PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (81-101)
Protection sanitary – epidemiological UEFA EURO 2012. Selected issues
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Over the recent years the events gathering crowds of people such as the Olympic Games, the FIFA World Cup or continental championships in football, the religious celebrations on a large scale, etc. are usually assisted by security protection activities. They are among others, the medical protection and sanitary - epidemiological surveillance. It is even said to distinguish of the mass gatherings medicine, which has been discussing in medical sciences since 1986. Also in reference to the intensive sanitary and epidemiological surveillance which assists such the events, there can be declared that we are observing now the arising of the specific kind of protection namely, the sanitary-epidemiological protection of mass events. Organizing UEFA EURO 2012 together with Ukraine, Poland also faced the problem of preparing the appropriate sanitary – epidemiological protection of that event. The activities of National Sanitary Inspection and cooperating services are presented in this paper, in particular in the organizational sphere.
 
REFERENCES (25)
1.
A. Zieliński: Evidence for excenssive incidence of infectious diseases at mass gatherings with special reference to sporting events. Przegląd Epidemiologiczny, 2009, tom 63, nr 3, s. 346.
 
2.
A. Stergarchis, A. D. Tsouros: Mass gathering and public health – The experience of the Athens 2004 Olympic Games, WHO, Kopenhaga 2007, s. 5.
 
3.
Communicable disease alert and response for mass gatherings – technical workshop. WHO, Geneva 2008, s. 4.
 
4.
A. Zieliński, K. Gładysz: Structured sanitary preparation to mass gatherings. “Przegląd Epidemiologiczny”, 2010, tom 64, nr 1 , s. 9.
 
5.
M. Janik:Policja sanitarna, Warszawa 2012, s. 124.
 
6.
W. Brzęk: Ochrona zdrowia w Ustawie z dnia 24 października 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (/w:/ M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska (red.): Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, Józefów 2008, s. 156.
 
7.
W. Dębiński, A. Świątecka, I. Kucharska, J. P. Knap, A. Czyrznikowska: Rola i miejsce Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie ratownictwa medycznego. Polski Przegląd Medycyny Psychologii Lotniczej, 2011, tom 17., Nr 2, s. 177–188.
 
8.
J. P. Knap, A. Trybusz: Świat wobec epidemii – od leku do skoordynowanego działania,[w:] B. Sitek, G. Dammaco, M. Sitek, J. Szczebowski; Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Olsztyn – Bari 2007, tom 1, s. 185–195.
 
9.
Brzęk, W. (2008). Ochrona zdrowia w Ustawie z dnia 24 października 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. w: M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska (red.). Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
10.
Dębiński, W., Kucharska, I., Knap, J.P., Kitajewska, K., Świątecka, A., Czyrznikowska, A. (2010). Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych. w: Konieczny, J. (red.). Ratownictwo w Polsce. Lata 1990–2010. Warszawa.
 
11.
Dębiński, W., Świątecka, A., Kucharska, I., Knap, J.P., Czyrznikowska, A. (2011). Rola i miejsce Państwowej Inspekcji Sanitarnej w systemie ratownictwa medycznego. „Polski Przegląd Medycyny Psychologii Lotniczej”. tom 17. nr 2.
 
12.
Gonçalves, G., Castro, L., Correia, A.M., Queirós L. (2005). Infectious diseases surveillance activities in the north of Portugal – during the EURO 2004 Football Tournament, Eurosurveillance, Volume 10, Issue 4, 01 April 2005.
 
13.
Grabowski, M.L., Świątecka, A., Knap J.P. (2006). Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Rola nowej europejskiej agencji w ochronie zdrowia i zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu europejskiemu. Dotychczasowe doświadczenia Polski ze współpracy z ECDC. Journal of Modern Science vol. 1/3/2006.
 
14.
Gregg, M. (2008). Field epidemiology. Third edition. Oxford University Press. Oxford, New York.
 
15.
Janik, M. (2012). Policja sanitarna, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
16.
Kicman – Gawłowska, A. (2009). Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. „Przegląd Epidemiologiczny”. Tom. 63. nr 1.
 
17.
Knap, J.P. (2008). Rola lekarzy chorób zakaźnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. „Zdrowie Publiczne”, nr 118 (1).
 
18.
Knap, J.P., Trybusz, A. (2007). Świat wobec epidemii – od leku do skoordynowanego działania. w: Sitek, B., Dammaco G., Sitek,.
 
19.
M., Szczebowski, J. Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Olsztyn – Bari.
 
20.
Miśkiewicz, P. (2010) Polska polityka zdrowotna oraz antypandemiczna, a rozwój nowych chorób. http.//www.euractiv.pl/rozszerzenie/wywiad/polska-polityka-zdrowotna-oraz-anty-pandemiczna-a-rozwojnowych-chorob-001874 [pozyskano: 10.12.2012].
 
21.
Stergarchis, A., Tsouros, A.D.(2007) Mass gathering and public health – The experience of the Athens 2004 Olympic Games. Kopenhaga: WHO.
 
22.
WHO. (2005). International Health Regulations (IHR). Geneva: WHO.
 
23.
WHO. (2008). Communicable disease alert and response for mass gatherings – technical workshop. Geneva: WHO.
 
24.
Zieliński, A. (2009). Evidence for excenssive incidence of infectious diseases at mass gatherings with special reference to sporting events. “Przegląd Epidemiologiczny”. tom 63. nr 3.
 
25.
Zieliński, A., Gładysz, K. (2010). Structured sanitary preparation to mass gatherings. “Przegląd Epidemiologiczny”. tom 64. nr 1.
 
Journals System - logo
Scroll to top