PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (167-180)
Participation culture, network and trust: EURO 2012 volunteers
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper contains analysis of the EURO2012 volunteers community with the special regard of the their motivation and participation culture, network pattern of formal and informal activities as well as trust. The latter is one of the main values along with solidarity, mutual support, openness and active attitude that made the Championship happen and be that rich in various facets of human generosity, altruism and joy. Specific relations between volunteers themselves, between them and their coordinators, normal employees as well as administration are presented in the paper while accenting several interaction drawbacks between hierarchical formal organization of the Championship and network resources of the wider fans and volunteer community.
 
REFERENCES (16)
1.
Barbachowska, B. (2012) Bezpieczeństwo informacji w firmie. Journal of Modern Science, Tom 2/13, s. 145–173.
 
2.
Benkler, Y. (2006) The Wealth of Networks. Yale University Press.
 
3.
Bulińska-Stangrecka, H. (2011) Perspektywy e-pracy. Journal of Modern Science, Tom 4/11, s. 265–278.
 
4.
Bunda, M. (2012) Pospolite wzruszenie. Polityka, nr 25, 2012, s.14–17.
 
5.
Castells, M. (2003) Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 
6.
Castells, M. (2007) Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 
7.
Christakis, N.A. i Fowler, J.H. (2011) w sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie. Sopot: Smak Słowa.
 
8.
Jenkins, H. (2007) Kultura konwergencji. Warszawa: WAIP.
 
9.
Keen, A. (2007) Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę. Warszawa: WAIP.
 
10.
Nasierowski, W. (2009) Współczesne trendy w teoriach organizacji i zarządzania: ich uwarunkowania i konsekwencje. Journal of Modern Science, Tom 1/6, s. 351–370. Polacy 2012: Wszyscy jesteśmy gospodarzami. Pozyskano z: http://wszyscyjestesmygospodar....
 
11.
Novikova, K. (2009) Pojęcie sieci w badaniach nad e-społeczeństwem. W: Partycki Sławomir. E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin, Wydawnictwo KUL, s. 268–273.
 
12.
Szejniuk, A. (2011) Tradycyjne i nowoczesne koncepcje motywowania. Journal of Modern Science, Tom 4/11, s. 201–217.
 
13.
Szpunar, M. (2010) w stronę nowych mediów. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
14.
Sztompka, P. (2007) Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 
15.
Yücel, r. (2006) Motivation and a Study of Affiliation of Organization. Journal of Modern Science, Tom 1/2, s. 297–323.
 
16.
Volunteer. UEFA EURO2012 Poland Ukraine. (2012) Nyon: UEFA.I.
 
Journals System - logo
Scroll to top