PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (521-535)
Założenia do budowy modelu wartościowania zagrożeń i bezpieczeństwa na szczeblu terytorialnym
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zakres przedmiotowy przedstawionego artykułu stanowi wprowadzenie do badań związanych z budową modelu wartościowania bezpieczeństwa na szczeblu terytorialnym. Podniesiona przez autora problematyka stanowi kontynuację badań nad wartościowaniem bezpieczeństwa Polski, których prekursorem był płk prof. dr hab. inż. Roman Kulczycki (ur. 12.01.1935, zm. 29.01.2011), wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Akademii Obrony Narodowej oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, założyciel Instytutu Bezpieczeństwa Transgranicznego RP. Do dalszych analiz przyjęto elementy bazy pojęciowej, która wypracowana była w ramach prowadzonych konferencji studenckich oraz stanowiła przedmiot badań w Instytucie Bezpieczeństwa Transgranicznego RP Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. W prezentowanym artykule założono, że podmiotem badań związanych z budowaniem modelu wartościowania zagrożeń i bezpieczeństwa będzie społeczność na szczeblu terytorialnym (gminy, powiatu i województwa). Przedmiotem badań będą sklasyfikowane zagrożenia i bezpieczeństwo według terminologii przyjętej przez profesora Kulczyckiego, prezentowane we wcześniejszych opracowaniach związanych z bezpieczeństwem przestrzeni transgranicznej. Z uwagi na szeroki zakres badanej rzeczywistości założono również ograniczenia czasowe, przestrzenne, podmiotowe oraz przedmiotowe. Opisanie systemów bezpieczeństwa umożliwiło określenie zakresu informacji niezbędnych do podejmowania przez upoważnione organy właściwych decyzji związanych z reagowaniem na zagrożenia w badanej przestrzeni. Na zakończenie podjęto próbę uporządkowania pojęć związanych z funkcjonowaniem określonych sytuacji i stanów bezpieczeństwa państwa.
 
REFERENCJE (9)
1.
Balcerowicz, B.(1999). Pokój i niepokój na progu XXI wieku, Warszawa.
 
2.
Kulczycki r. (2009). Transgraniczna przestrzeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej XXI wieku w: Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej stan obecny oraz perspektywy zmian, WSGE, Józefów.
 
3.
Kulczycki R, Obrusiewicz M, Gryz J, Słomka L, Laszczkowski A, Nowak D. Zarządzanie bezpieczeństwem RP na szczeblu terytorialnym ocena ilościowo-jakościowa województwo, powiat-gmina, Moduł do systemu ,,Wisła I etap badań”.
 
4.
Pokruszyński W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Józefów.
 
5.
Leksykon pokoju,(2003). Warszawa.
 
6.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. (2002). Warszawa,.
 
7.
Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.
 
8.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 
9.
Ustawa z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
 
Journals System - logo
Scroll to top