PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (10)
1.
Aczel D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 
2.
Antczak B., Statystyka… nie taki diabeł straszny, WSGE, Józefów 2013.
 
3.
Holzer, J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 1999.
 
4.
Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2013.
 
5.
Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2013.
 
6.
Romaniuk K. (red.), Statystyka, SGPiS, Warszawa 1970.
 
7.
Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2002.
 
8.
Szulc S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 1961.
 
9.
Szulc S. Statystyka dla ekonomistów, PWE, Warszawa 1969.
 
10.
Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top