PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (127-148)
Information in the security system with guarantee of the protection of the interests of the state during Euro 2012
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
References (10)
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Information is system components of the state security. Information is a knowledge about world surrounding us. Information is a description of the existing objective state of affairs. A few questions about information: 1. What is information? 2. Where from does come? 3. What is the quality of information? 4. How to track it down? 5. How to qualify her? 6. How correctly to judge her? 7. Who is an addressee for her? 8. Where from such a great significance for the safety? Information is very important in the system of the state security. Safety for example 1. Current analysis of the state of affairs. 2. Monitoring potential hazards. 3. Analysis of the level of threats. 4. Cooperation with partners. 5. Taking strategic decisions. 6. Planning of the development you. 7. Providing correct functioning for citizens within you. 8. Providing for citizens the normal development. Taking effective actions must always be based on the analysis of the information.
 
REFERENCES (10)
1.
Pokruszyński W., (2008), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego, WSGE, Józefów.
 
2.
Pokruszyński W., (2008), Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku. Zeszyty Naukowe nr 1/70 Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
3.
Pokruszyński W., (2009), Współczesne bezpieczeństwo narodowe, WSGE, Józefów.
 
4.
Pokruszyński W., (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, WSGE, Józefów.
 
5.
Kuźniar R., (2000), Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna. [w:] Sprawy międzynarodowe nr 1, Warszawa.
 
6.
Świniarski J., (1999), Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, Warszawa.
 
7.
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji DzU 1990 nr 30, poz. 179. z późn. zm.).
 
8.
Ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (DzU 1990 nr 78, poz. 462 z późn. zm.).
 
9.
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU 1991 nr 88, poz. 400. z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (DzU 2001 nr 27, poz. 298 z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top