PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (123-134)
Innowacyjność marketingowa jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa
 
More details
Hide details
 
 
 
Journals System - logo
Scroll to top