja kryminalizacji czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu meczu piłki nożnej (lata 1997–2012), referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
291.
Ochman, P. (2012), Płatna protekcja jako nowy typ przestępstwa sportowego, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
292.
Olkowicz, A., Stan i efektywność przygotowań do organizacji EURO 2012 w Polsce, referat, 2010.10.09. Znaczenie EURO 2012 w rozwoju sportu i turystyki w Polsce i na Ukrainie, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Narodowy Uniwersytet Kultury i Sztuki w Kijowie, Polski Związek Piłki Nożnej (Warszawa).
 
293.
Ołdyński, W. (2012), Problem ochrony uczestników imprezy masowej. Case study finałowego spotkania Pucharu Polski w Piłce Nożnej z 2011 roku, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
294.
Ongaro, O. (2012), System FIFA rozstrzygania sporów transferowych/Orzecznictwo FIFA, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
295.
Owsiak, W. (2011), EURO 2012 – psychologiczny przełom w turystyce Polski i Ukrainy, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
296.
Pacuła, K. (2011), Wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia a promocja zdrowia, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
297.
Paliwoda, M. (2011), Edukacja HIV/AIDS, referat, 2011.11.29. Euro 2012 – wróć zdrowy, Urząd Miejski w Gdańsku.
 
298.
Pałaszewski, P. (2012), Współczesny wizerunek kibica piłkarskiego w polskich mediach, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
299.
Pamuła, J, (2012), Praca polskich spottersów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
300.
Pasikowska, K., Zuchora, O. (2011), Euro to nie wszystko... Kulturalna strategia Łodzi, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
301.
Pazderski, J. (2012), Sport łączy pokolenia. Europejski Rok Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Rok UTW w Polsce, referat, 2012.05.08 30 dni do UEFA EURO 2012. Przygotowania Polski i miast gospodarzy, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
302.
Peisert, A. (2012), Socjogeneza sportu według Norberta Eliasa, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
303.
Pękala, r. (2011), Działania Urzędu Miasta Poznania na rzecz bezpieczeństwa turnieju finałowego UEFA EURO 2012, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
304.
Pękala, r. (2012), Wymogi bezpieczeństwa Oficjalnej Strefy Kibica Euro 2012 – koncepcja rozwiązań, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
305.
Pelewicz, r. (2011), Prawne aspekty funkcjonowania sądów powszechnych podczas finałów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, referat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego(Iwonicz).
 
306.
Piasecka, P. (2007), Jak przygotować społeczeństwo na zagrożenie terrorystyczne podczas wielkich imprez sportowych, w: Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
307.
Piech, M. (w druku), Pseudokibice – współczesne zorganizowane grupy przestępcze? Postulaty de lege ferenda, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
308.
Pieńkos, K., Tymińska, U. (2011), Gospodarstwa agroturystyczne jako baza recepcyjna turystów w trakcie Mistrzostw Piłki Nożnej EURO 2012, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
309.
Pieprzny, S. (2012), Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej jako problem bezpieczeństwa publicznego, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
310.
Pijarowska, R., Górniak, K. (2008), Pierwsza pomoc emocjonalna niezbędnym narzędziem pracy osób zaangażowanych w bezpieczeństwo EURO 2012, „Terroryzm”, nr 4.
 
311.
Pikora, M. (2012), Kibice piłkarscy jako wspólnota ludyczna. Analiza socjologiczna fanów klubu Polonia Warszawa, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
312.
Piowczyk, M. (2012), Ocena stopnia przygotowania infrastrukturalnego Polski do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Zestawienie danych Spółki 2012 PL oraz materiałów prasowych, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
313.
Piotrowski, P. (2012), Kultura futbolu w Polsce – wybrane zagadnienia, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
314.
Piórek, W. (2008), Rola samorządu gospodarczego Warszawy i Mazowsza w przygotowaniu do EURO 2012, referat, 2008.11.20. Rola samorządu gospodarczego Warszawy i Mazowsza w przygotowaniu do EURO 2012, Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawska Izba Przedsiębiorców.
 
315.
Piwczyk, I., Krzemiński, P. (2011), Olsztyn – miasto bez futbolu?, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
316.
Piwowarczyk, S. (2012), Aspekty karnoprocesowe przestępstw i wykroczeń związanych z bezpieczeństwem meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
317.
Płachta, M., Wojtaszyn, K. (2012), Kibol, chuligan czy gangster? Spadek po EURO 2012 (aspekty prawne i socjologiczne), referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
318.
Pływaczewski, W. (2010), Zorganizowane formy przestępstwa na tle zjawiska tzw. przestępczości stadionowej, w:Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
319.
Pływaczewski, W., Wiśniewski, B. (2012), Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
320.
Polkowski, M. (2011), Wielka Gra o Markę, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
321.
Pomiankiewicz, K. (2012), Działanie na szkodę klubu sportowego, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
322.
Popczyk-Szczęsna, B. (2012), Futbol w dramacie i teatrze polskim, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
323.
Posobkiewicz, M. (2012), Stan sanitarny w bazie noclegowej w Polsce – ocena oraz zalecenia w obszarze najczęściej występujących zagrożeń, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
324.
Półgrabski, T. (2012), Ekonomiczne aspekty organizacji w świetle inwestycji Polski w ramach organizacji turnieju UEFA EURO 2012, referat, 2012.05.08 30 dni do UEFA EURO 2012. Przygotowania Polski i miast gospodarzy, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
325.
Przynoga, A. (2012), Propaganda w sporcie okresu PRL na przykładzie Wyścigu Pokoju 1948–1989, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
326.
Prymas, M. (2011), Przygotowania Poznania do Euro 2012, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
327.
Radecki, W. (2011), Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa podczas EURO 2012 – „Baw się dobrze, czuj bezpiecznie”, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
328.
Rapacki, A. (2008), Udział służb państwowych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom EURO 2012, referat, 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast- -gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie.
 
329.
Rapacki, A. (2012), Zarys problematyki zagrożeń związanych z organizacją EURO 2012 w Polsce, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
330.
Raubo, J. (2012), Zagadnienie relacji sportu z polityką na przykładzie problemu tzw. wojny kibiców z rządem w Polsce, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
331.
Räker, J. (2012), Odpowiedzialność klubów piłkarskich z tytułu ekscesów kibiców, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
332.
Reglińska-Jemioł, A. (2012), Piłka nożna w baletowych realizacjach. O związkach futbolu ze sztuką tańca, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
333.
Rogala, A. (2011), Rola sportu w promocji miast, referat, 2011.06.07–09. Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
334.
Rolka A. (2008), Public viewing – doświadczenia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, Niemcy 2006, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano--Frankowsku w Chorzewie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice.
 
335.
Rolka A. (2009), System wspomagania dowodzenia w aspekcie reakcji policji na zdarzenia, w: Urban, A., red. (2009), Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
336.
Romanowski, r. (2011), Obszary wsparcia marketingowego: Euro 2012 w Poznaniu, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
337.
Rosiejak, r. (2012), Wszyscy jesteśmy gospodarzami – przygotowania do EURO 2012, referat, 2011.11.30. Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie, nagranie CD, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
338.
Rybotycki, M. (2012), Wolontariat sportowy na imprezach piłkarskich, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
339.
Rytlewska, M. (2012), Sport jako ocalenie. Stanisława Dygata rozmyślania o futbolu, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
340.
Rżych, I. (2008), Infrastruktura przejść granicznych na granicy ukraińsko-polskiej, w: Łach, M. red. (2008), Euro 2012: wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
341.
Sabat, M. (2012), EURO 2012 w Polsce. Organizacja turnieju oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 
342.
Sabat, M. (2010), Przestępczość stadionowa w Polsce na poziomie III i IV ligi piłki nożnej na przykładzie Mazowsza. Charakterystyka, zapobieganie i współpraca na linii dowódca Policji – klubowy kierownik ds. bezpieczeństwa – delegat Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
343.
Sabat, M. (2012), Subiektywne poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych podczas EURO 2012 w świetle wyników badań empirycznych, referat, 2012.06.01. Bezpieczeństwo EURO 2012, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
344.
Sabik, A. (2011), Ocena aktualnego stanu bezpieczeństwa w związku z imprezami masowymi organizowanymi na terenie województwa podkarpackiego, referat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
345.
Sahaj, T. (2012), Kibice niepełnosprawni w przededniu Euro 2012, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
346.
Sahaj, T. (2012), Kibice piłkarscy jako aktorzy współczesnych widowisk sportowych (i pozasportowych), w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
347.
Samuel, P. (2012), Przygotowania Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji w Warszawie do Euro 2012, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
348.
Sawicki, J. (2012), Ustawowa charakterystyka wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
349.
Schroeder, M. (2011), Ćwiczenia jako praktyczny i efektywny sposób podnoszenia sprawności indywidualnej i zespołowej służb ratowniczych i ogniw zarządzania kryzysem, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
350.
Siadkowski, A.K. (2012), Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych strefy Schengen jako element systemu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym mistrzostw EURO 2012. Casus portu lotniczego, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
351.
Sideris, E. (2008), Ratownictwo psychologiczne – profilaktyka zagrożeń EURO 2012, referat, 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie.
 
352.
Siemianowski, T. (2010), Wykorzystywanie systemów informatycznych w poprawianiu efektywności rozpoznawania zagrożeń, planowania sił i środków przy organizowaniu zabezpieczenia imprez masowych, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
353.
Sirojć, Z. (2011), Społeczne problemy rozwoju miast – organizatorów EURO 2012, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
354.
Sitkiewicz, P. (2012), Komedia omyłek. Futbol w filmie animowanym, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
355.
Siwik, Z. (2012), Aspekty prawne zakazu stadionowego, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
356.
Siwik, Z. (2012), Ustawa o zakazie stadionowym, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
357.
Skiba F. (2008), Właściwy dobór dowódców operacji policyjnych związanych z zabezpieczeniem meczów piłkarskich, pożądane cechy dowódcy operacji, w: Widła, T., Stawicki, R., red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano-Frankowsku w Chorzewie w dniach 10–12 września 2008 r., Katowice.
 
358.
Skoczowski, P. (2012), Ochrona infrastruktury kolejowej przed działaniami o charakterze terrorystycznym w kontekście Euro 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
359.
Skorecki, M., Strzelec, A. (2010), Zakaz wstępu na imprezę masową – prawnokarne i kryminologiczne aspekty nowego środka karnego w kodeksie karnym, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
360.
Skwarek, Z. (2012), Analiza i ocena oraz zarządzanie ryzykiem w systemie cywilno-wojskowej ochrony polskich miast w warunkach zagrożeń terrorystycznych, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
361.
Smogorzewski, G. (2008),Wyzwania dla polskiej Służby Celnej, w: Łach, M. red. (2008), Euro 2012: wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
362.
Smura, M. (2012), Rola sportu w promocji miast, „Refleksje”, Wydanie Specjalne: wiosna 2012.
 
363.
Socha R., Wiśniewski B. (2009), Zadania organów samorządu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w perspektywie EURO 2012, „Terroryzm”, nr 1.
 
364.
Sokołowski, M. (2012), Polityka informacyjna polskiej Policji na czas EURO 2012, referat, 2012.06.01. Bezpieczeństwo EURO 2012, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
365.
Sokołowski, M. (2012), Wymogi infrastrukturalne UEFA i PZPN (Ekstraklasa) w stosunku do stadionów, na których odbywają się rozgrywki piłkarskie, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
366.
Solarski, J. (2011), Centra pobytowe – eliminacje i rekomendacja szansą na rozwój i integrację metropolii poznańskiej, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
367.
Solecki, S. (2012), Nowa regulacja odpowiedzialności dyscyplinarnej w PZPN – analiza Regulaminu dyscyplinarnego PZPN z 19 kwietnia 2012 r., referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
368.
Soroka, P. (2012), Zakazy stadionowe jako środek walki z chuligaństwem, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
369.
Sosiński, M. (2012), Tak zwana ustawka pseudokibiców – zdarzenie we Wrocławiu z 2003 r. (studium przypadku), referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
370.
Sowiński, P.K. (w druku), Szybciej, ale czy lepiej? Ograniczenie prawa oskarżonego do obrony wynikające z „odmiejscowienia” niektórych czynności procesowych w postępowaniu przyspieszonym, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
371.
Spitaler, G. (2012), Piłka nożna a narodowy socjalizm, referat, 2012.04.23. Piłka nożna na celowniku polityki, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
372.
Stachowska, M. (2011), Baza zakładów opieki zdrowotnej oraz personelu medycznego w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem okolic stadionu miejskiego, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniupodczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
373.
Stasica, K. (2011), Przyszłość inwestycyjna okolic stadionu na Maślicach we Wrocławiu, referat, 2011.04.06–08. Euro dla miasta, miasto dla Euro. 2012 – koniec czy początek wielkich inwestycji?, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 
374.
Starkowski M.T. (2010), Bezpieczeństwo w czasie Euro 2012, „Przegląd Obrony Cywilnej”, nr 6.
 
375.
Starosta, L., Rischka, B. (2012), Prawo do sądu w sporcie, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
376.
Stasch, A., Anioł-Strzyżewska, K. (w druku), Wybrane problemy ochrony prawno-ekonomicznej uczestników imprez sportowych, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
377.
Stefanicki, r. (2012), Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora za szkody mogące wystąpić w związku z meczem piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
378.
Stefański, R.A. (2012), Ustawowa charakterystyka przestępstw przeciwko bezpieczeństwu meczu piłki nożnej, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
379.
Stempniak, D. (2012), Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w przepisach międzynarodowych federacji sportowych, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
380.
Sterna, G. (2012), Wybrane zagadnienia w zakresie warunków bezpieczeństwa w miejscach czasowego pobytu osób ochranianych przez BOR, referat, 2011.11.30. Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie, nagranie CD, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
381.
Struniawski, J, (2010), Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie międzynarodowych meczów piłki nożnej rozgrywanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
382.
Swół, J. (2012), Zatrzymanie stadionowe w strukturze działań porządkowych podczas Euro 2012, w: Bąk,.
 
383.
T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
384.
Sypuła, A. (2012), Stan bezpieczeństwa w bazie noclegowej w Polsce, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
385.
Szczepłek, S. (2012), PRL–RFN: wielkie mecze, wielkie nadzieje, wielkie przegrane, referat, 2012.04.23. Piłka nożna na celowniku polityki, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
386.
Szewczyk, M. (2012), Satysfakcja, powołanie czy frustracja? Sędziowie o swojej pracy, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
387.
Szlachcic, B. (2007), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w czasie Euro 2012, w: Liedel, K., red. (2007), EURO 2012. Mistrzostwa Europy w cieniu terroryzmu, Warszawa: Studia i Analizy Collegium Civitas.
 
388.
Szlachta, r. (2012), Bezpieczeństwo Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
389.
Szlachter D., Furgała A. (2008), Antyterrorystyczna strategia informacyjna jako element przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie masowych imprez sportowych – EURO 2012, „Terroryzm”, nr 4.
 
390.
Szlendak, T., Antonowicz, D., Kossakowski, r. (2012), Kibice industrialni i kibice konsumenci. Od ideologii dla pracujących mas do supermarketyzacji widowisk sportowych, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
391.
Szmidtka, T. (2008), Ochrona VIP-ów podczas EURO 2012 – zadania Biura Ochrony Rządu, referat, 2008.05.29. Bezpieczne EURO 2012 – kibice, zawodnicy, goście i mieszkańcy miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce nożnej, Instytut Bezpieczeństwa Krajowego, Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie.
 
392.
Szmytke, r. (2012), Jak Polska Organizacja Turystyczna może wspomóc polskie miasta i regiony w promocji związanej z EURO 2012, referat, 2012.05.08 30 dni do UEFA EURO 2012. Przygotowania Polski i miast gospodarzy, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
393.
Szostak, M. (2012), Fenomen piłki nożnej jako zjawiska socjologicznego, referat, 2012.06.15. Aktualne problemy prawa sportowego w Polsce. Aspekty prawne, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
394.
Szreniawski, P. (2011), Psychologiczno-administracyjne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych, komunikat, 2011.11.06-08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
395.
Sztaba, L. (2008), Infrastruktura przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej, w: Łach, M. red. (2008), Euro 2012: wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
396.
Szwarc, A.J. (2012), Zakazy stadionowe w polskim prawie, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
397.
Szyłak, J. (2012), Czy istnieją komiksy o piłce nożnej? (mniej niż rekonesans), w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
398.
Szymańska-Sitkiewicz E. (2007), Przygotowania do EURO 2012, „Stołeczny Magazyn Policyjny”, nr 12.
 
399.
Szymański, S. (2012), Wróg, przemoc i wojna na stadionach piłkarskich (refleksja filozoficzna z elementami socjologii i historii), referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
400.
Szymborska, M. (2012), Społeczne funkcje Orlików. Potencjał i rzeczywistość, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
401.
Światłowski, A. (w druku), Odmiejscowienie, dwumiejscowość czy zdalność? Nowy fajerwerk w polskim procesie karnym, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
402.
Świercz, M. (w druku), Problematyka dozoru elektronicznego w związku z występkami chuligańskimi na Euro 2012, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
403.
Świerczek, E. (w druku), Zadania Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych w świetle działalności Rady Europy, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
404.
Tetłak, K. (2012), Specjalny reżim podatkowy dla EURO 2012, referat, 2012.03.22. Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce, Wrocławska Grupa Lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA.
 
405.
Tokarski, H. (2011), Dowodzenie operacjami policyjnymi, referat, 2011.11.06–08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
406.
Tomanek, M. (2012), Zintegrowany system obsługi sportowej jako przyszłość promocji miast i regionów, referat, 2012.03.15-16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
407.
Tomasik, A. (2012), Jak wyglądałby Beckham we fryzurze Grzegorza Laty? Przemiany męskości na przykładzie wizerunków bohaterów boisk piłkarskich, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
408.
Tomasik, T. (2012), Futbol jako quasi-wojenny męski rytuał, w: Ciechowicz, J., Moska, W., red. (2012), Futbol w świecie sztuki, Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
409.
Trybus, M. (w druku), Wykroczenia stadionowe – uwagi wybrane, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
410.
Trybusz, A. (2012), Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne Mistrzostw Europy Euro 2012 na terenie miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, referat, 2012.05.22. Zarządzanie kryzysowe w imprezach masowych. Problemy operacyjno-techniczne z perspektywy Euro 2012, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
411.
Tyburek, J. (2012), Zabezpieczenie Miejsc Oficjalnych UEFA EURO 2012, referat, 2011.11.30. Bezpieczny hotel – oczekiwania i wyzwania wobec Euro 2012, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie, nagranie CD, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
412.
Tyburska A. (2009), Przygotowania do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, w: Urban, A., red. (2009), Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
413.
Tyburska A. (2010), Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
414.
Ura, E., Pieprzny, S. (2012), Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów: RS Druk.
 
415.
Urban, A., red. (2009), Podnoszenie kompetencji Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych – Euro 2012, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
416.
Urban, Th. (2012), Piłka nożna a stosunki narodowościowe na Śląsku, referat, 2012.04.23. Piłka nożna na celowniku polityki, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
417.
Valloni, L.W. (2012), Regulacje transferowe FIFA z perspektywy piłkarzy, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
418.
Wach, A. (2012), Odpowiedzialność osób naruszających reguły sportowe lub prawne w związku z UEFA EURO 2012, Warszawa: Polski Związek Piłki Nożnej.
 
419.
Walker, W.D. (2012), Zakazy stadionowe z (niemieckiej) perspektywy cywilnoprawnej, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
420.
Wankiewicz, B. (2011), Wpływ sportu na rozwój lokalny w świetle Ustawy o sporcie, referat, 2011.06.07–09. Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
421.
Waśkowski, Z. (2011), Integracyjna rola sportu we współczesnym świecie, referat, 2011.06.07–09. Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu.
 
422.
Wąsowicz, J. (2012), Kibicowanie jako wartość w perspektywie społecznej i religijnej, w: Kostorz, J. red. (2012), Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości („Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo” 2012, nr 21), Opole: Redakcja Wyd. Wydziału Teologicznego.
 
423.
Wątorek, K. (w druku), Korupcja sportowa na przykładzie rozgrywek piłkarskich organizowanych przez PZPN na terenie woj. świętokrzyskiego, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
424.
Wendołowski, P. (2012), Analiza ryzyk zidentyfikowanych przez policję w związku z przygotowaniami oraz przebiegiem turnieju finałowego EURO 2012, referat, 2012.04.12–13. System bezpieczeństwa meczu piłki nożnej – krajowe aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, socjologiczne, kryminologiczne, kulturowe i filozoficzne na tle wymagań międzynarodowych, Katedra Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
425.
Wiatr, M. (2012), Piłka nożna a procesy integracyjne. Polacy w niemieckiej i Niemcy w polskiej reprezentacji narodowej, referat, 2012.04.23. Piłka nożna na celowniku polityki, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
426.
Wiciński, K. (w druku), Technika w służbie prawu (w związku z organizacją EURO 2012), w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
427.
Widła, T., Stawicki, r. red. (2008), Współpraca Policji, organów administracji i społeczności lokalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa na imprezach masowych – Euro 2012: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Katowicach i Przykarpacki Instytut Jurydyczny w Iwano--Frankowsku w Chorzowie w dniach 10-12 września 2008 r., Katowice: Szkoła Policji.
 
428.
Wieczorek, B. (2010), Handel kobietami i zmuszanie ich do prostytucji w kontekście Euro 2012, referat, 2010.12.10. Zagrożenia związane z EURO 2012, Studenckie Koło Kryminalistyków Uniwersytetu Łódzkiego.
 
429.
Wieschemann, Ch. (2012), Regulacje transferowe FIFA z perspektywy klubów, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
430.
Winiarska, D. (2011), Interakcje społeczne w zespołowej grze sportowej na przykładzie piłki nożnej, w: Michałków, I., Kariagin J. (red.) (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
431.
Wojcieszak, M. (2012), Prawne problemy telewizyjnych przekazów meczów piłkarskich, referat, 2012.05.10–13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
432.
Wojnicz, L., Potkańska M. (2012), Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych jako jeden z elementów działalności Rady Unii Europejskiej, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
433.
Wojtaszewski, P. (2012), Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów hotelowych, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
434.
Wojtaszyn, D. (2012), PRL – NRD: bez przyjaźni na boisku, referat, 2012.04.23. Piłka nożna na celowniku polityki, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
435.
Wojtowicz, Ł. (2012), Program prawnej ochrony znaków towarowych EURO 2012, referat, 2012.05.10-13. Prawne problemy sportu piłkarskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego (Poznań).
 
436.
Wolska, E. (2012), Imprezy sportowe a terroryzm w kontekście EURO 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
437.
Wołoszko, A. (2010), Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkody wyrządzone w czasie imprez masowych, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
438.
Woźniak, W. (2012), Dyskurs o polskich kibicach jako przykład paniki moralnej, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
439.
Woźnicki, S. (2012), Bezpieczeństwo teleinformatyczne w przedsiębiorstwie hotelarskim – wybrane zagadnienia, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
440.
Woźniczko M., Orłowski D. (2011), Kuchnia ukraińska i jej znaczenie dla rozwoju turystyki kulinarnej po EURO 2012, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
441.
Wróblewski, G.W. (2012), Czy uprawianie dalekowschodnich sztuk walki przyczynia się do tworzenia więzi społecznych, a tym samym budowania wspólnoty na poziomie lokalnym oraz międzynarodowym?, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
442.
Wróblewski, P. (2012), Zimowy homo ludens. Publiczność zawodów o Puchar Świata w Narciarstwie w Polsce w 2012 roku, referat, 2012.03.15–16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
443.
Wróblewski, S. (2012), Bezpieczeństwo organizacji dużych imprez, w: Drogoń, W. red. (2012), Bezpieczny hotel: wybrane zagadnienia, Warszawa: Instytut Wiedzy i Umiejętności.
 
444.
Wysługocka, E. (2010), Wykorzystanie baz danych oraz innych źródeł w procesie analizy kryminalnej do zwalczania przestępczości pseudokibiców, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
445.
Wyszomirski, P. (2012), EURO w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym. Syndrom Arka-Lechia, referat, 2012.03.29. Nic się nie stało – EURO 2012, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
 
446.
Zalewska, M. (2010), Subkultura „szalikowców” w Polsce, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
447.
Zarańska, B. (2012), Taniec na wózkach jako sport osób niepełnosprawnych, referat, 2012.03.15-16. Wspólnotowe doświadczenie? Rozrywka dla mas? Globalny biznes? Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu?, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Miasta Gdańska, Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
448.
Zawistowska, H. (2011), Znaczenie EURO 2012 dla rozwoju turystyki w świetle doświadczeń międzynarodowych, w: Michałków, I., Kariagin J., red. (2011), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012, Warszawa–Kijów: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 
449.
Zdanowicz, M., Lutyński, D. red. (2011), Przyjazna granica – rok do Euro 2012, Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
 
450.
Znajdek, J. (2011), Zakaz wstępu na imprezę masową jako czynnik stymulujący bezpieczeństwo, komunikat, 2011.11.06-08. Bezpieczeństwo imprez masowych. Aspekty prawno-administracyjne, społeczne i praktyczne, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (Iwonicz).
 
451.
Zybała, D. (w druku), Fałszerstwo dokumentów – problematyka prewencji na tle Euro 2012, w: Kopeć, M. red. (w druku), Prawnokarna problematyka imprez sportowych w związku z EURO 2012, Lublin: Wyd. KUL.
 
452.
Zych, J. (2011), Lessons Learned – innowacyjność w szkoleniu kadr dla zarządzania w sytuacjach kryzysowych, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
453.
Zygmunt, K. (2011), Zadania Policji w Poznaniu w zabezpieczeniu EURO 2012, referat, 2011.06.02. Bezpieczeństwo w Poznaniu podczas EURO 2012, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
 
454.
Zygmunt, T. (2008), Znaczenie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 dla Polski i Ukrainy, w: Łach, M. red. (2008), Euro2012: wyzwania graniczne dla Polski i Ukrainy, Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki.
 
455.
Żbikowski, S. (2010), Zadania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych w zakresie ich kompetencji wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w kontekście meczów piłki nożnej, w: Pływaczewski, W., Kudrelek, J., red. (2010), Przestępczość stadionowa. Etiologia. Fenomenologia. Przeciwdziałanie zjawisku, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.
 
456.
Żebrowski, A. (2012), Determinanty zamachu terrorystycznego – EURO 2012, w: Bąk, T. red. (2012), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012, Konsorcjum Akademickie.
 
457.
Żurowska, J. red. (2008), Problemy transportu związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, Kraków: Oddział SITK.
 
Journals System - logo
Scroll to top