PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (105-126)
Important conditions of Polish National Security
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Poland as an active member of the Visegrad Triangle functions under specific circumstances caused by global, continental and internal factors. Article addresses several issues discussed with the special focus on given conditions determining the perception of certain issues i.e. geo-political, geo-economic and national interest. In terms of geo-political and geo-economics factors the localization of a state plays a crucial role, in particular, Poland plays important role connecting the East and West, and being the buffer zone between Germany and Russia. With this respect Poland shall focus on strengthening its military security by giving the preference to national security to be able to accommodate both internal and coalition needs. The Visegrad Triangle enables cultivation of such relationships allowing coordination in political, economic, military, environmental and informational spheres for the benefit of the national and European security. What represents Polish national interest nowadays? Is there a possibility of promotion and protection of the national interest in the era of globalization - especially bearing in mind that we are already largely “globalized”?
 
REFERENCES (40)
1.
Antoszewski A.(1997). Leksykon Politologii, Wrocław.
 
2.
Balcerowicz. L.Trzecia fala. Czy globalizacja zagraża interesom państwa narodowego? „Tygodnik Powszechny”, 17/2005, 2005-04-24, http://tygodnik2003-2007.onet...., 8797, 1224987,1,tematy.html.
 
3.
Brzeziński Z.(1988), Myśl i działanie w polityce międzynarodowej, „Aneks”, Warszawa.
 
4.
Brzeziński Z.(1990), Plan gry. USA– ZSRR, Warszawa.
 
5.
Ciupiński A., Malak K. (red.)(2004), Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, AON, Warszawa.
 
6.
Clausewitz C.(1995), O wojnie, Lublin.
 
7.
Gombrowicz W.(1986), Dzienniki 1953–1956, t. 7, s. 19, Kraków.
 
8.
Gryz T. (2008), Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich ,Toruń.
 
9.
Haliżak E. (1995), Geoekonomika – nowy wymiar bezpieczeństwa narodowego Polski w: Filozofia – Polityka – Stosunki Międzynarodowe. Księga.
 
10.
Jubileuszowa na 70-lecie prof. Leszka Kasprzyka, Warszawa.
 
11.
Jakubczak R., Kręcikij J., Szeremietiew R., Buczyński J., Koziński M., (2005).
 
12.
Działania stabilizacyjne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, Strategium Słupsk.
 
13.
Jakubczak R., Marczak J.(2008), Gąsiorek K., Jakubczak W., Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa.
 
14.
Kitler W.( 2002), Obrona narodowa III RP. Pojęcie. Organizacja. System, rozprawa habilitacyjna, Zeszyty Naukowe AON, dodatek, Warszawa.
 
15.
Koziński M. (red.) (2008), O bezpieczeństwie narodowym w Polsce, Strategium, Słupsk.
 
16.
Kukułka J., Zięba r. (red.) (1992), Polityka zagraniczna państwa, Warszawa.
 
17.
Kuźniar R., (red.) (1994), Między polityką a strategią, Warszawa.
 
18.
Liberska B., (red.) (2002), Globalizacja – mechanizmy i wyzwania, Warszawa.
 
19.
Luttwak E. (1990), From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict,.
 
20.
Grammar of Commerce, „The National Interest”, Summer.
 
21.
Luttwak E. (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, Wrocław.
 
22.
Makowski W.( 1939), Nauka o państwie, Warszawa.
 
23.
Morawski W.( 2003), Kronika kryzysów gospodarczych, TRIO, Warszawa.
 
24.
Norwid C. K. (1993), Myśli o Polsce i Polakach, Warszawa.
 
25.
Nowa Encyklopedia PWN (1997), t. 4, s. 396, Warszawa.
 
26.
Osmańczyk E.(1975), Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ, Warszawa.
 
27.
Pawlak W., Polska racja stanu, 28.09.2007, http://waldemarpawlak.blog.one.... html.
 
28.
Pokruszyński W.(2009), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
29.
Pokruszyński W.(2012), Bezpieczeństwo Teoria i Praktyka, Wyższa Szkoła.
 
30.
Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
31.
Pokruszyński W.(2009), Współczesne Bezpieczeństwo Narodowe, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
32.
Pokruszyński W.(2010), Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów.
 
33.
Porter M.(1990), The Competitive Advantage of Nations, London.
 
34.
Sadowski Z.(2005), Transformacja i Rozwój – wybór prac, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 
35.
Sienkiewicz P. (red.) (1996), Wystarczalność ekonomiczna, Bellona, Warszawa.
 
36.
Skrzyp J., Lach Z. (2008), Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej, AON (WKO), Warszawa.
 
37.
Stefanowicz J.(1996), Ład międzynarodowy. Doświadczenie i przyszłość, IS PAN, Warszawa.
 
38.
Sun Tzu,(1994) Sztuka wojny, Warszawa.
 
39.
Targowski A.( 2000), Dronicz S. (red.), Wizja Polski, Warszawa.
 
40.
Znaniecki F.(1986), Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top