PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (40-51)
Features of state and local public administration autotransport infrastructure as part of the autotransport system of Ukraine
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the concept of the transport system, road transport, road infrastructure, its components, main and auxiliary, their type and purpose. The classification of highways of Ukraine as a state roads and local importance. The classification of the factors that influence the formation of road infrastructure. We consider the current mechanism of accommodation facilities of autotransport infrastructure and suggests ways to improve it. The article highlighted the essence and features of state and local public administration of the autotransport infrastructure. Characteristic of essence and features of state and local public administration autotransport infrastructure. Analysis of the existing features of state and local public administration of formation of the existing elements of autotransport infrastructure. Proposals to improve the management for their and made proposals for the formation of an optimal transport infrastructure.
 
REFERENCES (8)
1.
Берташ, Б.М., Берташ, Т.Б. (2011). Проблеми та особливості управління формуванням тарнспортної інфраструктури. Економіка та менеджмент: Збірник наукових праць (сс. 14-18). Рівне: Редакційно-видавничий відділ.
 
2.
Рівненського державного гуманітарного університету, РДГУ, 5-6.
 
3.
Берташ, Т.Б. (2012, апрель 18-19) .Оцінка забезпечення пропускної здатності транспортної інфраструктури. Наука, освіта, суспільство очима молодих: V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців: Збірник тез матеріалів у 2 ч. Ч. 2. Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями (сс. 155-157). Рівне: Редакційно-видавничий відділ Рівненського державного гуманітарного університету, РДГУ.
 
4.
Бутирська, І.В. (2006). Інфраструктура забезпечення регіонального розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення. Чернівці: Книги-ХХІ.
 
5.
Официальный сайт Укравтодора (2013) Мережа доріг України загального користування. Источник http://www.ukravtodor.gov.ua/c....
 
6.
Шевченко, І.В. (2009). Основні тенденції розвитку транспортного комплексу України за видами транспорту. Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: Збірник наукових праць (сс. 329-331). Дніпропетровськ: Видавництво „ІМА-ПРЕС”.
 
7.
Шевчук, Я.В. (2011). Суперсистема „автотранспортна інфраструктура”: сутність та особливості будови. Экономика и управление, 1.
 
8.
Шевчук, Л.Т. (2011). Регіональна економіка: Навч. посіб. Київ: Знання.
 
Journals System - logo
Scroll to top