PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (301-324)
State’s capacity to respond in crisis situation
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Effective protection of the population in crisis situations requires concentration of efforts of all state administration bodies as well as those entities that realise defensive tasks in the area of security. The study includes assessment of the feasibility of the state and its structures in the process of crisis response at the states of emergency. State administration bodies have the mandate to create, enforce the implementation of provisions of the law to ensure the safe existence and national development in a changing conditions of security environment (political, economic, socio - cultural, military). Security management is the main foundation for crisis management in order to ensure its vital interests. Development of the state’s capacity to respond in state of emergency requires the creation of such mechanisms which are able to ensure effectiveness in these difficult situation. Such a understanding of functioning in crisis situations, regardless of administrative level of activity - for the whole country - lies on every state administration body in order to ensure the security of citizens and their property.
 
REFERENCES (13)
1.
Fehler, W. (2009). (red.), Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym. Biała Podlaska: Wydawnictwo „Arte”.
 
2.
Gołębiewski, J. (2011). Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów PSP.
 
3.
Gryz, J., Kitler W. (2007). (red.), System reagowania kryzysowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
4.
Jabłonowski, M., Smolak, L. (2007). (red.), Zarządzanie kryzysowe w Polsce. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.
 
5.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa: AON.
 
6.
Lidwa, W., Krzeszowski, W., Więcek, W. (2010). (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: AON.
 
7.
Łepkowski, W. (2002). (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 
8.
Nowak, E. (2007). Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Warszawa: AON.
 
9.
Pokruszyński, W. (2008). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
10.
Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE w Józefowie.
 
11.
Pokruszyński, W. (2011). Polityka i strategia bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
12.
Sienkiewicz-Małyjurek, K., Krynojewski, F. r. (2010). (red.), Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 
13.
Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009). (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wybrane zagadnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
Journals System - logo
Scroll to top