PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (278-302)
Edukacja w dobie rozwoju technologii cyfrowych i społeczeństwa informacyjnego
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
 
REFERENCES (29)
1.
Anderson, R.E., The Role of the Information Society Model in Education in the United States, (w:) Berleur, J., Avgerou, C. (red), Perspectives and Policies on ICT in Society. IFIP International Federation for Information Processing, vol 179. Springer, Boston 2005, https://doi.org/10.1007/0-387-... (dostęp: 30.08.2023).
 
2.
Antonijevićs R., Characteristics of the Information Society: Implications for Education System, ,,Open Journal for Information Technology” 2018, 1(2), 43-50 https://doi.org/10.32591/coas.... (dostęp: 28.07.2023).
 
3.
Blurton C., New Directions of ICT-Use in Education, 2002, https://www.academia.edu/36107... (dostęp: 11.06.2023).
 
4.
Budzisz, W., Cywińska, M., Czajka, R. i in., Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 2014, Warszawa 2018, https://doi.org/10.13140/RG.2.... (dostęp: 19.03. 2023).
 
5.
European Union. Digital Education Plan 2021–2027 – Resetting education and training for the digital age. https://ec.europa.eu/education..., 2020 (dostęp: 23.05.2023).
 
6.
Grey, A., Cybersafety in early childhood education, Australasian Journal of Early Childhood 2011, 36 (2), s. 77–81, https://doi.org/10.1177/183693... (dostęp: 24.06.2023).
 
7.
Internet access and education: Key considerations for policy makers, Internet Society 2017, https://www.internetsociety.or... (dostęp: 11.08.20023).
 
8.
Jarvis P., Globalisation, the learning society and comparative education, ,,Comparative Education” 2000, nr 36 (3), s. 343-355.
 
9.
Kalolo J.F., Digital revolution and its impact on education systems in developing countries, ,,Education and Information Technologies” 2019, 24, s. 345–358, https://doi.org/10.1007/s10639... (dostęp: 14.05.203).
 
10.
Kołodziejczyk W., Polak M., Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i uczniów, Warszawa 2011.
 
11.
Kompetencje cyfrowe. Ministerstwo cyfryzacji 2020, https://www.gov.pl/web/cyfryza... (dostęp: 29.08.2023).
 
12.
Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice 2002.
 
13.
Leung, W.M.V., An Investigation of the environment and Teaching Practice of Information and Communication Technologies (ICT) in Pre-primary Education in Hong Kong. International Journal of Science in Society 2012, 3 (1), s. 101-116, https://doi.org/10.18848/1836-... (dostęp: 24.08.2023).
 
14.
Lynn, T., Rosati, P., Conway, E., Curran, D., Fox, G., O’Gorman, C., Digital Education (w:) M. Palgrave (red.), Digital Towns, Cham 2022, https://doi.org/10.1007/978-3-... (dostęp: 15.06.2023).
 
15.
McFarlane A., Authentic learning for the digital generation. Realising the potential of technology in the classroom, London 2015.
 
16.
Murawska-Najmiec E., Organizacje międzynarodowe: Edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i UNESCO, (w:) Górecka D., Lipszyc, J. (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Warszawa 2012, s. 78-91, https://www.europeana.eu/en/it... (dostęp: 21.08.2023).
 
17.
OECD, Knowledge Management in the Learning Society. Centre for Educational Research and Innovation Knowledge management in the learning society, 2000. https://doi.org/10.1787/978926... (dostęp: 22.04.2023);.
 
18.
Office of Educational Technology. National education technology plan. US Department of Education, https://tech.ed.gov/files/2017... (dostęp: 10.04.2023).
 
19.
Pedró, F., The Research Agenda for Technology, Education, and Development: Taking Stock and Looking Ahead, (w:) I. Lubin (red), ICT-Supported Innovations in Small Countries and Developing Regions. Educational Communications and Technology: Issues and Innovations, Springer, Cham 2018, s. 27 – 49, https://doi.org/10.1007/978-3-... (dostęp: 02.06.2023).
 
20.
PISA 2018 Results (Volume V): Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD Paris 2020, https://doi.org/10.1787/ca768d....
 
21.
Raban, D. R., Gordon A., Geifman D., The Information Society, ,,Information Communication and Society” 2011, 14(3), s. 375-399, https://doi.org/10.1080/136911... (dostęp: 09.04.2023).
 
22.
Sarzała, D., Piestrzyński, W., Młodzież i dzieci w cyberprzestrzeni a zagrożenia w sferze socjalizacji, ,,Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne” 2015, 1 (2), s. 145-158.
 
23.
Selwyn, N., Boraschi, D., Özkula, S.M., Drawing digital pictures an investigation of primary pupils’ representations of ICT and schools, British Educational Research Journal 2013, 35(6), s. 909-928, https://doi.org/10.1080/014119... (dostęp: 15.06.2023).
 
24.
Spires, H., Digital transformation and innovation in Chinese education. IGI Global Publishing, 2018, https://doi.org/10.4018/978-1-... (dostęp: 05.03.2023);.
 
25.
Strudler, N., Hearrington, D., Quality Support for ICT in Schools (w:) J. Voogt, G. Knezek, (red) International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education. Springer International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, vol 20, Springer, Boston 2008, s. 579-596, https://doi.org/10.1007/978-0-... (dostęp: 19.05.2023).
 
26.
Tondeur J., Van Braak J., Valcke M., Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? ,,British Journal of Educational Technology” 2006, 38(6), s. 962-976, https://doi.org/10.1111/j.1467... (dostęp: 03.07.2023).
 
27.
Walter, N., Pyżalski, J., Iwanicka, A., Michniuk, A., Kąkolewicz, M., Barwicka, A., & Sikorska, J., Media cyfrowe a edukacja dziecka, (w:) H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, (s. 216 – 243), Poznań 2020.
 
28.
Wrońska M., Technologie informacyjne w edukacji – stan obecny i perspektywy ich zastosowania, ,,Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, 36 (4), s. 11-20, https://doi.org/0.17951/lrp. 2017.36.4.1 (dostęp: 11.05.2023).
 
29.
Zaczyński W. P., Nauczanie z komputerem w kontekście sporu o wartość nauki, (w:) J. Morbitzer (red.), Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, Kraków 2001.
 
Journals System - logo
Scroll to top