PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (271-300)
Prawno-kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego a model Policji
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Badania kryminologiczne wyraźnie wykazują, że istnieje korelacja między przestępczością a innymi problemami społecznymi, zarówno na poziomie mikro-, jak i makrospołecznym. Ponadto znaczące różnice między miejscami zamieszkania dają się zaobserwować przy analizowaniu rozmieszczenia przestępczości i skupisk osób z problemami społecznymi. Bliski związek pomiędzy przestępczością a problemami społecznymi sugeruje, że praca służb opieki społecznej powinna się koncentrować w poszczególnych rejonach miast. Organizowanie pracy policji powinno opierać się na układach modelowych (konstruktach aksjologicznych) zakładających ład i porządek strukturalny, warunkujący tym samym funkcjonalność i wysoki stopień efektywności realizowanych funkcji i zadań policji z wykorzystaniem prezentowanych propozycji modelowych w pracy policji na świecie.
 
REFERENCJE (19)
1.
Bailey, R.,Brake, M. (1990). Radical Social Work An Antology. Raben and.
 
2.
Sjogren, Ystad 1990, Social Servies, Act. Stockholm.
 
3.
Sunesson, S. (1991). Social arbete and forandring – nar man lyckan – en.
 
4.
studie av traditionellt.
 
5.
Arbete ,,Social Services Administration Report” Stockholm. nr7.
 
6.
Sunesson, S. (1995) Andra alt! En uppmaningtill socialavbetare, Liber Forlag Stockholm.
 
7.
Sibeon, r. (1989). Commments on the Strukture and Forms of Social Work Knowledge. Social Work ,,Social Sciences Review”, nr 90.
 
8.
Cederblad, M.,Wedel, P. (1995) Om kontakt samarbete delaktighetmellan manniskor i forotrsomrader Fagersjo, Wahlstrom and Widstrandt, Stockholm.
 
9.
Penton, Allin,1995. Lundgren, 1990, nr 10.
 
10.
Englund, E.,Olsson, M., Torstensson, G.(1991). 176 Person’s with Psychological Problems Known to the Workers of Social Services District 8 - A Survey Social Services Administration Stencil Stockholm, nr 1.
 
11.
Andreson, Kamekull, Svensson, Wachter, Nya Ostberga. (1990). Growth, Needs and Resources, Report nr 14, „Social Services Administration” Stockhom, nr 7.
 
12.
Farmer, D., McDonald, M. (1991). An Epidemiological Model from Crime.
 
13.
Control. Stencil Departament of Justice and Risk Administration,Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia.
 
14.
Swedner H. i inni. (1992). Welfare and Action Research in Urban Settings. National Council for Crime Prevention, Liber Forlag, Stockholm, nr 17.
 
15.
Martin, S., Sherrnan, L. (1992). Catching Career Criminals. The Washington D.C. Repeat Offender Project, National Institute of Justice, Police Foundation.
 
16.
Skogan, W. (1989). Communites. Crime and Neighorborhood Organization. Crime and Delimguency, nr 35.
 
17.
Clarke, R., Hough, J.(1994) Crime and Police Effectiveness, H.M.S.O., London.
 
18.
Trojanowicz, W., Carter, D. (1990). The Philosophy and Role of Community Police National Neighorborhood. Foot Patrol Center Community Policing series School of Criminal Justice, Minchan State University, Michigan.
 
19.
Wilson J., Kelling, G. (1989). Making Neighorborhoods Sate. Atlantic. nr 263.
 
Journals System - logo
Scroll to top