PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (343-360)
Aspekty bezpieczeństwa imprez masowych. Problematyka podawania napojów alkoholowych, ich sprzedawania i spożywania w czasie trwania imprez masowych, w tym meczów piłki nożnej
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podstawowym i nieodzownym elementem związanym z imprezami masowymi jest troska o bezpieczeństwo ich uczestników. Obecnie aktem prawnym regulującym całościowo problematykę bezpieczeństwa podczas imprez masowych o zróżnicowanym charakterze jest Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 roku (DzU nr 62, poz. 504. z późn. zm.). Mimo że ustawę cechuje obszerność i uszczegółowienie wielu kwestii związanych z regulacjami prawnymi odnoszącymi się nie tylko do obowiązków organizatorów imprez, lecz także do zachowania uczestników – ustawa, po przyznaniu przez UEFA organizacji Polsce i Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, wymagała korekty i zmian legislacyjnych pozwalających na sprostanie wymogom bezpieczeństwa oraz nowym wyzwaniom organizacyjnym, które pojawiły się podczas przygotowań do zabezpieczenia meczów piłkarskich oraz imprez towarzyszących w ramach EURO 2012. Jej nowelizacja wprowadzona za pomocą Ustawy z 31 sierpnia 2011 roku o zmianie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz U nr 217, poz. 1280.) wniosła wiele nowych zapisów do obowiązujących przepisów. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian było wprowadzenie możliwości sprzedaży, podawania oraz spożywania podczas imprezy masowej napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu (z wyłączeniem imprez podwyższonego ryzyka). Przepis ten wywoływał burzliwe, ale i merytoryczne dyskusje już na etapie zaawansowanych prac legislacyjnych. Rozważano przede wszystkim jego wpływ na poziom bezpieczeństwa. Wprowadzenie nowelą, w życie, do przedmiotowej ustawy art. 8a [Zasady sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych] usankcjonowało w praktyce pojawienie się niskoprocentowego alkoholu na imprezach masowych, w tym sportowych. Podczas EURO 2012 dostępność alkoholu na obiektach sportowych była niezauważalny (napoje alkoholowe dostępne były najczęściej w tzw. strefach kibica i podczas imprez towarzyszących) ze względu na fakt, że podczas turnieju UEFA jako organizator zawodów nie dopuszczała do sprzedaży, podawania i spożywania w trakcie meczów jakiegokolwiek alkoholu. Problem stał się istotny po zakończeniu mistrzostw. Większość organizatorów masowych imprez sportowych, jeżeli nie rozważa taką możliwość, to dopuszcza obecność alkoholu podczas zawodów, korzystając z ustawowej możliwości. Wprowadzenie napojów alkoholowych o zawartości do 3,5% alkoholu na obiekty sportowe zdopingowało osoby odpowiedzialne za wykorzystanie (wynajem) nowych obiektów sportowych (wybudowanych specjalnie na EURO 2012), w ramach strategii marketingowych ukierunkowanych na pozyskanie nowej publiczności i użytkowników pomieszczeń na stadionach, do prób skorelowania oglądania zawodów sportowych (głównie meczów piłki nożnej) z możliwością spożywania napojów alkoholowych przekraczających ustawowe minimum 3,5%. Powyższa sytuacja mająca niewątpliwie wpływ na bezpieczeństwo imprez masowych stała się przyczynkiem do polemiki pomiędzy pomysłodawcami wprowadzenia właściwie wszystkich rodzajów napojów alkoholowych na teren imprez masowych, w tym mecze piłki nożnej ( na trybuny) a osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.
 
REFERENCJE (13)
1.
Kamiński, A., Majchrzak B. Bezpieczeństwo imprez masowych. Odpowiedzialność organizatora. , „Policja 997” nr 8 (89), sierpień 2012 r.
 
2.
Kąkol, C. (2012). Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz,, Warszawa, LEX a Wolters Kluwer Bbusiness.
 
3.
Maj, K. (2011). Walka z chuligaństwem stadionowym za pomocą psychologicznych metod wpływu społecznego, W: [Kryłowicz, M., Tomczak, r. (red) Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 2012. Stan obecny i perspektywy]], Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
4.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Józefów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
5.
Pokruszyński, W. (2011). Wstęp do teorii bezpieczeństwa. Journale of Modern Science to 3/10/2011.
 
6.
Sidorowicz, K., Kaczmarek, J., Oczkowicz, Cz., Kujawiak, B., Kazimierczak, M. (2010), Opracowania artykułowe, W: Listwan, T. (red.) Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
7.
Zawartka, M. (2011). Widowisko sportowe, jego specyfika i wpływ na agresywne zachowanie widowni, W:[Kryłowicz, M., Tomczak, r. (red) Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 2012. Stan obecny i perspektywy] , Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
8.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (DzU nr 62. poz. 504. z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 217, poz. 1280.).
 
10.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku. (Tekst jedn.: DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473. z późn.zm.).
 
11.
Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Tekst jedn.: DzU z 2010 r. nr 2433, poz. 162.3 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top