PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
Mini leksykon zagadnień Unii Europejskiej
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
Publication date
2009-11-15
ISBN
978-83-930102-1-9
Place
Józefów
Format
140x210
Binding
soft
Pages count
158
 
 
REFERENCES (11)
1.
Barcz J., Górska M., Wyrozumska A., Institutions and the Law of the European Union, Legal Publisher LexixNexis, Warszawa 2008.
 
2.
Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Teichmann E., The European Union, Educational Publisher PWN, Warszawa 1999.
 
3.
Doliwa-Klepacki Z.M., European Integration, Temida 2, Białystok 1999.
 
4.
Emmert F., Morawiecki M., European law, Educational Publisher PWN, Warszawa-Wrocław 2000.
 
5.
Galster J., Mik C. the bases of the European Community Law, Comer, Warszawa 1998.
 
6.
Kawecka-Wyrzykowska E., Poland on the way to the European Union, Polish Economic Publisher, Warszawa 1999.
 
7.
Lenaerts K., Nuffel P., The bases of the European Law, Publisher House ABC, Warszawa 1998,.
 
8.
Mik C., European Community Law, Publisher C.H. Beck, Warszawa 2000.
 
9.
Sitek M., The Policy of environmental protection in the sector of the tourist services in the light of the European Union Law, Olsztyn 2007.
 
10.
Wierzchowska A., The institutional system of the European Union, Academic and Professional Publisher, Warszawa 2008.
 
11.
Wojtaszczyk K.A. (red.), The Institutional System of the European Union, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 
Journals System - logo
Scroll to top