PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (343-360)
Safety aspects of mass events. Problematic issue serving, selling and consuming alcohol during mass events, including football matches.
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Currently in Poland issues of mass events regulates act of 20 March on 2009 mass events security (Dz. U. of 21 April 2009). When Poland and Ukraine stays co-hosted the European Championships EURO 2012 in Poland to started process adopting change the low. The primary aim of the reform was to make the effective to ensure security at EURO 2012. New legislation (introduce EURO 2012) which entered into force on basis of the act amending the act on the safety and security of mass events to possible serving, selling and consuming low-alcohol (alcoholic beverages with less than 3,5% alcohol) during mass events, including football matches (with the exception of high-risk events). The idea sparked off a debate between supporters and opponents to access alcohol during mass events in particular football matches. In the European Championships issue to access drink alcohol was a negligible, because UEFA banned the consumption of alcohol during matches. At the moment new regulation sill is a cause o lots of controversy, because some owners of stadiums and mass events, the organizers want to serve and sell alcoholic beverages with an alcohol content above 3.5% during mass events. The situation is a serious conflict between originators, who want to serve and sell alcoholic beverages with an alcohol content above 3.5% during mass events, including football matches and those persons, who are responsibility for security
 
REFERENCES (13)
1.
Kamiński, A., Majchrzak B. Bezpieczeństwo imprez masowych. Odpowiedzialność organizatora. , „Policja 997” nr 8 (89), sierpień 2012 r.
 
2.
Kąkol, C. (2012). Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz,, Warszawa, LEX a Wolters Kluwer Bbusiness.
 
3.
Maj, K. (2011). Walka z chuligaństwem stadionowym za pomocą psychologicznych metod wpływu społecznego, W: [Kryłowicz, M., Tomczak, r. (red) Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 2012. Stan obecny i perspektywy]], Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
4.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Józefów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 
5.
Pokruszyński, W. (2011). Wstęp do teorii bezpieczeństwa. Journale of Modern Science to 3/10/2011.
 
6.
Sidorowicz, K., Kaczmarek, J., Oczkowicz, Cz., Kujawiak, B., Kazimierczak, M. (2010), Opracowania artykułowe, W: Listwan, T. (red.) Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
7.
Zawartka, M. (2011). Widowisko sportowe, jego specyfika i wpływ na agresywne zachowanie widowni, W:[Kryłowicz, M., Tomczak, r. (red) Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – EURO 2012. Stan obecny i perspektywy] , Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
8.
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (DzU nr 62. poz. 504. z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 217, poz. 1280.).
 
10.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku. (Tekst jedn.: DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473. z późn.zm.).
 
11.
Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Tekst jedn.: DzU z 2010 r. nr 2433, poz. 162.3 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top