PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (417-442)
Wyzwania i zagrożenia XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł traktuje o głównych wyzwaniach i zagrożeniach, jakie występują lub mogą występować w XXI wieku w aspekcie pragmatycznym, w makroskali. Ponadto wygenerowane wyzwania i zagrożenia opisane zostały na podstawie prowadzonych badań i literatury przedmiotu w ujęciu bardzo skrótowym, dającym możliwość poszerzenia ich treści w każdym niezbędnym wymiarze. Treść artykułu jest kierowana zarówno do czytelników zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, jak i do tych, którzy prognozują rozwój ludzkości na Ziemi w wymiarze jej bezpieczeństwa
 
REFERENCJE (3)
1.
Antczak, A. (2011). Unia Europejska, Józefów, WSGE.
 
2.
Sitek, M. (2010). Instytucje i organy Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu Lizbońskiego, Józefów, WSGE.
 
3.
Ciechanowicz- McLean, J. (2009). Leksykon ochrony środowiska, Warszawa: C.H. Beck.