PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (241-254)
Sektor usług turystycznych w Polsce po EURO 2012
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia sektor usług turystycznych w Polsce po zorganizowanych Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Celem artykułu jest zbadanie, w jakim zakresie to sportowe wydarzenie miało wpływ na polski rynek turystyczny. Autorka przedstawia obecną sytuację w branży turystycznej, wykorzystując dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej zawarte w Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020. Następnie zaprezentowane zostały informacje dotyczące przypływu turystów na mistrzostwa oraz dane ekonomiczne związane z samym wydarzeniem, takie jak bilans płatniczy, zatrudnienie, wahania kursowe oraz efekt mnożnikowy. Na zakończenie zostały przedstawione prognozy dotyczące rozwoju turystyki w Polsce, powiązane ze zorganizowanym wydarzeniem.
 
REFERENCJE (17)
1.
Ćmiel S. (2011) Personal and managerial competences in the organization management W: Human Resources – The main factor of regional development Journal of Social Sciences No. 5 (2011). Klaipeda University, Klaipeda.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w 2011, Warszawa, 2012 dostępne: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... .
 
3.
Niedziółka I. (2011) The impact of EURO 2012 on development of tourism in Mazovia region W: Human Resources – The main factor of regional development Journal of Social Sciences No. 5 (2011). Klaipeda University, Klaipeda.
 
4.
Otto P, Żółciak T. (2011) Euro 2012 zapewni tysiące miejsc pracy. Na chwilę dostępne: http://gospodarka.dziennik.pl/...
 
5.
Polska Organizacja Turystyczna, (2008–2012) Inwestycja w efekt barceloński, dostępne: http://www.aktualnosciturystyc....
 
6.
PL.2012, Efekt Polski - Sukces Euro 2012 powyżej oczekiwań, dostępne: http://www.2012.org.pl/pl/aktu... .
 
7.
Polska turystyka wykorzystała ponad 330 mln zł ze środków unijnych, 2012, dostępne: http://serwisy.gazetaprawna.pl... .
 
8.
Raport „Organizacja i przebieg Euro 2012 w opinii kibiców zagranicznych i Polaków” przygotowany przez PL. 2012, MSiT (2012).
 
9.
Raport „Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku” – przygotowany przez Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
10.
Raport „Satysfakcja turystów zagranicznych Prezentacja wyników badania dla grupy turystów EURO 2012®” – przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną (2012).
 
11.
Richard S., David J. T. (2002) Tourism and development: concepts and issues, USA.
 
12.
Rynek Turystyczny (2012) Pierwsze efekty Euro 2012. Resort turystyki przewiduje wzrost liczby turystów w 2013 r. nawet o pół miliona, dostępne: http://www.rynek-turystyczny.p... .
 
13.
Sitek, M. (2007) Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn.
 
14.
Sitek M. (2011) Turystyka miejska, w: Lisiecki M., Sitek B. (red) Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. WSGE, Józefów.
 
15.
Soboń S., Nowacki A. (2009) Bezpieczeństwo finansowe małych i średnich przedsiębiorstw W: Journal of Modern Science, 1/6/2009, WSGE, Józefów.
 
16.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wyniki badań dotyczących konkurencyjności sektora turystycznego w UE – Raport Komisji Europejskiej, 2010, http://www.een.org.pl/index.ph.... html .
 
17.
Walas B. (red), Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, przyjęta przez Radę POT, 2011 dostępne: http://www.pot. gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia-polski-wsektorze-turystyki-na-lata-2008-2015/ .
 
Journals System - logo
Scroll to top