PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (241-254)
Tourism sector in Poland after EURO 2012
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents tourism sector in Poland after the European Football Championships Euro 2012. The purpose of this article is to examine the extent to which this sporting event had an impact on the Polish tourist market. The author presents the current situation of the tourism industry by using statistical data from the Central Statistical Office and the document of Polish Tourist Organization Marketing Strategy in Poland in the tourism sector for the years 2012-2020. Afterwards, the article presents information on the flow of tourists during championship and economic dataassociated with the event, such as the balance of payments, employment, exchange rate fluctuations and the multiplier effect. Finally forecasts for the development of tourism in Poland after the event are presented.
 
REFERENCES (17)
1.
Ćmiel S. (2011) Personal and managerial competences in the organization management W: Human Resources – The main factor of regional development Journal of Social Sciences No. 5 (2011). Klaipeda University, Klaipeda.
 
2.
Główny Urząd Statystyczny, Turystyka w 2011, Warszawa, 2012 dostępne: http://www.stat.gov.pl/cps/rde... .
 
3.
Niedziółka I. (2011) The impact of EURO 2012 on development of tourism in Mazovia region W: Human Resources – The main factor of regional development Journal of Social Sciences No. 5 (2011). Klaipeda University, Klaipeda.
 
4.
Otto P, Żółciak T. (2011) Euro 2012 zapewni tysiące miejsc pracy. Na chwilę dostępne: http://gospodarka.dziennik.pl/...
 
5.
Polska Organizacja Turystyczna, (2008–2012) Inwestycja w efekt barceloński, dostępne: http://www.aktualnosciturystyc....
 
6.
PL.2012, Efekt Polski - Sukces Euro 2012 powyżej oczekiwań, dostępne: http://www.2012.org.pl/pl/aktu... .
 
7.
Polska turystyka wykorzystała ponad 330 mln zł ze środków unijnych, 2012, dostępne: http://serwisy.gazetaprawna.pl... .
 
8.
Raport „Organizacja i przebieg Euro 2012 w opinii kibiców zagranicznych i Polaków” przygotowany przez PL. 2012, MSiT (2012).
 
9.
Raport „Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku” – przygotowany przez Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 
10.
Raport „Satysfakcja turystów zagranicznych Prezentacja wyników badania dla grupy turystów EURO 2012®” – przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną (2012).
 
11.
Richard S., David J. T. (2002) Tourism and development: concepts and issues, USA.
 
12.
Rynek Turystyczny (2012) Pierwsze efekty Euro 2012. Resort turystyki przewiduje wzrost liczby turystów w 2013 r. nawet o pół miliona, dostępne: http://www.rynek-turystyczny.p... .
 
13.
Sitek, M. (2007) Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn.
 
14.
Sitek M. (2011) Turystyka miejska, w: Lisiecki M., Sitek B. (red) Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. WSGE, Józefów.
 
15.
Soboń S., Nowacki A. (2009) Bezpieczeństwo finansowe małych i średnich przedsiębiorstw W: Journal of Modern Science, 1/6/2009, WSGE, Józefów.
 
16.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Wyniki badań dotyczących konkurencyjności sektora turystycznego w UE – Raport Komisji Europejskiej, 2010, http://www.een.org.pl/index.ph.... html .
 
17.
Walas B. (red), Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, przyjęta przez Radę POT, 2011 dostępne: http://www.pot. gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia-polski-wsektorze-turystyki-na-lata-2008-2015/ .
 
Journals System - logo
Scroll to top