PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (13-24)
Human rights in the age of value conflict Selected Issues
 
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Poland
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the study is to show the conflict of values. The global world is built on the basis of various value systems, among which, the human rights system is the dominant one. The system of these rights, however, is dynamic and the contents of individual human rights are gradually being transformed. This leads to the conflicts between individual values, which are reflected on the level of global values in the collision with local values. The research also discusses the conflict between two global values, it is – the progress and the protection of the natural environment. The work uses the legal-dogmatic analysis method, description and functional method.
 
REFERENCES (19)
1.
Białowąs, Tomasz. 2016. Koncepcja pionowej specjalizacji i globalnych łańcuchów wartości w handlu międzynarodowym, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe. Uniwersytety ekonomicznego w Katowicach, 259, pp. 130-140.
 
2.
Bretone, Mario. 1984. Tecniche e ideologie dei giuristi romani, Edizioni Sientifiche Italiane, Napoli.
 
3.
Dammacco, Francesco. 2011. Globalization, Human Rights and International Justice. On the Role of International Jurisdiction, in: B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A.W.
 
4.
Bauknecht, G. Dammacco (ed.), Human rights, Spiritual Values and Global Economy, ECKO Haus Publishing, South Jordan, pp. 102-129.
 
5.
Dobrowolska, Barbara. 2014. Polska rodzina a kontekst migracji. Społeczno-kulturowe obszary funkcjonowania, Journal of Modern Science 3//23, pp. 11-28.
 
6.
Kołczyńska, Iwona. 2018. Wyspa śmieci na Pacyfiku 5 razy większa od Polski. On-line: https://turystyka.wp.pl/wyspa-... [access: 20.05.2018].
 
7.
Kraciuk, Jakub. 2016. Bezpieczeństwo żywnościowe w procesie globalizacji sektora rolnego, Journal of Modern Science 1//28, pp. 251-262.
 
8.
Krajewski, Piotr. 2014. Biotechnologie i biobezpieczeństwo w prawie międzynordowym, UWM, Olsztyn.
 
9.
Krajewski, Piotr. 2010. Ochrona prawna człowieka i jego środowiska wobec ekspansji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w prawie wspólnotowym i międzynarodowym, UWM, Olsztyn.
 
10.
Łacny, Kamil, Janczar-Smuga, Małgorzata. 2013. Postęp techniczny i technologiczny w produkcji sodu, Nauki inżynierskie i technologie 4/11, pp. 77-96.
 
11.
No 55 of the Post-Synodal Apostolic Exhortation Ecclesia in America of John Paul II from January 22, 1999.
 
12.
Oczkowska, Renata. 2006. Strategia produktu na rynkach zagranicznych i determinanty ich wyboru, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 729, pp. 37-50.
 
13.
Roman Andrzej, Drabik, Maciej. 2012. Oddziaływanie pół elektromagentycznych na środowisko człowieka, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Seria: Edukacja Techniczna i Informatyczna, VIII, pp. 39-45.
 
14.
Rudy, Włodzimierz. 2013. Globalne łańcuchy wartości: kto kreuje i kto przejmuje wartość z innowacji, Zarządzanie i Finanse 4.3, pp. 413-422. On-line: http://www.pim.wzr.ug.edu.pl/p... [access: 18.05.2018].
 
15.
Salij, Jacek. 2017. Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu, Łódzkie Studia Teologiczne 26/2, pp. 103-110.
 
16.
Sitek Magdalena. 2000. Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, C.H. Beck, Warszawa.
 
17.
Sitek, Bronisław. 2000. Novus ordo rerum Augusta. Pierwsza próba zjednoczenia Europy, in: Materiały Pokonferencyjne I-go Forum Unii Walutowej. Unia Walutowa a przyszłość Polski i krajów Europy Środkowowschodniej, UWM, Olsztyn, pp. 185-201.
 
18.
Szejniuk, Aleksandra. 2017. Rola zasobów ludzkich w strategicznym zarządzaniu organizacją, Journal of Modern Science 1//32, pp. 305-317.
 
19.
Truszkowski, Wojciech, M. Szwejkowska, Małgorzata. 2014. Prawo do środowiska a narastające zagrożenie ekologiczne, Studia Prawnoustrojowe 25, pp. 231-220.
 
Journals System - logo
Scroll to top