PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (379-395)
Specific character of protective and order keeping actions during mass events with tournament character
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The authors point to the characteristic features of mass events with tournament character and possible dangers connected with their organization and course. The contents of the publication refer to the experience gained during the organization of the European Football Championships ”EURO 2012”. It presents vital aspects of actions undertaken by subjects involved in protection and order keeping during mass events with tournament character. The vital element of the publication is the authors’ ideas connected with the improvement of security during mass events with tournament character, which will be organized in Poland in the future.
 
REFERENCES (4)
1.
Mroczek, A. (2008)Zamachy bombowe na terenach obiektów sportowych. Przygotowania do EURO 2012 w kontekście bezpieczeństwa pirotechnicznego budowy Stadionu Narodowego w Warszawie „Terroryzm. Zagrożenia – Prewencja – Przeciwdziałanie”. nr 4.
 
2.
Pokruszyński, W. (2011). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa,. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 
3.
Szymczak, M.(red.), (1979). Słownik języka polskiego, tom I i II, Warszawa: Wyd. PWN. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 2 kwietnia 1997 (art. 5) Koncepcja przygotowania Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Komenda Główna Policji, 18.05.2010;.
 
4.
Szafrański, J. (2011). Obiekty użyteczności publicznej jako cele ataków terrorystycznych, (w) red. M. Zdanowicz, Dariusz Lutyński, Przyjazna granica – rok do Euro 2012. Kętrzyn. http://msw.gov.pl/portal/pl/2/...;.
 
Journals System - logo
Scroll to top