PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI
Art. 18a Ustawy o Policji podstawą podejmowania działań przez Żandarmerię Wojskową w środowisku cywilnym podczas EURO 2012
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W czasie UEFA EURO 2012 Żandarmeria Wojskowa była jedną ze służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzegania porządku publicznego. Zasadniczym zadaniem żołnierzy Żandarmerii Wojskowej było udzielanie pomocy powszechnym organom bezpieczeństwa publicznego, w tym w szczególności Policji. Podstawą prawną podejmowania przez Żandarmerię Wojskową czynności w środowisku cywilnym był art. 18a Ustawy o Policji i wydane na podstawie jego treści zarządzenie Prezesa Rady Ministrów.
 
REFERENCJE (20)
1.
Połeć, r. (2009). Policja i Żandarmeria Wojskowa – podstawy prawne współdziałania. Policja, nr 4. s. 46.
 
2.
Ustawa z 17 lipca 1997 r. o zmianie Ustawy o Policji (DzU 1997, nr 80, poz. 499.).
 
3.
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych.
 
4.
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (DzU 1998, nr 162, poz. 1117. z późn. zm.).
 
5.
Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (DzU 2001, nr 123, poz. 1353. z późn. zm.).
 
6.
Ustawa z 25 listopada 2004 r. o zmianie Ustawy o Policji oraz Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2004, nr 277, poz. 2742.).
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (DzU 1990, nr 70, poz. 410. z późn. zm.).
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (DzU 2001, nr 157, poz. 1836.).
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (DzU 2001, nr 157, poz. 1837. z późn. zm.).
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji (DzU 2005, nr 135, poz. 1132.).
 
11.
Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 27 poz. 303.).
 
12.
Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z 17 maja 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 34, poz. 375.).
 
13.
Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z 17 lipca 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 48, poz. 520.).
 
14.
Zarządzenie nr 186 Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 89, poz. 925.).
 
15.
Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z 5 kwietnia 2007 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2007, nr 24, poz. 266.).
 
16.
Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2007 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2007, nr 57, poz. 648.).
 
17.
Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z 15 października 2007 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2007, nr 74, poz. 800.).
 
18.
Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2012, nr 0, poz. 294.).
 
19.
Porozumienie z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (DzUrz MON 2005, nr 10, poz. 89.).
 
20.
Projekt Ustawy z 16 września 2009 r. o zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej (aktualnie: projekt Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej).
 
Journals System - logo
Scroll to top