PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (85-102)
Educational experiences in autobiographies of academic youth
 
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the reflection proposed in the title are educational experiences of students majoring in pedagogy. The methodological context of reflection is the interpretative paradigm. Therefore, from the interpretive paradigm emerges the image of a man initiating his own actions. Experiencing the world in this approach means its interpretation and reinterpretation. Man participates in the act of giving meaning through the command of the language he uses and through to the culture in which he lives. The main objective of my study was insight school life of the survey ed students. I have started my research in May 2016 and finished in December 2017. For the purpose of this text, I used 40 randomly chosen statements on the topic: „My educational biography”. When reading the written statements of the participants, I used the narrative analysis. It is a kind of analysis that tries to understand the story and its functions. It focuses primarily on the actions of people, indicates the main elements of the story, people who appear in it and their mutual relations.
 
REFERENCES (17)
1.
Ahponen P. Precariousness of everydayheroism. A biographicalapproach to life politics, „Qualitative Socjology Review” t. 1, nr 2.
 
2.
Bardziejewska M. (2003). Okres dorastania – szanse rozwoju. Remedium, 11 (129).
 
3.
Białecka-Pikul M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
4.
Blumer H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Kraków: NOMOS.
 
5.
Brzezińska A. Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia? w: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia.
 
6.
rozwojowa (s. 77) Gdańsk: GWP.
 
7.
Charmaz K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.
 
8.
Demetrio D. (2009). Autobiografia – terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków: Impuls.
 
9.
Erikson E. H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
10.
Jurgiel-Aleksander A. (2013). Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
11.
Kargul J. (2001). Aplikacje teorii całożyciowej edukacji w badaniach biograficznych. w: Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar. Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji.
 
12.
Kos E. (2013). Przykład interpretacji narracji z wykorzystaniem metody F. Schutzego. w: D. Urbaniak-Zając, E. Kos (red.), Badania jakościowe w pedagogice (s. 300) Warszawa: PWN.
 
13.
Lani-Bayle M. (2012). Drogi wydarzeń wydarzenia w drodze. w: O. Czerniawska (red.), Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych (s. 477). Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 
14.
Maruszewski T. (2001). Psychologia poznania. Umysł i świat, Gdańsk: GWP.
 
15.
Maruszewski T. (2005). Pamięć autobiograficzna, Gdańsk: GWP.
 
16.
Pawluk-Skrzypek A. i Bratman, M. (2018). Identyczni w różnorodności – studium przypadku bliźniąt jednojajowych z dysleksją rozwojową. w: M. Jurewicz (red.), Oblicza indywidualności w perspektywie pedagogicznej (s. 255). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
17.
Schutze F. (2012). Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne. w: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (s. 895). Kraków: NOMOS.
 
Journals System - logo
Scroll to top