PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (47-60)
Sprawność Straży Ochrony Kolei formacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Mistrzostw Europy EURO 2012
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Organizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 była przedsięwzięciem wymagającym precyzyjnych przygotowań, zaangażowania instytucji, służb porządkowych oraz firm świadczących usługi przewozowe. Ważny element EURO stanowiło, bowiem zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Zadanie to realizowała Straż Ochrony Kolei, oczywiście we współpracy z innymi służbami. Z myślą o Mistrzostwach, w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei, opracowano specjalny dokument - ,,Przygotowania i obsługa Euro 2012”. Został on włączony do przygotowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. ,,Programu Kolejowego Obsługi Euro 2012”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Infrastruktury jeszcze w pierwszym kwartale 2011 r. W związku z Mistrzostwami Europy, w celu optymalnego wywiązania się z nałożonych na formację ustawowych zadań, kierownictwo SOK zdecydowało się m. in. na doposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt ( zakup dziewięciu specjalistycznych, unikatowych na skalę europejską pojazdów - Mobilnych Centr Monitoringu), zwiększenie poziomu zatrudnienia i wyszkolenia funkcjonariuszy, czy wzmocnienie współpracy z innymi służbami. Uruchomiono także całodobowy numer alarmowy SOK – 22 474 00 00. Dla wszystkich służb porządkowych, w tym również dla SOK Euro 2012, stanowiło swoiste wyzwanie – sprawdzian umiejętności, skuteczności i profesjonalizmu. Statystyki oraz ich wnikliwe analizy potwierdzają, że Straż Ochrony Kolei założone cele zrealizowała modelowo.
Journals System - logo
Scroll to top