PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (27-42)
Human Rights as a challenge for philosophy
 
More details
Hide details
1
Akademia Pomorska w Słupsku
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following text deals with the issues of human rights and the challenges for contemporary philosophy. The main concepts that philosophy deals with are dignity, man, person. The main question is: could philosophy help to understand human rights? Is this a humanism that interprets man as a rational and free being? Is this a phenomenology that focuses on the experience of dignity? Is it personalism that wants to understand man as a person? Main aim is to examine the general assumptions of personalism in relation to human rights and human dignity. Method: analytical and synthetic. The previous results in the field of human rights philosophy are not satisfactory, therefore the author proposes a new personalistic solution. The issue has already been discussed in the French and Polish personalist circles, but the Autor reflected that it is necessary to supplement those considerations with the category of personal dignity, to finding the true meaning of it. It could be also helpful in the context of contemporary distinction between universalism and particularism of human rights.
 
REFERENCES (32)
1.
Arendt, H. (2008). Korzenie totalitaryzmu, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
2.
Barczewski, M. (2010). Prawa człowieka. W: M. Balcerzak (red.), Leksykon ochrony praw człowieka, Warszawa: C.H. Beck, s. 345–352.
 
3.
Bartnik, C. (1995). Personalizm, Lublin: Oficyna wydawnicza „Czas”.
 
4.
Bartnik, C. (1999). Kultura i świat osoby, Lublin: Standruk.
 
5.
Bartnik, C. (1999a). Mistyka wsi. Z autobiografii młodości 1929–1956, Źrebce: Standruk.
 
6.
Bartnik, C. (2001). Historia filozofii, Lublin: Standruk.
 
7.
Bartnik, C. (2004). Szkice do systemu personalizmu, Lublin: Standruk.
 
8.
Bartnik, C. (2005). Osoba ludzka – jej wymiar społeczny i transcendentny, „Ethos” nr 18(1–2), s. 41–49.
 
9.
Bartnik, C. (2006). Nostalgia, Lublin: Standruk.
 
10.
Bieńkowska, D. (2017). Godność jako kryterium w realizacji i ochronie praw człowieka. Zarys problematyki. W: J. Jaskiernia i K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, Warszawa: Adam Marszałek, s. 131–142.
 
11.
Bieńkowska, D. (2016). Rozwój biotechnologii w obliczu praw człowieka i ludzkiej godności. W: A. Bobko, K. Cynk (red.), Gen(etyczna) przyszłość człowieka, Rzeszów: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 111–129.
 
12.
Bieńkowska, D. (2016). Człowiek wobec prawa, czy prawo wobec człowieka? O istocie prawa w pryzmacie refleksji aksjologicznej. W: J. Sobczak, M. Reshef (red.), Nowe procedury medyczne a prawo, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 31–45.
 
13.
Coysh, J. (2014, 1 III). The Dominant Discourse of Human Rights Education: A Critique, „Journal of Human Rights Practice”, s. 89–114. https://doi.org/10.1093/jhuman... (dostęp: 10.07.2017).
 
14.
Dudek, Z. (2017). Psychoza czy opętanie. Psychologia jungowska wobec wyzwań cywilizacji, Warszawa: Eneteia.
 
15.
Escorihuela, A. (2017, 2 XII). Foundations of Human Rights. International law. lawhttp://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0102.xmlernational law (dostęp: 10.07.2017).
 
16.
Garlicki, L. (2003). Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Zasady ogólne. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
17.
Granat, W. (2006). Osoba ludzka. Próba definicji, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
18.
Griffin, J. (2010). On Human Rights. Published to Oxford Scholarship Online: May 2010. http://www.oxfordscholarship.c... (dostęp: 10.07.2017).
 
19.
Higgins, R. (2003). International Law And How We Use It, Oxford: Clarednon Press.
 
20.
Maritain, J. (1936). Humanisme intégral. Problèmes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté, Paris: Fernand Aubier.
 
21.
Kobierzycki, T. (2001). Filozofia osobowości. Od antycznej teorii duszy do współczesnej teorii osoby, Warszawa: Eneteia.
 
22.
Kobierzycki, T. i Kozłowski, R. (2017). Psychologia i patologia myślenia religijnego. W: E. Starzyńska-Kościuszko (red.), Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. Perspektywa filozoficzna, Olsztyn: Wydawnictwo UWM, s. 109–120.
 
23.
Kozłowski, R. (2018). Wolność sumienia wobec wyzwań wielokulturowości. Studium filozoficzno-etyczne. W: J. Jaskiernia i K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka, Toruń: Adam Marszałek, s. 220–234.
 
24.
Kozłowski, R. (2018a). Godność jako problem filozoficzny. W: D. Bieńkowska i R. Kozłowski, Partykularyzm a uniwersalizm godności w kontekście praw człowieka. Studia prawno-filozoficzne. Poznań: Silva Rerum, s. 65–80.
 
25.
Kozłowski, R., Kobierzycki, T. i Maj, F. (2014). Żyć. Myśleć. Wierzyć. O związkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej Czesława Stanisława Bartnika, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.
 
26.
Łyżwa, P. (2006). Obywatel e teoriach prawa natury. W: A. Florczak i B. Bolechowa (red.), Historia i filozofia praw człowieka, Toruń: Adam Marszałek, s. 35–71.
 
27.
Osiatyński, W. (2004). Wprowadzenie do praw człowieka. http://www.hfhr.pl/wp-content/... (dostęp: 10.07.2017).
 
28.
Osiatyński, W. (2011). Prawa człowieka i ich granice, Kraków: Znak.
 
29.
Ratzinger, J. (2006). What is Truth? The Significance of Religious and Ethical Values in a Pluralistic Dignity. W: J. Ratzinger, Values in a Time of Upheaval, San Francisco: Ignatius Press, s. 53–72.
 
30.
Sharma, A. (2012). Are Human Rights Western?: A Contribution to the Dialogue of Civilizations. Published to Oxford Scholarship Online: October 2012. http://www.oxfordscholarship.c... (dostęp: 10.07.2017).
 
31.
Subedi, S. (1999). Are The Principles of Human Rights „Western” Ideas? An Analysis of The Concept of Human Rights From The Perspective of Hinduism, „California Western International Law Journal” nr 45, s. 45–69.
 
32.
Wojciechowski, B. (2014). Prawa człowieka. Zagadnienia podstawowe, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” nr III(2), s. 238–252.
 
Journals System - logo
Scroll to top