PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (167-180)
Kultura uczestnictwa, sieć a zaufanie: wolontariusze EURO 2012
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule została przeanalizowana społeczność wolontariuszy EURO 2012 ze specjalnym uwzględnieniem ich motywacji i kultury uczestnictwa, wzorca sieciowego działalności formalnej i nieformalnej oraz zaufania. Zaufanie występuje jako jedna z najważniejszym wartości wraz z solidarnością, wzajemnym wsparciem, otwartością oraz aktywną postawą, które sprzyjały dobremu przebiegowi mistrzostw oraz wzbogaceniu ich ogromnie ważne wymiary ludzkiej bezinteresowności, altruizmu i radości. Specyficzne relacje między wolontariuszami, między wolontariuszami a ich koordynatorami, pracownikami etatowymi oraz administracją są przedstawione w artykule z naciskiem na problemy współdziałania między hierarchiczną organizacją formalną mistrzostw a zasobami sieciowymi szerszej społeczności kibiców, a szczególnie wolontariuszy.
 
REFERENCJE (16)
1.
Barbachowska, B. (2012) Bezpieczeństwo informacji w firmie. Journal of Modern Science, Tom 2/13, s. 145–173.
 
2.
Benkler, Y. (2006) The Wealth of Networks. Yale University Press.
 
3.
Bulińska-Stangrecka, H. (2011) Perspektywy e-pracy. Journal of Modern Science, Tom 4/11, s. 265–278.
 
4.
Bunda, M. (2012) Pospolite wzruszenie. Polityka, nr 25, 2012, s.14–17.
 
5.
Castells, M. (2003) Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 
6.
Castells, M. (2007) Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 
7.
Christakis, N.A. i Fowler, J.H. (2011) w sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie. Sopot: Smak Słowa.
 
8.
Jenkins, H. (2007) Kultura konwergencji. Warszawa: WAIP.
 
9.
Keen, A. (2007) Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: WAIP.
 
10.
Nasierowski, W. (2009) Współczesne trendy w teoriach organizacji i zarządzania: ich uwarunkowania i konsekwencje. Journal of Modern Science, Tom 1/6, s. 351–370. Polacy 2012: Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Pozyskano z: http://wszyscyjestesmygospodar....
 
11.
Novikova, K. (2009) Pojęcie sieci w badaniach nad e-społeczeństwem. W: Partycki Sławomir. E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 268–273.
 
12.
Szejniuk, A. (2011) Tradycyjne i nowoczesne koncepcje motywowania. Journal of Modern Science, Tom 4/11, s. 201–217.
 
13.
Szpunar, M. (2010) w stronę nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Sztompka, P. (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 
15.
Yücel, r. (2006) Motivation and a Study of Affiliation of Organization. Journal of Modern Science, Tom 1/2, s. 297–323.
 
16.
Volunteer. UEFA EURO2012 Poland Ukraine. (2012) Nyon: UEFA.I.
 
Journals System - logo
Scroll to top