PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (240-255)
Digital Well – Being w dziedzinie prowadzenia konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym
 
More details
Hide details
1
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
2
Calisia University, Poland
 
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (13)
1.
Blicharz J., Lisowski P., Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, Warszawa 2022.
 
2.
DolnickiB., Samorząd terytorialny, wydanie 6, Warszawa 2016.
 
3.
Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Warszawa 2010.
 
4.
LeońskiZ., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998..
 
5.
Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne. Propozycja de lege ferenda, ST z 2020, nr 7-8.
 
6.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Siedem Zasad Konsultacji, Warszawa 2013, https://www.gov.pl/documents/3..., wrzesień 2017;.
 
7.
Radwański Z., A. Olejniczak, Prawo cywilne. Część ogólna, wydanie 16, Warszawa 2021.
 
8.
Stępień M., Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008.
 
9.
SześciłoD., Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, ST 2014, nr 1-2.
 
10.
Wronkowska S., Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 
11.
Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa – Poznań, 1980.
 
12.
Ziembiński Z., Teoria prawa, Poznań 1978.
 
13.
ZimmermannJ., Prawo administracyjne, wydanie 9, Warszawa 2020.
 
Journals System - logo
Scroll to top