PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (127-148)
Informacja w systemie bezpieczeństwa gwarancją ochrony interesów państwa podczas EURO 2012
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Referencje (10)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Informacja jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa. Informacja to wiedza o otaczającym nas świecie, opis istniejącego, obiektywnego stanu rzeczy. Podejmując rozważania na temat informacji i jej miejsca w systemie bezpieczeństwa państwa, ochrony jego interesów m.in. podczas EURO 2012, zastanawiamy się, dlaczego to pojęcie jest tak ważne, dlaczego dotyczy tak wielu istotnych obszarów życia społecznego, dlaczego informacja związana jest bezpośrednio z systemem bezpieczeństwa państwa, i – w końcu – dlaczego jest gwarancją ochrony interesów państwa. Pytań na temat informacji i jej miejsca w otaczającej nas rzeczywistości jest więcej: 1. Co to jest informacja? 2. Skąd pochodzi? 3. Co to jest jakość informacji? 4. Jak ją odnaleźć? 5. Jak ją kwalifikować? 6. Jak ją prawidłowo oceniać? 7. Kto jest jej adresatem? 8. Skąd tak duże znaczenie dla bezpieczeństwa? Tego rodzaju pytań można by postawić jeszcze dużo , ale postaram się skupić w pierwszej kolejności na powiązaniu pojęcia informacji z systemem bezpieczeństwa. W dalszej części artykułu postaram się odpowiedzieć na postawione powyżej pytania, które są spoiną informacji z systemem bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (10)
1.
Pokruszyński W., (2008), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE, Józefów.
 
2.
Pokruszyński W., (2008), Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku. Zeszyty Naukowe nr 1/70 Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
3.
Pokruszyński W., (2009), Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE, Józefów.
 
4.
Pokruszyński W., (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów.
 
5.
Kuźniar R., (2000), Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna. [w:] Sprawy międzynarodowe nr 1, Warszawa.
 
6.
Świniarski J., (1999), Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa.
 
7.
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji DzU 1990 nr 30, poz. 179. z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU 1990 nr 78, poz. 462 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU 1991 nr 88, poz. 400. z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (DzU 2001 nr 27, poz. 298 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top