PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER
The art. 18a of the Act on Police as a ground for The Military Police soldiers’ entitlements towards all citizens during UEFA EURO 2012
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
During the UEFA EURO 2012 The Military Police was the one of the agencies responsible for the safety and public order protection. Providing the assistance to other law enforcement bodies, mainly to the Police was the main objective of the formation. The art. 18a of the Act on Police and a directive issued by the President of the Council of Ministers were a ground for The Military Police soldiers’ entitlements towards all citizens during UEFA EURO 2012.
 
REFERENCES (20)
1.
Połeć, r. (2009). Policja i Żandarmeria Wojskowa – podstawy prawne współdziałania. Policja, nr 4. s. 46.
 
2.
Ustawa z 17 lipca 1997 r. o zmianie Ustawy o Policji (DzU 1997, nr 80, poz. 499.).
 
3.
Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych.
 
4.
Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (DzU 1998, nr 162, poz. 1117. z późn. zm.).
 
5.
Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (DzU 2001, nr 123, poz. 1353. z późn. zm.).
 
6.
Ustawa z 25 listopada 2004 r. o zmianie Ustawy o Policji oraz Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DzU 2004, nr 277, poz. 2742.).
 
7.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 września 1990 r. w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego (DzU 1990, nr 70, poz. 410. z późn. zm.).
 
8.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (DzU 2001, nr 157, poz. 1836.).
 
9.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i sposobów użycia środków przymusu bezpośredniego przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (DzU 2001, nr 157, poz. 1837. z późn. zm.).
 
10.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez policjantów oraz zasad użycia broni palnej przez oddziały i pododdziały zwarte Policji (DzU 2005, nr 135, poz. 1132.).
 
11.
Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 27 poz. 303.).
 
12.
Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z 17 maja 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 34, poz. 375.).
 
13.
Zarządzenie nr 110 Prezesa Rady Ministrów z 17 lipca 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 48, poz. 520.).
 
14.
Zarządzenie nr 186 Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2006, nr 89, poz. 925.).
 
15.
Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z 5 kwietnia 2007 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2007, nr 24, poz. 266.).
 
16.
Zarządzenie Nr 92 Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2007 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2007, nr 57, poz. 648.).
 
17.
Zarządzenie Nr 113 Prezesa Rady Ministrów z 15 października 2007 r. w sprawie użycia Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2007, nr 74, poz. 800.).
 
18.
Zarządzenie Nr 41 Prezesa Rady Ministrów z 14 maja 2012 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji (MP 2012, nr 0, poz. 294.).
 
19.
Porozumienie z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym (DzUrz MON 2005, nr 10, poz. 89.).
 
20.
Projekt Ustawy z 16 września 2009 r. o zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej (aktualnie: projekt Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej).
 
Journals System - logo
Scroll to top