PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (379-395)
Specyfika działań ochronno-porządkowych podczas imprez masowych o charakterze turniejów
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorzy publikacji wskazują cechy charakterystyczne imprez masowych o charakterze turnieju oraz prawdopodobne zagrożenia związane z ich organizacją i przebiegiem. Prezentowane treści odwołują się do doświadczeń zdobytych podczas organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA „EURO 2012”. W publikacji zostały zaprezentowane istotne obszary aktywności podmiotów zaangażowanych w działania ochronno- -porządkowe podczas imprez masowych o charakterze turnieju. Istotnym elementem publikacji są propozycje autorów dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa imprez masowych o charakterze turniejów, które będą organizowane w przyszłości w Polsce.
 
REFERENCJE (4)
1.
Mroczek, A. (2008)Zamachy bombowe na terenach obiektów sportowych. Przygotowania do EURO 2012 w kontekście bezpieczeństwa pirotechnicznego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie „Terroryzm. Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie”. nr 4.
 
2.
Pokruszyński, W. (2011). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa,. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 
3.
Szymczak, M.(red.), (1979). Słownik języka polskiego, tom I i II, Warszawa: Wyd. PWN. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 (art. 5) Koncepcja przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Komenda Główna Policji, 18.05.2010;.
 
4.
Szafrański, J. (2011). Obiekty użyteczności publicznej jako cele ataków terrorystycznych, (w) red. M. Zdanowicz, Dariusz Lutyński, Przyjazna granica – rok do Euro 2012. Kętrzyn. http://msw.gov.pl/portal/pl/2/...;.
 
Journals System - logo
Scroll to top